Idea utworzenia seryjnego pisma Folia Linguistica Rossica zrodziła się w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki już dawno. Projekt uruchomienia omawiano wielokrotnie za zebraniach Katedry. Pismo powstało dzięki poparciu Rady Wydziału Filologicznego i akceptacji rady Wydawniczej UŁ.
Istnieje realne zapotrzebowanie na szeroką prezentację własnego warsztatu badawczego Katedry, która rozwija się sukcesywnie, umacniając się zarówno pod względem kadrowym, organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym.
Pismo specjalizować się będzie w językoznawstwie rosyjskim. W badaniach zostaną zaprezentowane ujęcia historyczne i współczesne, a także komparatystyczne. Będą prezentowane badania z polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego oraz materiały z zakresu metodyki i dydaktyki uniwersyteckiej.
Planowany jest druk artykułów, recenzji i sprawozdań. W ramach tej serii rozważa się możliwość publikowania rozpraw lub też odrębnych monografii oraz materiałów pokonferencyjnych. Teksty będą drukowane w języku rosyjskim i języku polskim.
Pismo będzie sprzyjać integracji i aktywizacji w podejmowaniu badań w zakresie filologii rosyjskiej i szerzej - filologii wschodniosłowiańskiej. W periodyku znajdzie się miejsce dla autorów z zagranicznych ośrodków slawistycznych, z którymi Katedra Językoznawstwa od wielu lat współpracuje.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Redaktor naczelny
dr Agata Piasecka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki)
agata.piasecka@uni.lodz.pl

Sekretarz redakcji
dr Zoja Kuca (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki)

Rada Naukowa
dr hab., prof. UŚ Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski, Poland)
prof. Thomas Daiber (Justus-Liebig-Universitaet Giessen, Germany)
prof. Stefana Dimitrowa (Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochridskiego, Bulgaria)
prof. Jelena Iwanian (Uniwersytet Pedagogiczny w Samarze, Russia)
prof. Wiera Kartawienko (Smoleński Uniwersytet Państwowy, Russia)
prof. Julia Krawcowa (Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanova, Ukraine)
prof. Walerij Mokijenko (Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu, Russia)
prof. Jelena Romaniczewa (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Russia)
dr hab. prof. UAM Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)
prof. Jelena Stojanowa (Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bulgaria)
prof. Damina Szajbakowa (Kazachski Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja, Kazakhstan)
prof. Żanetta Zakupra (Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie, Ukraine)

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Językoznawstwa
ul. Wólczańska 90
90-522 Łódź
www.linguisticarossica.cba.pl
rossica.online.uni.lodz.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1731-8025

Collections in this community

Recent Submissions

View more