Show simple item record

dc.contributor.authorJyrkamä, Jyrki
dc.date.accessioned2015-06-29T11:10:09Z
dc.date.available2015-06-29T11:10:09Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10273
dc.description.abstractW Uniwersytecie w Tampere podejmuje się badania poświęcone starzeniu się. Obok celów poznawczych pragnie się uzyskać praktyczne wyniki. Artykuł przedstawia teoretyczne i społeczne przesłanki projektu badań. W Finlandii obserwuje się wzrost ludzi starej generacji do 12% całej populacji. Rodzi to istotny problem społeczny - rosnącą klientelę usług w zakresie zdrowia i emerytur, a także, w płaszczyźnie indywidualnej, problem adaptacji do życia w starości. W projekcie badawczym poszukuje się perspektywy socjologicznej, m. in. relacji między starością a innymi przeobrażeniami społeczeństwa fińskiego. Autor odwołuje się do amerykańskich antropologów Amoss i Harvella, według których ludzie starzy nie są pozytywnymi podmiotami działającymi, lecz dążą do właściwej im pozycji w bliższym i dalszym otoczeniu. Rozważa się treść pojęcia społeczna starość przyjmując, że starszy wiek stanowi określoną fazę w życiu jednostki społecznie ustrukturyzowaną. jest to zatem określona pozycja socjetalna z prawami i obowiązkami. Społeczne starzenie stanowi całość złożoną z procesu przejścia do pozycji starej osoby i do identyfikacji z nią. Socjalizacja do starości może być aktywna i twórcza. W badaniach będą wykorzystane różnorodne metody i procedury. Jako materiał posłużą statystyki i dokumenty oraz wyniki dotychczasowych badań (zwłaszcza nt. przeobrażeń rodziny i warunków życia). Szczególną wagę przywiązuje się do różnic regionalnych. W centrum uwagi badaczy znajduje się sposób w jaki starzy ludzie doświadczają swoją sytuację. Przewiduje się przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z próbą 1000 osób oraz serię wywiadów wolnych zarówno z ludźmi starymi, jak też o ludziach starych.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;22
dc.titleSocial Ageing in Changing Society: An Introduction to a Research Projectpl_PL
dc.title.alternativeSpołeczne starzenie się w zmiennym społeczeństwie: wprowadzenie do projektu badawczegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number99-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Tamperepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record