Now showing items 1-1 of 1

    • Niezdolność do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym 

      Ceglarska-Jóźwiak, Joanna (2015-06-26)
      Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest wyłącznie niezdolność do pracy dla celów rentowych, zdefiniowana w art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 18.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, , ...