CONTENT

  Przedmowa

 1. Tworzenie i umacnianie socjalistycznego stosunku do pracy w ustroju socjalistycznym
  Rudhard Stollberg
 2. Praca jako wartość społeczna w systemie socjalistycznym
  Alicja Wojciechowska-Cieślak
 3. Kształtowanie się świadomości społecznej pracowników w procesie pracy w przedsiębiorstwie
  Franciszek Krzykała
 4. Współzawodnictwo i ruch racjonalizatorski w Niemieckiej Republice Demokratycznej
  Otto Voigt
 5. Twórczość techniczna robotników w przedsiębiorstwie
  Andrzej Gniazdowski
 6. O niektórych aspektach współpracy między klasą robotniczą a inteligencją techniczną
  Günter Bohring
 7. Socjologiczne aspekty stosunku młodych robotników do zawodu
  Kurt Ducke
 8. Kształcenie i dokształcanie robotników w przemyśle
  Włodzimierz Jaśkiewicz
 9. Stosunek kobiet pracujących do pracy w Niemieckiej Republice Demokratycznej
  Ingrid Hölzler
 10. Stosunek kobiet do pracy w społeczeństwie socjalistycznym
  Stefania Dzięcielska-Machnikowska
 11. Kolektyw pracy w społeczeństwie socjalistycznym
  Kurt Ducke
 12. Materialne warunki pracy w ocenach robotników
  Piotr Tobera
 13. Uczestnictwo robotników w zarządzaniu — uwarunkowania sukcesu
  Jolanta Kulpińską
 14. Problem udziału pracowników w procesie planowania i zarządzania przedsiębiorstwem
  Georg Assmann
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Problem udziału pracowników w procesie planowania i zarządzania przedsiębiorstw 

  Assmann, Georg (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The article analyzes participation of employees in management from the viewpoint of improvement of managerial functions, and especially optimization of decisions and control. On the basis of results afforded by ...
 • Uczestnictwo robotników w zarządzaniu - uwarunkowania sukcesu 

  Kulpińska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The workers’ self-management in Poland is a term describing an institution the aim of which is participation in management. The article provides information about principles of operation of the workers’ self-management ...
 • Materialne warunki pracy w ocenach robotników 

  Tobera, Piotr (1982)
  Material working conditions, understood as a set of external factors determining health and security of workers, constitute an important element of more widely understood working conditions. They are connected with the ...
 • Kolektyw pracy w społeczeństwie socjalistycznym 

  Ducke, Kurt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The author begins his article with general discussion of the importance and role of collective working groups in the socialist society. There is especially emphasized the thesis that „collectivity” is a historical process ...
 • Stosunek kobiet pracujących do pracy w Niemieckiej Republice Demokratycznej 

  Hölzler, Ingrid (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The author, presenting the attitude of women to work in the GDR, proves a hypothesis that work for women is more of a life need than a condition of existence. Comparing the attitude to work and to problems connected with ...
 • O niektórych aspektach współpracy między klasą robotniczą a inteligencją techniczną 

  Bohring, Günter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The article tackles the problem of co-operation between the working class and technical intelligentsia. In the author’s opinion collaboration and co-operation of the working class with the intelligentsia in the reproduction ...
 • Socjologiczne aspekty stosunku młodych robotników do zawodu 

  Ducke, Kurt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Profession, as a sociological category, produces far-reaching consequences both in life sphere of an individual and in social life. Proper selection of profession and formation of positive attitudes towards it is of ...
 • Stosunek kobiet do pracy w społeczeństwie socjalistycznym 

  Dzięcielska-Machnikowska, Stefania (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The article, devoted to the attitude of women in Poland to work, contains both general remarks concerning e.g. conditions promoting increased participation of women in professional work, effects of wider world processes, ...
 • Współzawodnictwo i ruch racjonalizatorski w Niemieckiej Republice Demokratycznej 

  Voigt, Otto (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  In the introductory part of the article the author deals with theoretical and ideological premises of work competition and rationalization movement in socialist enterprises. The discussed forms of workers’ active involvement ...
 • Twórczość techniczna robotników w przedsiębiorstwie 

  Gniazdowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The article discusses some aspects of participation of workers in creation and improvement of technologies. After presentation of basic terms and concepts connected with the subject (inventiveness, rationalization) in ...
 • Kształcenie i dokształcanie robotników w przemyśle 

  Jaśkiewicz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Development of the national economy produces growing demand for qualified personnel. The school system is no longer able to satisfy the needs of the economy with the biggest deficit appearing in category of qualified ...
 • Praca jako wartość społeczna w systemie socjalistycznym 

  Wojciechowska-Cieślak, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The subject of the article belongs to a wider trend in researches on transformations in social awareness, and it also refers to problems concerning attitudes of people towards their work. The article consists, in fact, ...
 • Tworzenie i umacnianie socjalistycznego stosunku do pracy w ustroju socjalistycznym 

  Stollberg, Rudhard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The article deals with analysis of the attitude to work as a basic category in sociology of work. The socialist attitude to work is expressed through: sense of responsibility and duty in relation to implemented economic ...
 • Kształtowanie się świadomości społecznej pracowników w procesie pracy w przedsiębiorstwie 

  Krzykala, Franciszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The article represents a theoretical attempt at definition of links between social awareness and widely understood conditions of life. Thus in the general methodological part the analysis referred to main theses of ...
 • Przedmowa 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)