Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybyłowska, Ilona
dc.contributor.authorKistelski, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-06-29T10:29:58Z
dc.date.available2015-06-29T10:29:58Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10268
dc.description.abstractArtykuł zawiera próbę przedstawienia instytucjonalnego kontekstu badań socjologicznych w Polsce. Autorzy wskazuję na powiązania między społecznym odbiorem socjologii, badań socjologicznych i ich wyników, a systemem instytucji, włączając w to bliżej nie zdefiniowane w świadomości społecznej "państwo" czy "władzę", jak również instytucje badawcze działające w ramach systemu takie jak Centrum Badania Opinii Społecznej czy instytuty naukowe. Przegląd problemów związanych z nastawieniami respondentów do badań społecznych powstał w oparciu o opracowania i raporty metodologiczne wielu autorów polskich. Obejmuje on lata 1956-1987 i wskazuje na wpływ zmian w polityce i życiu społeczeństwa PRL na oddziaływanie tzw. efektu sponsora na wyniki badań, liczbę odmów oraz stosunek do badań socjologicznych. Stwierdzono m.in., iż w okresach częściowej chociażby demokratyzacji życia publicznego występują wśród respondentów tendencje do bardziej szczerego wyrażania własnych, prywatnych opinii niż w okresach, w których władze powracają do autokratycznych metod sterowania społeczeństwem. W artykule wskazuje się również na środowiskowe uwarunkowania tendencji do prezentowania autentycznych opinii, na wzrost ostatnimi laty liczby odmów udzielania wywiadów dla instytucji utożsamianych z oficjalnymi instytucjami prowadzącymi badania.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;22
dc.titleThe Institutional Context of Social Investigations in Polandpl_PL
dc.title.alternativeInstytucjonalny kontekst badań społecznych w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number209-220pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record