Show simple item record

dc.contributor.authorCтасенко, Aнна
dc.date.accessioned2015-06-24T06:49:39Z
dc.date.available2015-06-24T06:49:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1731-8025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10119
dc.description.abstractThe article deals with the issues of Russian and Polish parceled constructions. Parceling occurs on the level of simple sentence as well as on the level of compound sentence. Different types of Russian parceled constructions taken from the Boris Akunin’s novel The Turkish Gambit and their Polish counterparts have been discussed. The contrastive anlysis shows that there are many similarities between Russian and Polish parceled constructions.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica;10
dc.subjectparceled constructionpl_PL
dc.subjectbasic sentencepl_PL
dc.subjectpartcellatorpl_PL
dc.subjectRussian languagepl_PL
dc.subjectPolish languagepl_PL
dc.titleРусские парцеллированные конструкции в тексте романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит» и их польские эквивалентыpl_PL
dc.title.alternativeRussian parceled constructions in Boris Akunin’s novel «The Turkish Gambit» and their Polish counterpartspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[115]-124pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationЖешувский университет (Польша)pl_PL
dc.referencesБабайцева В. В. (2000), Явления переходности в грамматике русского языка, Москва.pl_PL
dc.referencesБольшой энциклопедический словарь. Языкознание (1990), ред. В. Н. Ярцева, Москва.pl_PL
dc.referencesВанников Ю. В. (1979), Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи, Москва.pl_PL
dc.referencesКопнина Г. А. (2008) Парцелляция, http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070223.pdf,с.102.pl_PL
dc.referencesРозенталь Д. Э., Теленкова М. А. (2001), Словарь-справочник лингвистических терминов, Москва.pl_PL
dc.referencesСковородников А. П. (1980), О функциях парцелляции в современном русском литературном языке, «Русский язык в школе», № 5, с. 86.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia wiedzy o języku polskim (1978), red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia językoznawstwa ogólnego (1993), red. K. Polański, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGołąb Z., Heinz A., Polański K. (1968), Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKomorowska E. (2001), Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPospiszylowa A. (1973), Wyodrębnienie dowolnej części zdania w oddzielne wypowiedzenie, „Język Polski” LIII, 5, s. 330–337.pl_PL
dc.referencesSaloni Z. (1977), W sprawie interpunkcyjnego usamodzielnienia członu zdaniowego, „Język Polski”, LVII, 4, s. 261–272.pl_PL
dc.referencesStasienko A. (2009), К вопросу о парцелляции в современном русском и польском языках, [w:] Коммуникативные аспекты грамматики и текста, ред. А. Чапига, З. Чапига, Rzeszów, s. 270–275.pl_PL
dc.referencesStasienko A. (2011), Zjawisko parcelacji w polskiej literaturze językoznawczej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, s. 147–154.pl_PL
dc.referencesStasienko A. (2014), Парцеллированные конструкции в литературном тексте романа Бориса Акунина Турецкий гамбит, [w:] Текст – предложение – слово III, ред. А. Чапига, Rzeszów (przeznaczone do druku).pl_PL
dc.referencesWielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim (2004), red. J. Wawrzyńczyk, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record