Show simple item record

dc.contributor.authorDurajowa, Danuta
dc.date.accessioned2015-06-29T10:40:11Z
dc.date.available2015-06-29T10:40:11Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10269
dc.description.abstractNiniejsze opracowanie dotyczy roli pracy w kształtowaniu rzeczywistości zakładowej, zwłaszcza postaw i zachowań pracowniczych. Wychodząc od analizy stadiów oddziaływania treści przekazywanych przez środki masowego przekazu na odbiorcę oraz możliwości prowadzenia analizy modelu wartości społecznych wyrażonych słownie, autorka przechodzi do analizy roli języka w procesie poznawczym. Eksponuje przede wszystkim fakt, iż język jest nie tylko środkiem do budowy obrazu otaczającej rzeczywistości ale również pełni wobec niej rolę kreacyjną. Zasadnicza część opracowania dotyczy analizy treści prasowych, dotyczących ideologii pracy a zawartych w "Trybunie Ludu" w latach 1970-1982. W analizie tej chodziło przede wszystkim o wykazanie, iż omawiana gazeta pełniła nie tyle rolę odzwierciedlania problemów dotyczących "życia w pracy” , co rolę kreatora pożądanych "stanów rzeczy", wzorca dla innych gazet. Poza funkcją "pierwszego egzemplarza" "Trybuna Ludu" przyczyniała się do tworzenia "zbiorowej poetyki" tekstów dziennikarskich. Przyjęcie takiego modelu propagandy prowadziło do obserwowanego "propagandowstrętu". Przekonanie, iż prasa "kłamie" wynikało m. in. stąd, iż sytuacja pracy jakiej doświadczali pracownicy była bardzo często odmienna od tej, która była propagowana. Oceniając sposób, w jaki ogólne treści ideologii pracy były propagowane na łamach "Trybuny Ludu" można stwierdzić, iż popełniono szereg klasycznych nieomal błędów. Widać to zwłaszcza na tle treści porozumień zawartych między pracownikami a instytucjami gospodarczymi w latach 1980-1981. Stąd też ogólny wniosek opracowania sprowadza się do stwierdzenia, iż ofensywność propagandowa, związana z jakością, wydajnością pracy, wyzwalaniem przedsiębiorczości itd. połączona być musi z rozwiązaniami systemowymi. W przeciwnym razie w sferze pracy możemy obserwować występowanie swoistego dysonansu motywacyjnego: przerostu motywacji, niedorozwoju motywacji i przemieszczenia motywacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;22
dc.titleNewspaper - Creator or Mirror of the Industrial Realitypl_PL
dc.title.alternativeGazeta jako twórca lub zwierciadło rzeczywistości przemysłowejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number199-208pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record