Now showing items 1-2 of 2

  • Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych 

   Fliszkiewicz, Krzysztof (2015)
   Rozważania zawarte w rozprawie podzielono na siedem rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony analizie postanowień Trzeciej Dyrektywy oraz rozwiązań przyjętych w wybranych państwach unijnych. Opis konstrukcji zastosowanych ...
  • Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki. 

   Patora, Krystyna (2019)
   Rozprawa doktorska pt. Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki poświęcona została ochronie wierzycieli na gruncie prawa karnego i składa się z VI rozdziałów. W pierwszym z nich dokonana została analiza ...