CONTENT 1. Słowo od Redakcji

 2. I. LITERATUROZNAWSTWO


 3. Zwierzę jako problem myśli antropologicznej. (Księga Psalmów i Księga Przysłów w Biblii Jakuba Wujka)
  Małgorzata Pierzgalska
 4. Antynomie szczęścia - kilka uwag o komedii plebejskiej XVI i XVII w.
  Piotr Pirecki
 5. Poemat epicedialny Mikołaja Fatowicza "Odmiana żalu w pociechę synowi" - w rocznicę śmierci księcia Janusza Wiśniowieckiego
  Michał Kuran
 6. O intermediach w pijarskim teatrze szkolnym
  Małgorzata Mieszek
 7. Mikołaj Jemiołowski: historyk czy pamiętnikarz? O literackości pamiętnika z czasów wojen drugiej połowy XVII wieku
  Marcin Bauer
 8. Dwa listy Franciszka Bieńkowskiego na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych" Historia gatunku listu i jego obecność w periodyku
  Monika Urbańska
 9. Recenzja poematu Dyzmy Bończa-Tomaszewskiego (1749-1825) "Rolnictwo" (1801, 1802) ogłoszona przez Józefa Sygierta w "Annalen der österreichischen Literatur"
  Jerzy Starnawski
 10. Speculum mundi. Deotymy filozofia zwierciadła
  Dorota Samborska-Kukuć
 11. Polityka i historia jako gra w "Faraonie" Bolesława Prusa (w kontekście Bachtinowskiej teorii karnawalizacji)
  Magdalena Rumińska
 12. Opinie Sienkiewicza-epistolografa o kreacjach kobiecych : z warsztatu artystycznego twórcy
  Gabriela Matusiak
 13. Podróż w głąb mrocznej psyche... - "Dzieci nędzy" Stanisława Przybyszewskiego
  Izabela Filipczak-Kostrzewa
 14. Czy tylko erotomania? Zmysły, ciało i gesty w relacjach miłosnych i erotycznych bohaterów Stanisława Przybyszewskiego
  Katarzyna Rakowska
 15. Intelektualna poezja Paula Valéry'ego w polskich przekładach : uwagi na marginesie tłumaczeń "Cmentarza morskiego"
  Maria Judyta Wożniak
 16. Psi narrator w Dociekaniach psa Franza Kafki
  Katarzyna Łągiewka
 17. Rozważania o stylu impresjonistycznym w literaturze, w malarstwie i w muzyce (na podstawie opowiadania Żeromskiego, obrazu Pankiewicza i utworu Debussy’ego)
  Aleksandra Antczak
 18. "Oniryczny" słownik Bolesława Leśmiana
  Joanna Pomykała
 19. W kręgu alkowy. O międzywojennej twórczości Wacława Grubińskiego
  Joanna Raźny
 20. Śpiący Orfeusz (kilka uwag o poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka")
  Joanna Ślósarska
 21. Analiza i interpretacja schematu obrazowego CZĘŚĆ - CAŁOŚĆ na przykładzie wierszy Tymoteusza Karpowicza z tomu "Odwrócone światło"
  Anna Kołaczkowska
 22. Porównanie konceptualne. Elementy teorii tropu (na przykładzie poezji Tadeusza Różewicza)
  Andrzej Kudra
 23. Wobec "Lamentu świętokrzyskiego". O motywie compassio we współczesnej poezji polskiej
  Alicja Mazan-Mazurkiewicz
 24. Różewicz w ogrodzie sztuk
  Małgorzata Gajak-Toczek
 25. "Wsłuchać się w szum wód głuchy." Rzeki Mickiewicza, rzeki Miłosza
  Przemysław Dakowicz
 26. "Rachunek z wiecznością. O "Księdze Czasu" Bernarda Sztajnerta
  Karolina Kucharska
 27. Wizja czasów minionych w prozie wspomnieniowej Joanny Kulmowej
  Barbara Bogołębska
 28. Miasto - wybór czy konieczność? O motywach urbanistycznych we współczesnej antyutopii
  Adam Mazurkiewicz
 29. Zaklinanie zagłady (o debiucie powieściowym Piotra Szewca)
  Arkadiusz Morawiec
 30. "Nieuleczalna choroba na Polskę" - Polska i Polacy w publicystyce prasowej Andrzeja Szczypiorskiego
  Monika Worsowicz

 31. Tokarczuk "gra na wielu bębenkach"
  Paulina Kierzek
 32. Współcześni diaryści - Stefan Kisielewski, Andrzej Kijowski, Krzysztof Mętrak
  Katarzyna Krupska
 33. O wartościach egzystencjalnych w filmie artystycznym : (na podstawie wybranych utworów Kieślowskiego, Holland i Kotlarczyk)
  Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

 34. II. DZIENNIKARSTWO


 35. Rola i miejsce słuchowiska w systemie audiowizualnych tekstów kultury
  Ewelina Kaźmierczak
 36. Mankamęty, poliględźby, bezecenzje... Barańczaka prywatna teoria gatunków
  Dorota Pachołowska
 37. Polonistyka w Chinach. Rozmowa z prof. Bogdanem Mazanem - dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ, wykładowcą literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
  Dominika Szajder, Bogdan Mazan
 38. Droga do "Wieży Tajemnic"
  Dominika Białas
 39. Występ jak narkotyk
  Paulina Arciszewska, Wojciech Malajkat
 40. Marcowa sesja faktograficzna
  Kamila Kolęda

 41. III. DYDAKTYKA LITERATURY


 42. Metoda analizy heurystycznej a "metody aktywizujące" (głos w obronie tradycji)
  Jolanta Fiszbak
 43. SWprowadzanie ucznia w świat kultury literackiej
  Monika Atraszkiewicz
 44. Kanon czy jego dezintegracja? - oceny, diagnozy, polemiki, kontrowersje
  Joanna Pisera
 45. Uczniowska awersja do lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy
  Małgorzata Iwanowicz
 46. Obraz czytelnictwa uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w świetle badań ankietowych
  Małgorzata Kowalczyk-Przybytek
 47. Recepcja utworów lekturowych w świetle wyników ankiety
  Aneta Krasińska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Występ jak narkotyk 

  Malajkat, Wojciech; Arciszewska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  L’interview avec Wojciech Malajkat, un célébre acteur polonais et un professeur de l’École Superieure du Film á Łódź. Malajkat préfére le theatre que le film. Pour lui le jeu sur la scéne ressemble chaque fois presque á ...
 • Mankamęty, poliględźby, bezecenzje... Barańczaka prywatna teoria gatunków 

  Pachołowska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  This review is a guidebook to private literary genres, created by Nike prizewinner, a distinguished poet, critic and literary interpreter of Stanislaw Baraňczak's literature. The genres always have their equivalents, for ...
 • Wprowadzanie ucznia w świat kultury literackiej 

  Atraszkiewicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The following article is concerned with initiation of Polish pupil into the world of literary culture. The analysis of the problem is based on observation and conclusions of researchers, methodology’s teachers and ...
 • Marcowa sesja faktograficzna 

  Kolęda, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The text is about the March 1968 and the events that took place at the Faculty of Polish Philology, University of Łódź. The material is based on recollections of the former students and teachers.
 • Polonistyka w Chinach. Rozmowa z prof. Bogdanem Mazanem - dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ, wykładowcą literatury Pozytywizmu i Młodej Polski 

  Mazan, Bogdan; Szajder, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Interview with professor Bogdan Mazan, dean of the Faculty of Philology on University of Łódź about cultural exchange between Polish and Chinese nations. He tells about Polish Philology in China, translation research ...
 • Droga do "Wieży Tajemnic" 

  Białas, Dominka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  This article tells a story about searching the way to disused part of Philology Faculty building. Reporter relates how she found entry to the mysterious place and what she saw there.
 • Rola i miejsce słuchowiska w systemie audiowizualnych tekstów kultury 

  Kaźmierczak, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Non-visual radio production, revealing the conflict with the classical art canon, demarcates its own aesthetic area, understood as a synthesis of a technique and a word. Radio drama restores a value of human speech that ...
 • O wartościach egzystencjalnych w filmie artystycznym : (na podstawie wybranych utworów Kieślowskiego, Holland i Kotlarczyk) 

  Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Artistic film facilitates director doing films about existential values. Director's artistry permits in artistic film to express with the help of compiled contents stylistic centres, such how metaphor and symbol. Chosen ...
 • Recepcja utworów lekturowych w świetle wyników ankiety 

  Krasińska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Starting at primary school, pupils appear to be reluctant to read assigned literature. The reason for this can be manifold - it can be caused by internal and external factors, environmental and social conditions, individual ...
 • Obraz czytelnictwa uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w świetle badań ankietowych 

  Kowalczyk-Przybytek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Der Artikel resultiert aus den mithilfe von Fragebogen durchgeführten Umfragen bei Schülern der Wloclaweker Schulen und versucht das Bild der Leserschaft der IV.-Vl. Klasse der Grundschule sowie der I.—III. Klasse des ...
 • Uczniowska awersja do lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy 

  Iwanowicz, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article deals with the student’s aversion to school readings, which constitutes a didactical and educational problem in the contemporary school. The author considers the reasons of this state of affairs, sets forward ...
 • Kanon czy jego dezintegracja? - oceny, diagnozy, polemiki, kontrowersje 

  Pisera, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The following article is the attempt to outline issues concerning the process of disintegration of concept. In the following parts there has been presented axhibitted information concerning: genesis of the term, its ...
 • Metoda analizy heurystycznej a "metody aktywizujące" (głos w obronie tradycji) 

  Fiszbak, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The folowing article deals with one of the methods of teaching through problems present in Polish teaching tradition for years though recently criticized. My analytical approach aims at its defencc as the method developing ...
 • Tokarczuk "gra na wielu bębenkach" 

  Kierzek, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The paper is a review of Olga Tokarczuk’s Gra na wielu bębenkach - the book containing nineteen short stories. Tokarczuk’s work is regarded here as a continuation of her previous writing methods; it doesn’t reveal any ...
 • "Nieuleczalna choroba na Polskę" - Polska i Polacy w publicystyce prasowej Andrzeja Szczypiorskiego 

  Worsowicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article is dedicated to problems of Poland and Polish people in Andrzej Szczypiorski’s selected journalism. The author presented his views by interpreting and expressing his opinion about various situations and facts. ...
 • Współcześni diaryści - Stefan Kisielewski, Andrzej Kijowski, Krzysztof Mętrak 

  Krupska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Ľarticle présente en bref ľhistoire et la théorie de la forme du journal. Dans ce texte on analyse: Dziennik de S. Kisielewski, Dziennik de A. Kijowski et Dziennik de K. Mętrak.
 • Miasto - wybór czy konieczność? O motywach urbanistycznych we współczesnej antyutopii 

  Mazurkiewicz, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The heroes of Polish present-day anti-utopia live in cities. The city is created in novels as a closed space, antagonistic to human freedom; in fact, as a kind of prison. The article presents types of cities in anti-utopia ...
 • Zaklinanie zagłady (o debiucie powieściowym Piotra Szewca) 

  Morawiec, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article is a contextual interpretation of The Annihilation (Zagłada) by Piotr Szewc, which is one of the most outstanding “mitographical” works of contemporary Polish prose. There are at least three levels of reading ...
 • Wizja czasów minionych w prozie wspomnieniowej Joanny Kulmowej 

  Bogołębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  L'aricle est consacré a deux tomes de mémoires du passé: Topografia myślenia i Ciułanie siebie. Dans ce premier tome l’auteur convoque le monde de son enfance, passé a Łódź - des lieux, des habitudes, des événements ...
 • Rachunek z wiecznością. O "Księdze Czasu" Bernarda Sztajnerta 

  Kucharska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Księga Czasu (The Book o f Time) by Bernard Sztajnert is allegorical story about intellectual and spiritual maturation of the man. The hero of the story tries to get to know and to understand a difficult truth about the ...

View more