Przeglądaj według

 


  REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bohdan Baranowski, Krystyna Urbanowicz, Tadeusz Jaskuła

  REDAKCJA WYDAWNICTW EKONOMICZNYCH I SOCJOLOGICZNYCH Jerzy Dietl, Krystyna Szymańska –Piotrowska, Wiesław Piątkowski, Jan Woskowski, Krystyna Twardowska

  REDAKTOR ZESZYTU UŁ Jan Woskowski

  RECENZENT UŁ Zygmunt Wiatrowski

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Halina Skrzyńska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Najnowsze pozycje