Now showing items 1-1 of 1

    • Czas pracy lekarza jako pracownika szczególnej kategorii 

      Kopała, Anna (2018)
      „Czas pracy lekarza jako pracownika szczególnej kategorii” Przedmiotem rozprawy jest analiza regulacji prawnej czasu pracy lekarzy, jako ważnego kryterium kształtującego faktyczny status tej grupy zawodowej. Opracowanie ...