Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem
pod redakcją Jana Duraja
Recenzent: Magdalena Jerzemowska


Recent Submissions