Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Wybrane aspekty zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym
pod redakcją Danuty Stawasz
Recenzent zeszytu: Tadeusz Kudłacz


Recent Submissions