Recent Submissions

 • Zabezpieczenie inwestycyjne 

  Juryniec, Zoryna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  W artykule przeprowadzono badania wpływu czynników oddziaływujacych na skutecznosc inwestycyjnej i innowacyjnej działalnosci przedsiebiorstw na Ukrainie. Przedstawiono zródła finansowania działalnosci innowacyjnej ...
 • Zmiany stawek podatku od towarów 

  Jarczok-Guzy, Magdalena (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zale nosci pomiedzy wprowadzonymi zmianami stawek podatku od towarów i usług a realizacja funkcji fiskalnej. Zakłada sie, e wprowadzone zmiany m. in. zmiana stawek podstawowych ...
 • Profil klienta korzystającego 

  Madra, Anna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  Rozwój instytucji parabankowych w dzisiejszych czasach staje sie coraz bardziej konkurencyjnym obszarem działalnosci na rynku usług finansowych. Instytucje parabankowe w coraz wiekszym stopniu zrzeszaja coraz to wieksze ...
 • Teorie struktury kapitału 

  Jakubczyk, Beata; Lewandowska, Justyna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  W niniejszym artykule zostanie zaprezentowane kształtowanie struktury kapitału w literaturze światowej. W artykule pokazano istotę, pomiar oraz znaczenie struktury kapitału, a takze zaprezentowane zostały teorie struktury ...
 • Challenges for policy mix in the context 

  Stawska, Joanna; Grzesiak, Lena ORCID (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  The aim of this article is to present the essence of policy mix and the extraordinary actions undertaken by the monetary and fiscal authorities in Poland in response to the recent financial crisis. In the article, the ...
 • Reguły sukcesji podatkowoprawnej 

  Olesiak, Jarosław; Pajor, Łukasz (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  Niniejszy artykuł zawiera analize charakteru prawnego interpretacji indywidualnych dokonana na potrzeby wyznaczenia przedmiotowego zakresu nastepstwa prawnego. Rysujaca sie linia orzecznictwa sadów administracyjnych ...
 • Fast loans – method of raising liqyudity 

  Jakubczyk, Beata; Lewandowska, Justyna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  This article describes the essence of fast, instant cash loans which can raise liquidity or be the cause of growing indebtedness. The purpose of this article is to show the advantages and disadvantages of fast loans and ...
 • Szacowanie podstawy opodatkowania 

  Durczyńska, Marta (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  W artykule scharakteryzowano instytucje szacowania podstawy opodatkowania, okreslono przesłanki jej zastosowania, metody szacunkowego okreslania podstawy opodatkowania, którymi posługuja sie organy podatkowe oraz ich ...
 • Możliwości oddziaływania władz 

  Felis, Paweł (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  Istniejacy w Polsce system zasilania samorzadu terytorialnego wymaga zmian, w zakresie dochodów podatkowych zmiany powinny dotyczyc systemu podatków od nieruchomosci. Potencjalnym zródłem dodatkowych znacznych dochodów ...
 • Opłata za egzamin wstępny na aplikacje 

  Bożek, Wojciech (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 2015-01)
  W opracowaniu dokonano analizy podstaw prawnych obowiazku opłatowoprawnego za egzamin wstepny na aplikacje adwokacka oraz egzamin adwokacki, a nadto, omówiono podstawowe funkcje tych opłat z odniesieniem do pogladów wyra ...