Przeglądaj według

 

CONTENT

Wstęp

 • Człowiek wobec przyrody
  Ryszard Panasiuk
  1. CZEŚĆ I - TECHNIKA A ŚRODOWISKO


  2. Człowiek i przyroda w erze techniczne
   Franęois Guéry
  3. Od panowania nad naturą do naturalizacji człowieka. Uwagi do heideggerowskiej krytyki technik
   Luc Ferry
  4. Zasięg techniki
   Bernhard Waldenfels
  5. CZEŚĆ II - ETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA


  6. Ekologia, etyka a nowe formy działań
   Dieter Birnbacher
  7. Kant o obowiązkach dotyczących przyrodY
   Paul Guyer
  8. Samookreślenie człowieka i jego stosunek do przyrodY
   Lothar Schäfer
  9. Odpowiedzialność uczonych we współczesnym świeciE
   Jan Gregorowicz
  10. CZEŚĆ III - PRZYRODA W INTERPRETACJI FILOZOFUJĄCYCH BIOLOGÓW I PRZEDSTAWICIELI INNYCH NAUK


  11. Jacob von Uexküll: uniwersum życia w miejsce obiektywnego świata astronomów i fizyków
   Kazimierz Szewczyk
  12. Kosmos - człowiek - ekologia. Etologiczna diagnoza sytuacji człowieka w cywilizacji zachodnie
   Aldona
  13. Socjobiologia versus filozofia. Kilka uwag o realistycznym antropocentryzmie etycznym E.O.Wilsona
   Elżbieta Mickiewicz-Olczyk
  14. W kwestii estetyki natury
   Jadwiga Ciszewska
  15. Problemy teoretycznego przezwyciężania kryzysu ekologicznego w świetle filozofii natury i krytyki społeczeństwa
   Wolfdietrich Schmied-Kowarzik
  16. W poszukiwaniu porządku. Przyrodniczo-filozoficzne rozważania nad ewolucją obrazów świata
   Gerhard Vollmer
  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

  Najnowsze pozycje