Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Paulina
dc.date.accessioned2015-07-01T09:47:18Z
dc.date.available2015-07-01T09:47:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10400
dc.description.abstractThe innovation of the regions economy is the making of development of regions. An important element of the economic competitiveness of regions is also the cooperation of businesses between them and with scientific circles. The development of cooperative networks depends mainly on the will of companies and their mutual trust. The creating and developing cooperation links of świętokrzyskie firms should not be the strongest in the country. Świętokrzyskie companies have, so far, limited and inconsistent business partnerships. This situation presents an important barrier to the development of the regional innovation system.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;290
dc.titleWspółpraca świętokrzyskich przedsiębiorstw – szansa czy bariera rozwoju regionalnego systemu innowacji?pl_PL
dc.title.alternativeCooperation Businesses in the Świętokrzyskie Voivodeship – Opportunity or Barrier to the Devolopment of Regional Innovation System?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[39]-51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Katedra Strategii Gospodarczychpl_PL
dc.referencesBariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, 2006, Raport, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawapl_PL
dc.referencesDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, 2011, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawapl_PL
dc.referencesInnowacyjność 2010, 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawapl_PL
dc.referencesKlastry w województwie świętokrzyskim, 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawapl_PL
dc.referencesMatusiak M., 2011, Raport z analizy gospodarki województwa świętokrzyskiego na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Diagnoza, Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańpl_PL
dc.referencesPiotrowska-Piątek A., red., Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap) – raport z badań, 2009, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielcepl_PL
dc.referencesPrzedsiębiorczość w Polsce, 2011, Ministerstwo Gospodarki, Warszawapl_PL
dc.referencesRóżański M., Kępka B., 2006, Dolina Lotnicza, Bursztyn, Pomidor. Klastry to szansa dla firm i regionów, „Fundusze Europejskie”, nr 2(15)pl_PL
dc.referencesSprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, 2011, Kielcepl_PL
dc.referencesStrategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012–2020 „Dynamiczna Polska”, Projekt, 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawapl_PL
dc.referencesStrużycki M., red., 2011, Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, Wyd. Difin, Warszawapl_PL
dc.referencesTekieli-Bisińska D., Kwieciński J., Nowak P., Pawłowska M., Kapel-Śniowska E., Zbróg R., Potencjał instytucji otoczenia biznesu w województwie świętokrzyskim a proces tworzenia partnerstwa regionalnego. Raport z badań, 2009, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielcepl_PL
dc.referenceswww.pio.wrota-swietokrzyskie.pl, [Dostęp 11.12.2012]pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record