Show simple item record

dc.contributor.authorKubiak, Rafał
dc.date.accessioned2015-07-01T12:15:33Z
dc.date.available2015-07-01T12:15:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7969-500-3
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10423
dc.description.abstractUnder the present Polish law there are no provisions to regulate directly reassignment surgery. However, it is indirectly accepted as legal because administrative and civil law activities in files of the birth and death register much depend on it. In other jurisdictions conditions of such medical surgery are not determined, either. From the penal law point of view the surgery may result in meeting a definition of a crime of heavy damage to one’s health. In consequence a person may be deprived of procreation capacity which corresponds to a description of an act punishable under art. 156 § 1 p. 1 of the Polish penal code. This study is an analysis of the problem and suggests legal potential solutions to the issues discussed here.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;74
dc.subjectcriminal lawpl_PL
dc.subjectgender reassignment surgerypl_PL
dc.subjectmedical interventionpl_PL
dc.subjectheavy damage to healthpl_PL
dc.titleKarnoprawna dopuszczalność zabiegów adaptacyjnych − stan obecny i proponowane regulacjepl_PL
dc.title.alternativePenal and legal permissibility of gender reassignment surgery – present status and suggested regulationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[83]-104pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAleksandrow Dymitr, Kostrzewski Jan Karol, Mossakowski Mateusz, Rowiński Ksawery, Rudowski Witold. 1981. Polski Słownik Medyczny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
dc.referencesBilkiewicz Adam, Strzyżewski Włodzimierz. 1992. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
dc.referencesBuchała Kazimierz, Wolter Władysław. 1971. Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Część ogólna. Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
dc.referencesCarson Robert, Mineka Susan, Buther James. Psychologia zaburzeń, t. II. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
dc.referencesCyprian Tadeusz, Asłanowicz Paweł. 1949. Karna i cywilna odpowiedzialność lekarza. Kraków: Księgarnia Wydawnicza Dr. L. J. Jaroszewski.
dc.referencesDaniluk Paweł. 2008. „Czynność lecznicza jako kontratyp”. Prawo i Medycyna 2: 27.
dc.referencesDaniluk Paweł. 2008. „Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność „chirurgicznej zmiany płci”. Państwo i prawo 1: 96-107
dc.referencesDaszkiewicz Krystyna.2000. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
dc.referencesDomański Maciej, Ślebzak Krzysztof. 2010. „Regulacja skutków transseksualizmu w prawie brytyjskim”. Studia i analizy Sądu Najwyższego t. IV: 142-144.
dc.referencesDrabik Lidia, Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta, Wiśniakowska Lidia. 1996. Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
dc.referencesDukiet-Nagórska Teresa, Wilk Leszek. 2008. Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Warszawa: Lexis Nexis.
dc.referencesDulko Stanisław, Imieliński Kazimierz, Czernikiewicz Wiesław. 1983. „Prawne aspekty małżeństwa transseksualistów”. Nowe Prawo 6: 69.
dc.referencesDulko Stanisław, Imieliński Kazimierz. 1988. Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość. Warszawa: PWN.
dc.referencesFilar Marian. 2000. Lekarskie prawo karne. Kraków: Zakamycze.
dc.referencesFilar Marian. 1987. Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu. W Prawo a medycyna u progu XXI wieku, red. Filar Marian, 84. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
dc.referencesImieliński Kazimierz, Dulko Stanisław, Filar Marian. 1997. Transpozycje płci. Transseksualizm i inne zaburzenia identyfikacji płciowej. Kraków: Wydawnictwo ARC-EN-CIEL
dc.referencesKomender Janusz, Mossakowski Jan Mateusz, Orłowski Tadeusz, Ostrowski Kazimierz, Rudowski Witold, Trzebski Andrzej. 1996. Wielki Słownik Medyczny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
dc.referencesKrajewski Radosław. 2009. Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
dc.referencesLew- Starowicz Zbigniew. 1986. Słownik seksuologiczny. Warszawa: Agencja Omnipress.
dc.referencesLiszewska Agnieszka. 1995. „Kilka uwag na temat charakteru prawnego czynności leczniczych”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 63: 103,106.
dc.referencesLiszewska Agnieszka. 1998. Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Kraków: Zakamycze.
dc.referencesMakarewicz Juliusz. 1914. Prawo karne ogólne. Kraków.
dc.referencesMarcinkowski Tadeusz. 1982. Medycyna sądowa dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
dc.referencesMarek Andrzej. 2005. Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck.
dc.referencesOsajda Konrad. 2004. „Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich”. Przegląd Sądowy 5: 1
dc.referencesPrzybylska Justyna. 2003. „Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody pacjenta na interwencję medyczną i jej definicja”. Monitor Prawniczy 16: 743.
dc.referencesRoxin Claus. 2006. Strafrecht. Allgemeiner Teil, t.I.Munchen.
dc.referencesRóżniatowski Tadeusz. 1979. Encyklopedia medycyny. Warszawa: PWN.
dc.referencesŚliwiński Stanisław. 1946. Polskie prawo karne materialne: część ogólna. Warszawa: Gebethner i Wolff Warszawa.
dc.referencesWarylewski Jarosław, Michalski Bogusław. 2012. System prawa karnego, t.10. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Warszawa: C.H. Beck.
dc.referencesWarylewski Jarosław. 2004. Prawo karne. Część ogólna. Warszawa: Lexis Nexis.
dc.referencesWarylewski Jarosław. 1997. Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym. Sopot.
dc.referencesWąsek Andrzej. 1988. „ Czy dobrowolna sterylizacja jest przestępstwem”. Państwo i prawo 8: 93-97.
dc.referencesWertheim Bronisław. 1938. „Kilka zagadnień z dziedziny odpowiedzialności cywilnej lekarzy”. Palestra 4-5: 47.
dc.referencesZielonacki Andrzej. 1988. „Zmiana płci w świetle prawa polskiego”. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 2: 54-55.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record