Show simple item record

dc.contributor.authorWitczak, Radosław
dc.date.accessioned2015-06-27T15:06:06Z
dc.date.available2015-06-27T15:06:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10245
dc.description.abstractIn the article the tax effects of cash pooling were presented. The scope and types of cash pooling contract were presented. The rules concerning the VAT and tax on civil law transactions and cash pooling were described. The tax effects of cash pooling caused by corporate income tax were discussed. The areas of tax risk concerning the use of cash pooling in respect of transfer pricing were given. The possibility of tax assessment in case of cash pooling was discussed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;284
dc.titleSzacowanie podstawy opodatkowania w przypadku umowy cash poolingupl_PL
dc.title.alternativeThe Estimation of Tax Base in Case of Cash Poolingpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[223]-234pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeńpl_PL
dc.referencesArnau P. M. G., 2000, Spain: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 2pl_PL
dc.referencesBurns T., Turner R., 2000, Canada: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 3pl_PL
dc.referencesCasley A., Henshall J., 2000, United Kingdom: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 1pl_PL
dc.referencesDe Wit T., Smits K., 2000, Belgium: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 4pl_PL
dc.referencesDistaso M., 2000, Italy: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 2pl_PL
dc.referencesDrela M., Stangret-Smoczyńska A., 2010, Wspólny rachunek bankowy (uwagi na tle projektowanych zmian), „Państwo i Prawo”, nr 6pl_PL
dc.referencesEicker K., 2000, Germany: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 1pl_PL
dc.referencesGeorgijew-Ciastoń I., Gołaj R., 2002, Dane utajnione dla celów kontroli cen transferowych – czy można się bronić przed ich użyciem?, „Monitor Podatkowy”, nr 9pl_PL
dc.referencesGołaj R., Rzymkowska S., 2003, Ceny transferowe a wymiar podatku dochodowego, „Przegląd Podatkowy”, nr 6pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. ITPP/443-1396/11/KM opublikowana w http://interpretacje-podatkowe.org/cashpooling/ itpp-443-1396-11-km [dostęp: 13.12.2012]pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. sygn. IPPB5/423-1248/11-2/JC opublikowana w http://interpretacje-podatkowe.org/cashpooling/ ippb5-423-1248-11-2-jc [dostęp: 13.12.2012]pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 maja 2012 r. sygn. IPTPB3/423-57/12-2/KJ opublikowana w http://www.vat.pl/interpretacje/cash-poolingnie- po-woduje-obowiazku-prowadzenia-dokumentacji-transakcji-powiazanych-20120511-8378/ [dostęp: 12.12.2012]pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. sygn. ILPP4/443-85/12-8/ISN opublikowana w http://interpretacje-podatkowe.org/cashpooling/ ilpp4-443-85-12-8-isn [dostęp: 12.12.2012]pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. ILPB2/436-73/12-2/MK opublikowana w http://interpretacje-podatkowe.org/cashpooling/ ilpb2-436-73-12-2-mk [dostęp: 13.12.2012 r.]pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 października 2012 r. sygn. IPPP3/443-727/12-2/IG opublikowana w http://interpretacje-podatkowe.org/cashpooling/ ippp3-443-727-12-2-ig [dostęp: 13.12.2012]pl_PL
dc.referencesInterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. IPPB5/423-813/12-4/JC opublikowana w http://interpretacje-podatkowe.org/cashpooling/ ippb5-423-813-12-4-jc [dostęp: 13.12.2012]pl_PL
dc.referencesJaeger H., 1987, Die Bewertung von konzerninternen Lieferungen und Leistungen in der operativen Planung, Phisica Verlag, Heidelbergpl_PL
dc.referencesKośmider A., 2000, Szczególna dokumentacja podatkowa, „Doradca Podatnika, Podatek dochodowy od osób prawnych”, nr 39pl_PL
dc.referencesNoel Y., 2000, Switzerland: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 4pl_PL
dc.referencesOECD, 2012, Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawapl_PL
dc.referencesOpalski A., 2012, Transakcje między podmiotami powiązanymi w prawie spółek, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 11pl_PL
dc.referencesO’Shaughnessy M., 2003, Ceny transferowe, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesPedersen B., 2000, Denmark: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 3pl_PL
dc.referencesSrokosz W., 2012, Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, nr 5pl_PL
dc.referencesUrtz Ch., 2000, Austria: Confidentiality of Taxpayer Information, „International Transfer Pricing Journal”, vol. 3pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity DzU 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 177, poz. 1054, ze zm.pl_PL
dc.referencesWalter A., Kramarczyk M., 2007, Podatkowe aspekty umowy cash-pooling – wybrane zagadnienia praktyczne, „Prawo i Podatki”, nr 8pl_PL
dc.referencesWalter A., Anders S., 2007, Podatkowe aspekty umowy cash-pooling, „Prawo i Podatki”, nr 9pl_PL
dc.referencesWitczak R., 2005, Formy powiązań podatników wykorzystujących ceny transferowe do ucieczek przed podatkiem dochodowym, Sanacja finansów publicznych w Polsce – aspekty ekonomiczne i prawne, Szczecin: „Uniwersytet Szczeciński”pl_PL
dc.referencesWitczak R., 2010, Czynniki wpływające na rodzaje cen transferowych stosowanych w przedsiębiorstwach, [w:] Innowacje na rynkach kapitałowych i w sektorze finansów publicznych, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 233, Uniwersytetu Łódzkiego, nr 233pl_PL
dc.referencesWiścielok J., 2006, Ceny transferowe, powiązane przedsiębiorstwa, przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesWojtasik P., 2010, Przelewy ze wspólnego rachunku mogą być korzystne, „Rzeczpospolita”, 26 marca 2010 r.pl_PL
dc.referencesWołkowicz P., 2007, Prawnopodatkowe aspekty umowy cash poolingu w Polsce, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, nr 2pl_PL
dc.referencesZawal-Kubiak H., 2004, Cash pooling skutki w podatku dochodowym, „Przegląd podatkowy”, nr 2pl_PL
dc.referencesZwyretk M., 2006, Cash pooling po polsku, „Monitor podatkowy”, nr 8pl_PL
dc.referencesZdyb M., Wiśniewski M. K., 2012, Zmiany w polsko-cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Przegląd Podatkowy”, nr 10pl_PL
dc.referenceswww.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/45/podatki/national-cash-pooling-konsekwencje-podatko-we.htmlpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record