Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierska-Jóźwiak, Bogna
dc.date.accessioned2024-02-27T11:11:57Z
dc.date.available2024-02-27T11:11:57Z
dc.date.issued2019-05-10
dc.identifier.citationKaźmierska-Jóźwiak B., Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy: Determinanty – reakcja rynku – ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-541-4pl
dc.identifier.isbn978-83-8142-541-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/50435
dc.description.abstractWiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Tendencja, która miała swój początek na rozwiniętych rynkach kapitałowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dotyczyła poszerzania wachlarza rozwiązań z zakresu możliwości finansowych rozliczeń spółki z jej właścicielami. Zaobserwowano przejście jednostronnej dividend policy w wieloskładnikową payout policy. Autorka monografii zaprezentowała próbę kompleksowego podejścia do polityki wypłat na rzecz akcjonariuszy w krajowych niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2016. Przeanalizowała zmiany w obszarze polityki wypłat w badanych spółkach. Podjęła próbę identyfikacji czynników determinujących skłonność tych firm do wypłaty dywidendy lub nabywania akcji własnych. Badaniu poddała również reakcje rynku na upublicznienie wiadomości o zainicjowaniu przez spółki wypłacania dywidendy lub wznowieniu jej wypłacania po co najmniej trzech latach oraz na ujawnienie informacji o planach nabywania akcji własnych.pl
dc.description.abstractThe 20th century brought significant changes to capital markets these were triggered by transformations within the economic and legal-regulatory environment, including those concerning the politics of profit share with shareholders. The trend that had its beginning in developed capital markets, particularly those in the United States, concerned broadening the range of solutions in the scope of the financial possibilities of settlements by the company with its owners. Firstly, the concept of payout policy started in the United States and later around the world, which means switching from a one-sided dividend policy to a multi-component payout policy (corporate payout policy, distribution policy). Such a broad approach to the payment policy which takes into account various possible forms of payment to the owners has been assumed by the author in this work. It should be emphasized that the dividend is in the historical sense dominant in the payout policy not only in Poland but also around the world. It is worth noting that in many European markets, at the beginning of the 21st century, it was not possible for a company to repurchase its own shares. Over the years, the experience of enterprises provided examples that in certain situations the repurchase of one’s own shares is a tool that increases the value of the company and, as a result, the value for shareholders. The share repurchase began to be treated as a tool to expand the possibilities of implementing the policy of paying out companies listed on the stock exchange. The monograph presents a comprehensive look at the issue of payout policy of nonfinancial companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The objectives of this work are twofold. On the one hand the analysis and synthesis of the world’s research on dividend policy, share repurchases and payout policy. On the other hand – three empirical aims. First of all, to examine cash dividends and share purchases of nonfinancial companies listed on the WSE over the period of 2004–2016, secondly, to analyse the determinants of the firm’s propensity to either pay cash dividend or to repurchase shares, thirdly – to examine stock market reaction to dividend initiations and share repurchases announcements.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesFinansepl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectdywidendapl
dc.subjectakcjonariuszpl
dc.subjectakcje własne spółkipl
dc.subjectGiełda Papierów Wartościowych w Warszawiepl
dc.subjectniefinansowe krajowe spółki giełdowepl
dc.subjectdividenden
dc.subjectshare repurchaseen
dc.subjectcorporate payout policyen
dc.subjectWarsaw Stock Exchangeen
dc.titlePolityka wypłat na rzecz akcjonariuszy: Determinanty – reakcja rynku – ocenapl
dc.title.alternativeCorporate Payout Policy: Determinants – Market Reaction – Evaluationen
dc.typeBook
dc.rights.holder© Copyright by Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Łódź 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019pl
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwapl
dc.identifier.eisbn978-83-8142-542-1
dc.referencesAczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesAharony J., Swary I. (1980), Quarterly dividend and earnings announcements and stockholders’ returns: An empirical analysis, „The Journal of Finance”, vol. 35(1), s. 1–12.pl
dc.referencesAinsworth A.B., Fong K.Y., Gallagher D.R., Partington G. (2016), Taxes, Order Imbalance and Abnormal Returns around the ex-Dividend day, https://ssrn.com/abstract=1314087 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1314087.pl
dc.referencesAivazian V.A., Booth L., Cleary S. (2006), Dividend smoothing and debt ratings, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 41(2), s. 439–453.pl
dc.referencesAkerlof G.A. (1970), The Market for Lemons: Qualitative uncertainty and the Market Mechanism, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 84, s. 488–500.pl
dc.referencesAkyol A.C., Foo C.C. (2013), Share Repurchase Reasons and the Market Reaction to Actual Share Repurchases: Evidence from Australia, „International Review of Finance”, vol. 13(1), s. 1–37, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2443.2012.01159.x.pl
dc.referencesAl-Malkawi H.A.N., Rafferty M., Pillai R. (2010), Dividend policy: A review of theories and empirical evidence, „International Bulletin of Business Administration”, vol. 9(1), s. 171–200.pl
dc.referencesAllen F., Bernardo A.E., Welch I. (2000), A theory of dividends based on tax clienteles, „The Journal of Finance”, vol. 55(6), s. 2499–2536.pl
dc.referencesAlmeida H., Fos V., Kronlund M. (2016), The real effects of share repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 119(1), s. 168–185.pl
dc.referencesAluchna M., Berent T., Kamiński B. (2019), Dividend Payouts and Shareholder Structure: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Eastern European Economics”, https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1568196.pl
dc.referencesAlzahrani M., Lasfer M. (2009), The Impact of Taxation on Dividends: A Cross-Country Analysis, https://ssrn.com/abstract=1343826 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1343826.pl
dc.referencesAlzahrani M., Lasfer M. (2012), Investor protection, taxation, and dividends, „Journal of Corporate Finance”, vol. 18(4), s. 745–762.pl
dc.referencesAmihud Y., Li K. (2006), The declining information content of dividend announcements and the effects of institutional holdings, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 41(3), s. 637–660.pl
dc.referencesAmihud Y., Murgia M. (1997), Dividends, taxes, and signaling: evidence from Germany, „The Journal of Finance”, vol. 52(1), s. 397–408.pl
dc.referencesAndres C., Betzer A., Van den Bongard I., Haesner C., Theissen E. (2013), The information content of dividend surprises: Evidence from Germany, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 40(5–6), s. 620–645.pl
dc.referencesAndriosopoulos D., Hoque H. (2013), The determinants of share repurchases in Europe, „International Review of Financial Analysis”, no. 27, s. 65–76.pl
dc.referencesAndriosopoulos D., Lasfer M. (2015), The market valuation of share repurchases in Europe, „Journal of Banking & Finance”, no. 55, s. 327–339.pl
dc.referencesAndriosopoulos D., Gaganis C., Pasiouras F. (2016), Prediction of open market share repurchases and portfolio returns: evidence from France, Germany and the UK, „Review of Quantitative Finance and Accounting”, vol. 46(2), s. 387–416, https://doi.org/10.1007/s11156-014-0473-1.pl
dc.referencesAng J.S., Blackwell W., Megginson W.L. (1991), The effect of taxes on the relative valuation of dividends and capital gains: Evidence from dual-class British investment trusts, „The Journal of Finance”, vol. 46(1), s. 383–399.pl
dc.referencesAsquith P., Mullins Jr D.W. (1983), The impact of initiating dividend payments on shareholders’ wealth, „Journal of Business”, vol. 56(1), s. 77–96.pl
dc.referencesAsquith P., Mullins Jr D.W. (1986), Signalling with dividends, stock repurchases, and equity issues, „Financial Management”, vol. 15(3), s. 27–44.pl
dc.referencesAsyngier R. (2015), Wpływ zmiany rynku notowań na cenę akcji polskich spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 862, s. 19–30.pl
dc.referencesAthanassakos G., Fowler D. (1993), New evidence on the behavior of Canadian Stock prices in the days surrounding the ex-dividend day, „Quarterly Journal of Business and Economics”, vol. 32(4), s. 26–50.pl
dc.referencesBagwell L.S. (1992), Dutch auction repurchases: An analysis of shareholder heterogeneity, „The Journal of Finance”, vol. 47(1), s. 71–105.pl
dc.referencesBaker H.K., Kilincarslan E. (2018), Why companies do not pay cash dividends: The Turkish experience, „Global Finance Journal”, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2018.02.005.pl
dc.referencesBaker H.K., Weigand R. (2015), Corporate dividend policy revisited, „Managerial Finance”, vol. 41(2), s. 126–144.pl
dc.referencesBaker M., Wurgler J. (2004a), Appearing and disappearing dividends: The link to catering incentives, „Journal of Financial Economics”, vol. 73, no. 2, s. 271–288.pl
dc.referencesBaker M., Wurgler J. (2004b), A catering theory of dividends, „The Journal of Finance”, vol. 59(3), s. 1125–1165.pl
dc.referencesBaker H.K., Powell G.E., Veit E.T. (2002), Revisiting the dividend puzzle: Do all of the pieces now fit?, „Review of Financial Economics”, vol. 11(4), s. 241–261.pl
dc.referencesBaker H.K. (red.). (2009), Dividends and dividend policy, John Wiley & Sons, Hoboken.pl
dc.referencesBali R., Francis J.C. (2016), Ex day effects of the 2003 dividend tax cut, „International Review of Economics & Finance”, no. 41, s. 11–22.pl
dc.referencesBali R., Hite G.L. (1998), Ex dividend day stock price behavior: discreteness or tax-induced clienteles?, „Journal of Financial Economics”, vol. 47(2), s. 127–159.pl
dc.referencesBandarzewski K. (1996), Prawo do udziału w zysku rocznym oraz prawo do dywidendy przysługujące akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 7–8, s. 7–14.pl
dc.referencesBarclay M.J. (1987), Dividends, taxes, and common stock prices: The ex-dividend day behavior of common stock prices before the income tax, „Journal of Financial Economics”, vol. 19(1), s. 31–44.pl
dc.referencesBauer L., Beveridge S., Jha R. (2006), The Dividend Puzzle: The Influence of Taxes, Tick Size and Short-Term Trading on Ex-Dividend Day Prices in Canada, September 13, https://ssrn.com/abstract=302935 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.302935.pl
dc.referencesBaum C.F. (2006), An introduction to modern econometrics using Stata, A Stata Press Publication StataCorp LP College Station, Texas.pl
dc.referencesBell L., Jenkinson T. (2002), New evidence of the impact of dividend taxation and on the identity of the marginal investor, „The Journal of Finance”, vol. 57(3), s. 1321–1346.pl
dc.referencesBena J., Hanousek J. (2008), Rent Extraction by Large Shareholders: Evidence Using Dividend Policy in the Czech Republic, „Czech Journal of Economics and Finance”, vol. 58 (3–4), s. 106–130.pl
dc.referencesBenartzi S., Michaely R., Thaler R. (1997), Do changes in dividends signal the future or the past?, „The Journal of Finance”, vol. 52(3), s. 1007–1034.pl
dc.referencesBessler W., Drobetz W., Seim M. (2009), Motives and valuation effects of share repurchase announcements in Germany: a comparison of established firms and initial public offerings, Justus Liebig University, Gießen.pl
dc.referencesBędowska-Sójka B. (2003), Zawartość informacyjna nabywania akcji własnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. LXV, nr 3, s. 165–180.pl
dc.referencesBędowska-Sójka B. (2014), Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych: analiza danych śróddziennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl
dc.referencesBhardwaj R.K., Brooks L.D. (1999), Further evidence on dividend yields and the ex-dividend day stock price effect, „Journal of Financial Research”, vol. 22(4), s. 503–514.pl
dc.referencesBhattacharya S. (1979), Imperfect information, dividend policy, and “the bird in the hand” fallacy, „Bell Journal of Economics”, vol. 10(1), s. 259–270.pl
dc.referencesBhattacharya U., Jacobsen S.E. (2015), The Share Repurchase Announcement Puzzle: Theory and Evidence, „Review of Finance”, vol. 20(2), s. 725–758.pl
dc.referencesBieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R. (2015), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesBierman H. (1997), The dividend reinvestment plan puzzle, „Applied Financial Economics”, vol. 7(3), s. 267–271, http://dx.doi.org/10.1080/096031097333628.pl
dc.referencesBlack F. (1976), The dividend puzzle, „The Journal of Portfolio Management”, vol. 2(2), s. 5–8.pl
dc.referencesBlack F., Scholes M. (1974), The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and returns, „Journal of Financial Economics”, vol. 1(1), s. 1–22.pl
dc.referencesBlajer-Gołębiewska A., Czerwonka L. (2012), Long-run IPO overpricing: evidence from the Warsaw stock exchange, „World Journal of Social Sciences”, vol. 2(1), s. 34–44.pl
dc.referencesBlock S.B., Hirt G.A. (1987), Foundation of Financial Management, Irwin, Homewood.pl
dc.referencesBlouin J.L., Raedy J.S., Shackelford D.A. (2004), The infliangitial impact of the 2003 reduction in the dividend tax rate, University of North Carolina Working Paper.pl
dc.referencesBohdanowicz L. (2016), Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesBooth L., Zhou J. (2017), Dividend policy: A selective review of results from around the world, „Global Finance Journal”, no. 34, s. 1–15, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.07.002.pl
dc.referencesBoyd J.H., Jagannathan R. (1994), Ex-dividend price behavior of common stocks, „The Review of Financial Studies”, vol. 7(4), s. 711–741.pl
dc.referencesBrav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R. (2005), Payout policy in the 21st century, „Journal of Financial Economics”, vol. 77(3), s. 483–527.pl
dc.referencesBrav A., Graham J., Harvey C., Michaely R. (2008), The Effect of the May 2003 Dividend Tax Cut on Corporate Dividend Policy: Empirical and Survey Evidence, „National Tax Journal”, vol. 61(3), s. 381–396.pl
dc.referencesBrigham E.F., Houston J.F. (2015), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesBrittain J.A. (1964), The tax structure and corporate dividend policy, „The American Economic Review”, vol. 54(3), vol. 272–287.pl
dc.referencesBrockman P., Unlu E. (2011), Earned/contributed capital, dividend policy, and disclosure quality: An international study, „Journal of Banking & Finance”, vol. 35(7), s. 1610–1625.pl
dc.referencesBrown P., Clarke A. (1993), The ex-dividend day behaviour of Australian share prices before and after dividend imputation, „Australian Journal of Management”, vol. 18(1), s. 1–40.pl
dc.referencesBrown S.J., Warner J.B. (1985), Using daily stock returns: The case of event studies, „Journal of Financial Economics”, vol. 14(1), s. 3–31.pl
dc.referencesBrycz B., Pauka M. (2013a), Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11(2, cz. 4), s. 19–29.pl
dc.referencesBrycz B., Pauka M. (2013b), Analiza polityki dywidend w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 768, s. 31–50.pl
dc.referencesBukalska E. (2013), Rentowność i płynność a dywidendy i wykupy akcji, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 2(2), s. 31–42.pl
dc.referencesBulan L.T., Subramanian N. (2009), The firm life cycle theory of dividends, [w:] H.K. Baker (red.), Dividends and dividend policy, John Wiley & Sons, Hoboken, s. 201–213.pl
dc.referencesBulan L.T., Subramanian N., Tanlu L. (2007), On the timing of dividend initiations, „Financial Management”, vol. 36(4), s. 31–65.pl
dc.referencesByrka-Kita K., Czerwiński M., Preś-Perepeczo A. (2017), Stock market reaction to CEO appointment–preliminary results, „Journal of Management and Business Administration”, vol. 25(2), s. 23–42.pl
dc.referencesCapstaff J., Klaeboe A., Marshall A.P. (2004), Share price reaction to dividend announcements: Empirical evidence on the signaling model from the Oslo stock exchange, „Multinational Finance Journal”, vol. 8(1), s. 115–139.pl
dc.referencesChetty R., Saez E. (2005), Dividend taxes and corporate behavior: Evidence from the 2003 dividend tax cut, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 120(3), s. 791–833.pl
dc.referencesCichacz K., Wojtalik G. (2016), Cateringowe podejście do polityki dywidendy wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Journal of Capital Market and Behavioral Finance”, vol. 2(4), s. 7–16.pl
dc.referencesComment R., Jarrell G.A. (1991), The relative signalling power of Dutch-auction and fixed-price self-tender offers and open-market share repurchases, „The Journal of Finance”, vol. 46(4), s. 1243–1271.pl
dc.referencesCoulton J.J., Ruddock C. (2011), Corporate payout policy in Australia and a test of the life-cycle theory, „Accounting & Finance”, vol. 51(2), s. 381–407, https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2010.00356.x.pl
dc.referencesCramer J.S. (1999), Predictive performance of the binary logit model in unbalanced samples, „Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)”, vol. 48(1), s. 85–94.pl
dc.referencesCudd M., Duggal R., Sarkar S. (1996), Share repurchase motives and stock market reaction, „Quarterly Journal of Business and Economics”, vol. 35(2), s. 66–76.pl
dc.referencesCzapiewski L. (2015), Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 75 „Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie”, s. 111–121.pl
dc.referencesCzapiewski L., Jewartowski T. (2012), Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 106 „Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania: rynki finansowe”, s. 273–286.pl
dc.referencesCzerwonka L. (2010a), Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4(723), s. 31–37.pl
dc.referencesCzerwonka L. (2010b), Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia, [w:] D. Kopycińska (red.), Problemy gospodarowania w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 193–205.pl
dc.referencesCzerwonka L. (2010c), Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, „Przegląd Organizacji”, nr 10, s. 33–36.pl
dc.referencesCzerwonka L. (2010d), Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 34, „Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji”, s. 67–85.pl
dc.referencesCzerwonka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.pl
dc.referencesDahlquist M., Robertsson G., Rydqvist K. (2014), Direct evidence of dividend tax clienteles, „Journal of Empirical Finance”, no. 28, s. 1–12.pl
dc.referencesDamodaran A. (1997), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, New York.pl
dc.referencesDamodaran A. (2017), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.pl
dc.referencesDann L.Y. (1981), Common Stock Repurchases: An Analysis of Returns to Bondholders and Shareholders, „Journal of Financial Economics”, vol. 9, no. 2, s. 113–138.pl
dc.referencesDasilas A. (2009), The ex-dividend day stock price anomaly: evidence from the Greek stock market, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 23(1), s. 59–91.pl
dc.referencesDaunfeldt S.O. (2002), Tax policy changes and ex-dividend behavior: The case of Sweden. EFA 2002 Berlin Meetings Presented Paper, https://ssrn.com/abstract=301293 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.301293.pl
dc.referencesDaunfeldt S.O., Selander C., Wikström M. (2015), Taxation, Dividend Payments and Ex-Day Price-Changes (June 25, 2015), „Multinational Finance Journal”, vol. 13, no. 1/2, s. 135–154, https://ssrn.com/abstract=2623035 (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesDąbrowski D. (2008), Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych w świetle regulacji dyrektywy kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 8, s. 24–30.pl
dc.referencesDąbrowski D. (2010), Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną, Oficyna Wolters Kluwers, Warszawa.pl
dc.referencesDe Rooij M., Renneboog L. (2009), The catering theory of dividends, [w:] H.K. Baker, Dividends and Dividend Policy, John Wiley & Sons Inc., New Jersey, s. 215–238.pl
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L. (2006), The irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem, „Journal of Financial Economics”, vol. 79(2), s. 293–315.pl
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (1996), Reversal of fortune dividend signaling and the disappearance of sustained earnings growth, „Journal of Financial Economics”, vol. 40(3), s. 341–371.pl
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D. (2000), Special Dividends and The Evolution of Dividend Signaling, „Journal of Financial Economics”, no. 57, s. 309–354.pl
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (2004), Are dividends disappearing? Dividend concentration and the consolidation of earnings, „Journal of Financial Economics”, vol. 72(3), s. 425–456.pl
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (2008), Corporate payout policy, „Foundations and Trends® in Finance”, vol. 3(2–3), s. 95–287, https://ssrn.com/abstract=1400682 (dostęp: 5.10.2018).pl
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R.M. (2006), Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory, „Journal of Financial Economics”, vol. 81(2), s. 227–254.pl
dc.referencesDeGennaro R.P. (2003), Direct investments in securities: A primer, „Economic Review – Federal Reserve Bank of Atlanta”, vol. 88(1), s. 1–14.pl
dc.referencesDenis D.J., Osobov I. (2008), Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants of dividend policy, „Journal of Financial Economics”, vol. 89(1), s. 62–82.pl
dc.referencesDesai M.A., Jin L. (2011), Institutional tax clienteles and payout policy, „Journal of Financial Economics”, vol. 100(1), s. 68–84.pl
dc.referencesDittmar A.K. (2000), Why do firms repurchase stock, „The Journal of Business”, vol. 73(3), s. 331–355.pl
dc.referencesDittmar A.K., Dittmar R.F. (2004), Stock repurchase waves: An explanation of the trends in aggregate corporate payout policy, Working paper, University of Michigan.pl
dc.referencesDmoch W. (2018), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesDuliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.referencesDuraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesDurand D. (1952), Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of measurement, Conference on research in business finance, NBER.pl
dc.referencesDyl E.A., Weigand R.A. (1998), The information content of dividend initiations: Additional evidence, „Financial Management”, vol. 27(3), s. 27–35.pl
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystania poufnych informacji i manipulacji na rynku (Dz.Urz. WE z 12.04.2003 r. Nr L 96).pl
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/68/WE z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (Dz.U. Nr L 264).pl
dc.referencesDyrektywa Rady nr 90/435/EWG z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz UE Nr L 225).pl
dc.referencesDyrektywa Rady nr 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE Nr L 345/8 ze zm.).pl
dc.referencesDziawgo D. (2003), Bankowe programy lojalnościowe dla akcjonariuszy na przykładzie Australii oraz Francji, „Bank i Kredyt”, nr 4, s. 60–71.pl
dc.referencesEasterbrook F.H. (1984), Two agency cost explanations of dividends, „The American Economic Review”, vol. 74, no. 4, s. 650–659.pl
dc.referencesEckbo B.E., Verma S. (1994), Managerial Shareownership, Voting Power, and Cash Dividend Policy, „Journal of Corporate Finance”, vol. 1(1), s. 33–62, https://ssrn.com/abstract=1288731 (dostęp: 28.11.2018).pl
dc.referencesEisenhardt K.M. (1989), Agency theory: An assessment and review, „Academy of Management Review”, vol. 14(1), s. 57–74.pl
dc.referencesElayan F.A., Li J., Donnelly M.E., Young A.W. (2009), Changes to income trust taxation in Canada: investor reaction and dividend clientele theory, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 36(5–6), s. 725–753.pl
dc.referencesElton E.J., Gruber M.J. (1970), Homogeneous groups and the testing of economic hypotheses, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 4(5), s. 581–602.pl
dc.referencesElton E.J., Gruber M.J., Blake C.R. (2003), Marginal stockholder tax effects and ex-dividend day behavior-thirty-two years later, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 87, no. 3, s. 579–586, http://www.jstor.org/stable/40042950 (dostęp: 10.10.2018).pl
dc.referencesElton E.J., Gruber M.J., Rentzler J. (1984), The Ex-Dividend Day Behavior of Stock Prices; A Re-Examination of the Clientele Effect: A Comment, „The Journal of Finance”, vol. 39(2), s. 551–556.pl
dc.referencesEspitia M., Ruiz F.J. (1997), Ex-dividend day stock price falls on the Spanish stock market, „Applied Financial Economics”, vol. 7(5), s. 481–492.pl
dc.referencesFama E.F., Babiak H. (1968), Dividend policy: An empirical analysis, „Journal of the American Statistical Association”, vol. 63(324), s. 1132–1161.pl
dc.referencesFama E.F., French K.R. (2001), Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propensity to pay?, „Journal of Financial Economics”, vol. 60(1), s. 3–43.pl
dc.referencesFama E.F., Fisher L., Jensen M.C., Roll R. (1969), The adjustment of stock prices to new information, „International Economic Review”, vol. 10(1), s. 1–21.pl
dc.referencesFeldstein M., Green J. (1983), Why do companies pay dividends?, „American Economic Review”, vol. 73 (1), s. 17–30.pl
dc.referencesFenn G.W., Liang N. (2001), Corporate payout policy and managerial stock incentives, „Journal of Financial Economics”, vol. 60(1), s. 45–72.pl
dc.referencesFerris S.P., Jayaraman N., Sabherwal S. (2009), Catering effects in corporate dividend policy: The international evidence, „Journal of Banking & Finance”, vol. 33(9), s. 1730–1738.pl
dc.referencesFerris S.P., Sen N., Yui H.P. (2006), God save the queen and her dividends: Corporate payouts in the United Kingdom, „The Journal of Business”, vol. 79(3), s. 1149–1173, http://dx.doi.org/10.1086/500672.pl
dc.referencesFilbeck G. (2009), Asymmetric information and signaling theory, [w:] H.K. Baker (red.), Dividends and dividend policy, John Wiley & Sons, Hoboken.pl
dc.referencesFiszeder P., Mstowska E. (2011), Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/8, s. 203–210.pl
dc.referencesFloyd E., Li N., Skinner D.J. (2015), Payout policy through the financial crisis: The growth of repurchases and the resilience of dividends, „Journal of Financial Economics”, vol. 118(2), s. 299–316.pl
dc.referencesFrasyniuk-Pietrzyk M., Walczak M. (2014), Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 7, s. 119–128.pl
dc.referencesFrąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W. (2001), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.pl
dc.referencesFrench D.W., Varson P.L., Moon K.P. (2005), Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return, „Financial Review”, vol. 40(3), s. 361–379.pl
dc.referencesFriend I., Puckett M. (1964), Dividends and stock prices, „The American Economic Review”, vol. 54(5), s. 656–682.pl
dc.referencesGajdka J. (2013), Cateringowe podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 2(4), s. 153–165.pl
dc.referencesGarcia-Blandon J., Martinez-Blasco M. (2012), The Ex-Dividend Day Anomaly in the Spanish Stock Market, „Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal”, vol. 5(1), s. 102–114, https://ssrn.com/abstract=2018412 (dostęp: 10.10.2018).pl
dc.referencesGay G.D., Kale J.R., Noe T.H. (1996), (Dutch) auction share repurchases, „Economica”, vol. 63(249), s. 57–80.pl
dc.referencesGerke W., Fleischer J., Langer M. (2002), Kurseffekte durch Aktienrückkäufe – eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt, [w:] C. Börsig, A.G. Coenenberg (red.), Bewertung von Unternehmen: Strategie – Markt – Risiko, Kongress – Dokumentation 56 Deutscher Betriebswirtschafter-Tage, vol. 56, s. 275–304.pl
dc.referencesGinglinger E., L’her J.F. (2006), Ownership structure and open market stock repurchases in France, „European Journal of Finance”, vol. 12(1), s. 77–94.pl
dc.referencesGoergen M., Renneboog L., Da Silva L.C. (2005), When do German firms change their dividends?, „Journal of Corporate Finance”, vol. 11(1), s. 375–399.pl
dc.referencesGonedes N.J. (1978), Corporate Signaling, External Accounting and Capital Market Equilibrium: Evidence on Dividends, Income, and Extraordinary Items, „Journal of Accounting Research”, vol. 16, s. 26–79.pl
dc.referencesGordon M.J. (1959), Dividends, earnings, and stock prices, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 41(2), s. 99–105.pl
dc.referencesGordon M.J. (1963), Optimal investment and financing policy, „The Journal of Finance”, vol. 18(2), s. 264–272.pl
dc.referencesGordon M.J., Shapiro E. (1956), Capital equipment analysis: the required rate of profit, „Management Science”, vol. 3(1), s. 102–110.pl
dc.referencesGostkowska-Drzewicka M., Majerowska E. (2016), The relevance of dividend smoothing in the construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange, „Financial Sciences/Nauki o Finansach”, vol. 2(27), s. 9–22.pl
dc.referencesGrabowski H.G., Mueller D.C. (1975), Life-cycle effects on corporate returns on retentions, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 57(4), s. 400–409.pl
dc.referencesGraham B., Dodd D.L. (1951), Security Analysis: Principles and Techniques, McGraw Hill, New York.pl
dc.referencesGraham J.R., Michaely R., Roberts M.R. (2003), Do price discreteness and transactions costs affect stock returns? Comparing ex-dividend pricing before and after decimalization, „The Journal of Finance”, vol. 58(6), s. 2611–2636.pl
dc.referencesGreen R.C., Rydqvist K. (1999), Ex-day behavior with dividend preference and limitations to short-term arbitrage: The case of Swedish lottery bonds, „Journal of Financial Economics”, vol. 53(2), s. 145–187.pl
dc.referencesGreene W.H. (2002), Econometric Analysis, Fifth Edition, Ney York University, Prentice Hall.pl
dc.referencesGrullon G., Ikenberry D.L. (2000), What do we know about stock repurchases?, „Journal of Applied Corporate Finance”, vol. 13(1), s. 31–51.pl
dc.referencesGrullon G., Michaely R. (2002), Dividends, share repurchases, and the substitution hypothesis, „The Journal of Finance”, vol. 57(4), s. 1649–1684.pl
dc.referencesGrullon G., Michaely R. (2004), The information content of share repurchase programs, „The Journal of Finance”, vol. 59(2), s. 651–680.pl
dc.referencesGrullon G., Michaely R. (2007), Corporate Payout Policy and Product Market Competition (March 15, 2007), AFA 2008 New Orleans Meetings Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.972221.pl
dc.referencesGrullon G., Michaely R., Swaminathan B. (2002), Are dividend changes a sign of firm maturity?, „The Journal of Business”, vol. 75(3), s. 387–424.pl
dc.referencesGrullon G., Michaely R., Benartzi S., Thaler R.H. (2005), Dividend changes do not signal changes in future profitability, „The Journal of Business”, vol. 78(5), s. 1659–1682.pl
dc.referencesGruszczyński M. (red.) (2012), Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesGruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesGryglewicz S. (2001), Wykup akcji jako alternatywa wypłaty dywidendy w praktyce funkcjonowania spółek notowanych na GPW w Warszawie, [w:] W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 274–304.pl
dc.referencesGryglewicz S. (2004), Stock repurchase as an alternative to dividend payout: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, University of Aarhus Working Paper Series, no. 169.pl
dc.referencesGugler K., Yurtoglu B.B. (2003), Corporate governance and dividend pay-out policy in Germany, „European Economic Review”, vol. 47(4), s. 731–758.pl
dc.referencesGurgul H. (2012), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesGurgul H., Majdosz P. (2005), Effect of Dividend and Repurchase Announcements on the Polish Stock Market, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 1, s. 25–39.pl
dc.referencesGurgul H., Majdosz P., Mestel R. (2006), Implications of dividend announcements for the stock prices and trading volumes of DAX companies, „Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)”, vol. 56(1–2), s. 58–68, http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1045_s_058_068. pdf (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesGurgul H., Mestel R., Schleicher C. (2003), Stock market reactions to dividend announcements: Empirical evidence from the Austrian stock market, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 17(3), s. 332–350.pl
dc.referencesHackethal A., Zdantchouk A. (2006), Signaling power of open market share repurchases in Germany, „Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 20(2), s. 123–151.pl
dc.referencesHaesner C., Schanz D. (2013), Payout Policy Tax Clienteles, Ex-dividend Day Stock Prices and Trading Behavior in Germany: The Case of the 2001 Tax Reform, „Journal of Business Finance Accounting”, vol. 40(3–4), s. 527–563.pl
dc.referencesHail L., Tahoun A., Wang C. (2014), Dividend payouts and information shocks, „Journal of Accounting Research, vol. 52(2), s. 403–456.pl
dc.referencesHarada K., Nguyen P. (2005), Dividend change context and signaling efficiency in Japan, „Pacific-Basin Finance Journal”, vol. 13(5), s. 504–522.pl
dc.referencesHarada K., Nguyen P. (2011), Ownership Concentration and Dividend Policy in Japan, „Managerial Finance”, vol. 37(4), s. 362–379.pl
dc.referencesHayashi F., Jagannathan R. (1990), Ex-day behavior of Japanese stock prices: new insights from new methodology, „Journal of the Japanese and International Economies”, vol. 4(4), s. 401–427.pl
dc.referencesHe W., Ng L., Zaiats N., Zhang B. (2017), Dividend policy and earnings management across countries, „Journal of Corporate Finance”, vol. 42, s. 267–286.pl
dc.referencesHealy P. M., Palepu K.G. (1988), Earnings information conveyed by dividend initiations and omissions, „Journal of financial Economics”, vol. 21(2), s. 149–175.pl
dc.referencesHenderson Global Dividend Index (2005), Edition 5, February, https://az768132.vo.msecnd.net/documents/36790_2018_02_27_09_50_03_040.gzip.pdf (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesHoberg G., Prabhala N.R. (2008), Disappearing dividends, catering, and risk, „The Review of Financial Studies”, vol. 22(1), s. 79–116, https://doi.org/10.1093/rfs/hhn073.pl
dc.referencesHoberg G., Prabhala N.R. (2009), Disappearing Dividends: the Importance of Idiosyncratic Risk and the Irrelevance of Catering, „Review of Financial Studies”, no. 22, s. 79–116.pl
dc.referencesHolzmann C., Scholz H., Kreidl F., Büttner T. (2017), Stock Market Behavior on Ex-Dividend Dates: The Case of Cum-Ex Transactions in Germany, Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2017: Alternative Geldund Finanzarchitekturen – Session: Asset Pricing, No. E16-V1, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/168242/1/VfS-2017-pid-3394.pdf (dostęp: 12.10.2018).pl
dc.referencesHorbaczewska B. (2012), Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu.pl, Warszawa.pl
dc.referencesHribar P., Jenkins N.T., Johnson W.B. (2006), Stock repurchases as an earnings management device, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 41(1–2), s. 3–27.pl
dc.referencesHsieh J., Wang Q. (2007), Disappearing dividends and trends in corporate payouts, Working paper, George Mason University.pl
dc.referencesIkenberry D., Lakonishok J., Vermaelen T. (1995), Market underreaction to open market share repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 39(2), s. 181–208.pl
dc.referencesJacob M., Jacob M. (2013), Taxation, dividends, and share repurchases: Taking evidence global, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 48(4), s. 1241–1269.pl
dc.referencesJagannathan M., Stephens C. (2003), Motives for multiple open-market repurchase programs, „Financial Management”, vol. 32(2), s. 71–91.pl
dc.referencesJagannathan M., Stephens C.P., Weisbach M.S. (2000), Financial flexibility and the choice between dividends and stock repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 57(3), s. 355–384.pl
dc.referencesJednolity Akt Europejski z dnia 28.02.1986 roku (Dz.Urz. WE L 169 z 29.06.1987r.).pl
dc.referencesJensen M.C. (1986), Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, „The American Economic Review”, vol. 76(2), s. 323–329.pl
dc.referencesJensen M.C, Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3, no. 4, s. 305–360.pl
dc.referencesJeżak J. (2010), Ład korporacyjny: Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesJeżak J., Bohdanowicz L., Kaźmierska-Jóźwiak B., Matyjas Z. (2016), Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesJiang Z., Kim K.A., Lie E., Yang S. (2013), Share repurchases, catering, and dividend substitution, „Journal of Corporate Finance”, no. 21, s. 36–50.pl
dc.referencesJohn K., Williams J. (1985), Dividends, dilution and taxes: A signalling equilibrium, „The Journal of Finance”, vol. 40, issue 4, s. 1053–1070.pl
dc.referencesKabaciński B. (2013), Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 4(2), s. 231–242.pl
dc.referencesKahle K.M. (2002), When a buyback isn’t a buyback: Open market repurchases and employee options, „Journal of Financial Economics”, vol. 63(2), s. 235–261.pl
dc.referencesKahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, „Econometrica”, vol. 47(2), s. 263–292, https://doi.org/10.2307/1914185.pl
dc.referencesKalay A. (1982), The Ex-Dividend Day Behavior of Stock Prices: A Re-Examination of the Clientele Effect, „The Journal of Finance”, vol. 37(4), s. 1059–1070, http://dx.doi.org/10.2307/2327767.pl
dc.referencesKalay A., Michaely R. (2000), Dividends and taxes: A re-examination, „Financial Management”, vol. 29(2), s. 55–75.pl
dc.referencesKato K., Loewenstein U. (1995), The ex-dividend-day behavior of stock prices: The case of Japan, „The Review of Financial Studies”, vol. 8(3), s. 817–847.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2008), Ocena polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2(132), s. 141–157.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2013), Wykup akcji własnych a wypłata dywidendy – na przykładzie wybranej grupy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Management and Finance”, nr 4, s. 51–63.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2014), Czynniki polityki dywidendowej w warunkach polskich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 48(3), s. 129–135.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2015), Determinants of dividend policy: evidence from Polish listed companies, „Procedia Economics and Finance”, vol. 23, s. 473–477.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2016), Struktura własności a skłonność do wypłaty dywidendy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 4(82), cz. 2, s. 171–178.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2017a), Wpływ charakterystyki spółki na jej skłonność do wypłaty dywidendy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 50(4), s. 203–211.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2017b), W poszukiwaniu przyczyn inicjowania dywidend, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 51(5), s. 169–178.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2017c), Reakcja rynku kapitałowego na inicjowanie dywidend na rynku polskim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6, s. 109–118.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B. (2017d), Dividend changes and future profitability changes – evidence from Polish listed companies, „Econometrics/Ekonometria”, vol. 4(58), s. 95–104.pl
dc.referencesKaźmierska-Jozwiak B., Wrońska-Bukalska E. (2017a), Signaling hypotheses of share repurchase – life cycle approach. The case of Polish listed companies, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, vol. 12(2), s. 245–257.pl
dc.referencesKaźmierska-Jóźwiak B., Wrońska-Bukalska E. (2017b), Effect of Repurchase Announcement on The Polish Alternative Stock Market, Conference Paper, 8th Economics & Finance Conference, London, http://dx.doi.org/10.20472/EFC.2017.008.004.pl
dc.referencesKidyba A. (2017), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301–633, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesKoch A., Napierała J. (red.) (2015), Prawo spółek handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesKomar A. (1987), Reforma amerykańskiego systemu podatkowego i jej znaczenie dla reformy polskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, vol. XLIX, no. 4, s. 55–67.pl
dc.referencesKonieczka P., Szyszka A. (2013), Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim, „Journal of Management and Finance”, vol. 2(2), s. 175–188.pl
dc.referencesKopaliński W. (2006), Podręczny słownik języków obcych, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.pl
dc.referencesKopaliński W. (2014), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa.pl
dc.referencesKowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007a), Corporate governance and dividend policy in Poland, DIW Discussion Papers, no. 702, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, http://hdl.handle.net/10419/27227 (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesKowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007b), Do Corporate Governance and Ownership Determine Dividend Policy in Poland?, „Bank i Kredyt”, vol. 38(1), s. 60–86.pl
dc.referencesKowalska E., Mentel-Wyrzychowska E., Siwkowska B. (2012), Umorzenie udziałów w spółce z o.o., „Gazeta Podatkowa”, nr 89(921), s. 12, https://www.gofin.pl/firma/17,2,120,111223,umorzenie-udzialow-w-spolce-z-oo.html (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesKowerski M. (2010), Wpływ opodatkowania na politykę dywidend spółek handlowych, „Ekonomista”, vol. 3, s. 409–422.pl
dc.referencesKowerski M. (2011a), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość.pl
dc.referencesKowerski, M. (2011b), Share repurchases as a form of payout for shareholders, „e-Finanse: Financial Internet Quarterly”, vol. 7(4), s. 37–54.pl
dc.referencesKowerski M. (2013a), Cateringowa teoria dywidend, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 323 „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski”, s. 128–141.pl
dc.referencesKowerski M. (2013b), Możliwości inwestycyjne a skłonność do płacenia dywidend, „Bank i Kredyt”, vol. 44(6), s. 623–646.pl
dc.referencesKowerski M. (2013c), Model częściowych dopasowań dywidend Lintnera dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia”, vol. 47(3), s. 337–346.pl
dc.referencesKowerski M. (2014), Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 371, s. 188–202.pl
dc.referencesKowerski M. (2015), High Propensity to Pay Dividends By State-Controlled Companies in Poland. Tunneling or Maturity Effect?, „e-Finanse”, vol. 11(4), s. 64–73.pl
dc.referencesKowerski M. (2016), Dywidendy na świecie na początku XXI w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 49(4), s. 269–277.pl
dc.referencesKowerski M. (2017), Payout Policy of European Companies, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, vol. 15, issue 3, s. 11–28.pl
dc.referencesKowerski M., Bielak J. (2018), Self-Selection Models in Determination of Target Dividend Payout Ratio of Real Estate Domestic Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange, „Barometr Regionalny”, vol. 16(1), s. 99–112.pl
dc.referencesKowerski M., Wypych M. (2016), Ownership Structure and Dividend Strategy of Public Companies. Evidence from Poland, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4, s. 179–192.pl
dc.referencesKrieger K., Lee B.S., Mauck N. (2012), Do Senior Citizens Prefer Dividends? Local Clienteles vs. Firm Characteristics, MPRA Paper no. 41784, posted 7, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/41784/ (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesKubiak J. (2013), Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl
dc.referencesKubiak J., Czapiewski L. (2017a), Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 86, s. 47–58.pl
dc.referencesKubiak J., Czapiewski L. (2017b), Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 89, s. 37–51.pl
dc.referencesKufel Т.E. (2011), Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesKuhlmann S., Rojahn J. (2017), The Impact of Ownership Concentration and Shareholder Identity on Dividend Payout Probabilities: New Evidence from the German Stock Market, „Corporate Ownership & Control”, vol. 15(1), s. 18–32, https://ssrn.com/abstract=3040884 (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesKuraś J. (2017), Umorzenie zaległości podatkowych – praktyczny przewodnik, „Rzeczpospolita”, 2 stycznia.pl
dc.referencesLa Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. (1997), Legal determinants of external finance, „Journal of Finance”, vol. 52(3), s. 1131–1150.pl
dc.referencesLa Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. (2000), Agency problems and dividend policies around the world, „The Journal of Finance”, vol. 55(1), s. 1–33.pl
dc.referencesLakonishok J., Vermaelen T. (1983a), Stock prices and financial analysts’ recommendations, „The Journal of Finance”, vol. 38(1), s. 187–204.pl
dc.referencesLakonishok J., Vermaelen T. (1983b), Tax reform and ex-dividend day behaviour, „The Journal of Finance”, vol. 38(4), s. 1157–1179.pl
dc.referencesLasfer M.A. (1995), Agency costs, taxes and debt: the UK evidence, „European Financial Management”, vol. 1(3), s. 265–285.pl
dc.referencesLasfer M.A. (2008), Taxes and Ex-day Returns: Evidence from Germany and the U.K., „National Tax Journal”, vol. 61(4), s. 721–742, http://www.jstor.org/stable/41790475 (dostęp: 10.10.2018).pl
dc.referencesLeary M.T., Michaely R. (2011), Determinants of dividend smoothing: Empirical evidence, „The Review of Financial Studies”, vol. 24(10), s. 3197–3249.pl
dc.referencesLee B.S., Mauck N. (2016), Dividend initiations, increases and idiosyncratic volatility, „Journal of Corporate Finance”, no. 40, s. 47–60.pl
dc.referencesLee C.I., Ejara D.D., Gleason K.C. (2010), An empirical analysis of European stock repurchases, „Journal of Multinational Financial Management”, vol. 20(2–3), s. 114–125.pl
dc.referencesLee S.P., Isa M., Lim W.L. (2012), Dividend changes and future profitability: evidence from Malaysia, „Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance”, vol. 8(2), s. 93–110.pl
dc.referencesLi K., McNally W.J. (1999), Open Market Versus Tender Offer Share Repurchases: A Conditional Event Study, University of British Columbia, Finance Working Paper, no. 98–2, Sauder School of Business Working Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.149513.pl
dc.referencesLi K., Zhao X. (2008), Asymmetric Information and Dividend Policy, „Financial Management”, vol. 37(4), s. 673–694, http://www.jstor.org/stable/20486675 (dostęp: 5.10.2018).pl
dc.referencesLi W., Lie E. (2006), Dividend changes and catering incentives, „Journal of Financial Economics”, vol. 80(2), s. 293–308.pl
dc.referencesLiang W.L., Chan K., Lai W.H., Wan Y. (2013), Motivation for repurchases: A life cycle explanation, „Journal of Financial Services Research”, vol. 43(2), s. 221–242.pl
dc.referencesLiljeblom E., Löflund A., Hedvall K. (2001), Foreign and domestic investors and tax induced ex-dividend day trading, „Journal of Banking & Finance”, vol. 25(9), s. 1687–1716.pl
dc.referencesLintner J. (1956), Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes, „The American Economic Review”, vol. 46(2), s. 97–113.pl
dc.referencesLintner J. (1962), Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply of capital to corporations, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 44(3), s. 243–269.pl
dc.referencesLitwińczuk H. (red.), (2017), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesLitzenberger R.H., Ramaswamy K. (1979), The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence, „Journal of Financial Economics”, vol. 7(2), s. 163–195.pl
dc.referencesLong Jr J.B. (1978), The market valuation of cash dividends: A case to consider, „Journal of Financial Economics”, vol. 6(2–3), s. 235–264.pl
dc.referencesLonie A.A., Abeyratna G., Power D.M., Sinclair C.D. (1996), The stock market reaction to dividend announcements: A UK study of complex market signals, „Journal of Economic Studies”, vol. 23(1), s. 32–52.pl
dc.referencesLópez-Iturriaga F., Santana-Martín D. (2015), Do Shareholder Coalitions Modify the Dominant Owner’s Control? the Impact on Dividend Policy, Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 41/FE/2015, https://ssrn.com/abstract=2552439 (dostęp: 11.02.2019).pl
dc.referencesLuszniewicz A., Słaby T. (2001), Statystyka z pakietem komputerowym Statistica TM PL: teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesMaddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesMamcarz K. (2012a), Wykup akcji własnych spółki jako instrument sygnalizacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 46(4), s. 549–558.pl
dc.referencesMamcarz K. (2012b), Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesManconi A., Peyer U., Vermaelen T. (2014), Are Buybacks Good for Long-Term Shareholder Value? Evidence from Buybacks around the World, https://ecgi.global/working-paper/are-buybacks-good-long-term-shareholder-value-evidence-buybacks-around-world (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesMasulis R.W. (1980), Stock repurchase by tender offer: An analysis of the causes of common stock price changes, „The Journal of Finance”, vol. 35(2), s. 305–319.pl
dc.referencesMcDonald R.L. (2001), Cross-border investing with tax arbitrage: The case of German dividend tax credits, „The Review of Financial Studies”, vol. 14(3), s. 617–657.pl
dc.referencesMcNally W.J. (1999), Open market stock repurchase signalling, „Financial Management”, vol. 28(2), s. 55–67.pl
dc.referencesMenyah K. (1993), Ex-Dividend Equity Pricing Under UK Tax Regimes, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 20(1), s. 61–81.pl
dc.referencesMichaely R. (1991), Ex-dividend day stock price behavior: the case of the 1986 Tax Reform Act, „The Journal of Finance”, vol. 46(3), s. 845–859.pl
dc.referencesMichaely R., Murgia M. (1995), The effect of tax heterogeneity on prices and volume around the ex-dividend day: Evidence from the Milan Stock Exchange, „The Review of Financial Studies”, vol. 8(2), s. 369–399.pl
dc.referencesMichaely R., Thaler R.H., Womack K.L. (1995), Price reactions to dividend initiations and omissions: Overreaction or drift?, „The Journal of Finance”, vol. 50(2), s. 573–608.pl
dc.referencesMiller M.H. (1986), Behavioral rationality in finance: The case of dividends, „Journal of Business”, vol. 59(4), s. 451–468.pl
dc.referencesMiller M.H., Modigliani F. (1961), Dividend policy, growth, and the valuation of shares, „The Journal of Business”, vol. 34(4), s. 411–433.pl
dc.referencesMiller M.H., Rock K. (1985), Dividend policy under asymmetric information, „The Journal of Finance”, vol. 40(4), s. 1031–1051.pl
dc.referencesMiller M.H., Scholes M.S. (1978), Dividends and taxes, „Journal of Financial Economics”, vol. 6(4), s. 333–364.pl
dc.referencesMiller M.H., Scholes M.S. (1982), Dividends and taxes: Some empirical evidence, „Journal of Political Economy”, vol. 90(6), s. 1118–1141.pl
dc.referencesMiziołek T. (2016), Wpływ publikacji informacji o wykluczeniu spółek z indeksu WIG20 na ich stopę zwrotu, [w:] T. Czerwińska, A. Nowak (red.), Rynek kapitałowy. Efektywność i ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 74–86.pl
dc.referencesModigliani F., Miller M. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, „American Economic Review”, vol. 48(3), s. 261–297.pl
dc.referencesModrzejewska M. (2018), Prawo do dywidendy a uchwała walnego zgromadzenia wyłączająca zysk do podziału – uwagi na tle przykładów orzecznictw, [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 583–610.pl
dc.referencesMrzygłód U., Nowak S. (2013), Stock exchanges go public. The case of Warsaw stock exchange, „Journal of International Studies”, vol. 6(2), s. 111–123.pl
dc.referencesMrzygłód U., Nowak S. (2017), Market reactions to dividends announcements and payouts. Empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Contemporary Economics”, vol. 11(2), s. 187–204.pl
dc.referencesMueller D. (1972), A Life Cycle Theory of the Firm, „Journal of Industrial Economics”, vol. 20(3), s. 199–219.pl
dc.referencesMurphy K.J. (1985), Corporate performance and managerial remuneration: An empirical analysis, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 7(1–3), s. 11–42.pl
dc.referencesNapierała J. (2013), Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesNiezgoda M. (2003), Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków.pl
dc.referencesNissim D., Ziv A. (2001), Dividend changes and future profitability, „The Journal of Finance”, vol. 56(6), s. 2111–2133.pl
dc.referencesNiswander F. (1995), Should your company have a DRIP?, „Journal of Corporate Accounting Finance”, vol. 7, issue 2, s. 61–73.pl
dc.referencesNowacki A. (2007), Umorzenie akcji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesNowak E. (2012), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.referencesOded J. (2004), Why do firms announce open-market repurchase programs?, „The Review of Financial Studies”, vol. 18(1), s. 271–300.pl
dc.referencesOded J. (2011), Stock repurchases: How firms choose between a self tender offer and an open-market program, „Journal of Banking & Finance”, vol. 34(12), s. 3174–3187.pl
dc.referencesOfer A.R., Thakor A.V. (1987), A theory of stock price responses to alternative corporate cash disbursement methods: Stock repurchases and dividends, „The Journal of Finance”, vol. 42(2), s. 365–394.pl
dc.referencesOfficer M.S. (2011), Overinvestment, corporate governance, and dividend initiations, „Journal of Corporate Finance”, vol. 17(3), s. 710–724.pl
dc.referencesOpalski A. (2011), Umorzenie akcji spółki publicznej – zagadnienia wybrane, „Monitor Prawa Handlowego” nr 2, s. 9–18.pl
dc.referencesOswald D., Young S. (2004), What role taxes and regulation? A second look at open market share buyback activity in the UK, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 31(1–2), s. 257–292.pl
dc.referencesPauka M., Żyła M. (2017), Performance Signalling of Dividend Policy on the NewConnect Market, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 51(6), s. 301–309.pl
dc.referencesPerepeczo A. (2012), Market Reactions to Dividend Announcements in Public Companies – Empirical Evidence (June 20, 2012), „Actual Problems of Economics, Scientific Economic Journal”, vol. 2, no. 1, https://ssrn.com/abstract=2548969 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2548969.pl
dc.referencesPerepeczo A. (2013a), Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 60, s. 251–261.pl
dc.referencesPerepeczo A. (2013b), Reakcja akcjonariuszy na decyzje o wypłacie dywidendy w spółkach publicznych – wyniki badań empirycznych, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 323, s. 253–264.pl
dc.referencesPetrasek L. (2012), Do transparent firms pay out more cash to shareholders? Evidence form international cross-listing, „Financial Management”, Fall, s. 615–636.pl
dc.referencesPettit R.R. (1972), Dividend announcements, security performance, and capital market efficiency, „The Journal of Finance”, vol. 27(5), s. 993–1007.pl
dc.referencesPeyer U.C., Vermaelen T. (2005), The many facets of privately negotiated stock repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 75(2), s. 361–395.pl
dc.referencesPeyer U., Vermaelen T. (2009), The nature and persistence of buyback anomalies, „The Review of Financial Studies”, vol. 22(4), s. 1693–1745.pl
dc.referencesPieloch A. (2011a), Wpływ ogłoszenia decyzji o wykupie akcji własnych na wartość rynkową spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 46, s. 569–579.pl
dc.referencesPieloch A. (2011b), Rozważania nad substytucyjnością wypłat dywidendy pieniężnej i wykupu akcji własnych na przykładzie polskich spółek publicznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 256, s. 117–140.pl
dc.referencesPieloch A. (2012a), Motywy i efekty wykupu akcji własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesPieloch A. (2012b), Reakcja warszawskiego parkietu na ogłoszenie komunikatu o planowanym nabyciu akcji własnych niedowartościowanych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 272, s. 165–182.pl
dc.referencesPieloch A. (2012c), Sposoby odkupienia akcji własnych spółek publicznych a motywy jego przeprowadzania, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 262, s. 139–160.pl
dc.referencesPieloch-Babiarz A. (2014), Wysokość pieniężnych wypłat dywidendy a kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w pierwszym dniu notowań „bez dywidendy”, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 326, s. 196–208.pl
dc.referencesPieloch-Babiarz A. (2015), Dividend initiation as a signal of subsequent earnings performance – Warsaw trading floor evidence, „Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 381, s. 299–313, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.381.23.pl
dc.referencesPieloch-Babiarz A. (2016), Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 49(4), s. 457–467.pl
dc.referencesPieloch-Babiarz A. (2017a), Wypłata dywidendy w spółkach z rozproszoną własnością, „Przegląd Organizacji”, nr 6, s. 29–36.pl
dc.referencesPieloch-Babiarz A. (2017b), Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 327(1), s. 75–93.pl
dc.referencesPilecka A. (2005), Financial Services Action Plan – stan realizacji i wpływ na kształt europejskiego rynku finansowego, „Bank i Kredyt”, nr 1, s. 25–35.pl
dc.referencesPolk C., Sapienza P. (2008), The stock market and corporate investment: A test of catering theory, „The Review of Financial Studies”, vol. 22(1), s. 187–217.pl
dc.referencesPopiołek W. (2010), Akcja – prawo podmiotowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesPoterba J. (2004), Taxation and corporate payout policy, „American Economic Review”, vol. 94(2), s. 171–175.pl
dc.referencesPoterba J.M., Summers L.H. (1983), Dividend taxes, corporate investment, and ‘Q’, „Journal of Public Economics”, vol. 22(2), s. 135–167.pl
dc.referencesPoterba J.M., Summers L.H. (1984), New Evidence that Taxes Affect the Valuation of Dividends, „Journal of Finance”, vol. 39, no. 5, s. 1397–1415.pl
dc.referencesPyzioł W., Szumański A., Weiss I. (2004), Prawo spółek, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz– Kraków.pl
dc.referencesPyzioł W., Szumański A., Weiss I. (2016), Prawo spółek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesRamsay I., Lamba A.S. (2000), Share Buy-Backs: An Empirical Investigation. Working Paper, The University of Melbourne, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.227930.pl
dc.referencesRantapuska E. (2008), Ex-dividend day trading: Who, how, and why? Evidence from the Finnish market, „Journal of Financial Economics”, vol. 88(2), s. 355–374.pl
dc.referencesRau P.R., Vermaelen T. (2002), Regulation, taxes, and share repurchases in the United Kingdom, „The Journal of Business”, vol. 75(2), s. 245–282.pl
dc.referencesRees W. (1996), The impact of open market equity repurchases on UK equity prices, „The European Journal of Finance”, vol. 2(4), s. 353–370.pl
dc.referencesRenneboog L., Trojanowski G. (2005), Control Structures and Payout Policy, ECGI – Finance Working Paper, no. 80/2005, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.707421.pl
dc.referencesRenneboog L., Trojanowski G. (2011), Patterns in payout policy and payout channel choice, „Journal of Banking & Finance”, vol. 35(6), s. 1477–1490, https://doi.org/10.1016/j. jbankfin.2010.10.028.pl
dc.referencesRoberts H.V. (1957), Current Problems in the Economics of Capital Budgeting, „The Journal of Business”, vol. 30(1), s. 12–16.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2004. Dane statystyczne za 2003 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2005. Dane statystyczne za 2004 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2006. Dane statystyczne za 2005 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2007. Dane statystyczne za 2006 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2008. Dane statystyczne za 2007 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2009. Dane statystyczne za 2008 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2010. Dane statystyczne za 2009 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2011. Dane statystyczne za 2010 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2012. Dane statystyczne za 2011 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2013. Dane statystyczne za 2012 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2014. Dane statystyczne za 2013 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2015. Dane statystyczne za 2014 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2016. Dane statystyczne za 2015 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRocznik Giełdowy 2017. Dane statystyczne za 2016 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.pl
dc.referencesRoss S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl
dc.referencesRozeff M. (1982), Growth, beta and agency costs as determinants of dividend payout ratios, „Journal of Financial Research”, vol. 5, no. 3, s. 249–259.pl
dc.referencesRutkowski A. (2005), Decyzje o wykupie akcji własnych, „Przegląd Organizacji”, vol. 10, s. 33–36.pl
dc.referencesRutkowski A. (2006), Analiza opłacalności wykupu akcji własnych, „Przegląd Organizacji”, vol. 1, s. 31–34.pl
dc.referencesSakinç M.E. (2017), Share Repurchases in Europe. A Value Extraction Analysis, The Academic-Industry Research Network Working Paper (16/2017 May), s. 1–27.pl
dc.referencesSalas J.M., Chahyadi C. (2006), Is There a Lower Propensity to Pay Dividends?, A Decomposition of Dividend Payers, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.635781.pl
dc.referencesSaporoschenko A. (1998), Do dividend reinvestment plans contribute to industrial firm value and efficiency?, „Financial Services Review”, no. 7, s. 273–289.pl
dc.referencesSchreiber Jr D., Stroik G.E. (2005), All About Dividend Investing. The Easy Way to Get Started, McGraw-Hill, New York, https://gpreview.kingborn.net/441000/ce740c5622f94bda8084ff08988c893c.pdf (dostęp: 6.09.2018).pl
dc.referencesSchumpeter J.A. (1934), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge.pl
dc.referencesSeifert U., Stehle R. (2003), Stock Performance around Share Repurchase Announcements in Germany, Discussion papers of interdisciplinary research project 373.pl
dc.referencesShefrin H.M., Statman M. (1984), Explaining investor preference for cash dividends, „Journal of Financial Economics”, vol. 13(2), s. 253–282.pl
dc.referencesShort H., Zhang H., Keasey K. (2002), The link between dividend policy and institutional ownership, „Journal of Corporate Finance”, vol. 8(2), s. 105–122.pl
dc.referencesSierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.pl
dc.referencesSierpińska-Sawicz A. (2015), Cykl życia spółki a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 74 „Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje”, s. 193–202.pl
dc.referencesSkinner D.J. (2008), The evolving relation between earnings, dividends, and stock repurchases, „Journal of Financial Economics”, vol. 87(3), s. 582–609.pl
dc.referencesSkinner D.J., Soltes E. (2011), What do dividends tell us about earnings quality?, „Review of Accounting Studies”, vol. 16(1), s. 1–28.pl
dc.referencesSłoński T. (2012), Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.referencesSłoński T., Zawadzki B.M. (2011), Analiza wpływu wykupu akcji na wartość spółek giełdowych w latach 2005–2010, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 174 „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy”, s. 488–500.pl
dc.referencesSłoński T., Zawadzki B. (2012a), The Signaling Effect and Abnormal Returns of Open Market Share Repurchases in Poland, https://ssrn.com/abstract=2081991 (dostęp: 10.10.2018).pl
dc.referencesSłoński T., Zawadzki B. (2012b), Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, vol. 46(1), s. 125–135.pl
dc.referencesSłoński T., Zawadzki B. (2012c), The impact of a surprise dividend increase on a stocks performance. The analysis of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, „Operations Research and Decisions”, vol. 22(2), s. 45–54.pl
dc.referencesSolomon E. (1955), Measuring a Company’s Cost of Capital, „The Journal of Business”, vol. 28(4), s. 240–252.pl
dc.referencesSołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J. (1996), Kodeks handlowy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesSołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (2003), Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301–458, t. III, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesSołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (2008), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. III, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesSójka T. (2002), Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3, s. 37–56.pl
dc.referencesSójka T. (2004), Umorzenie akcji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.pl
dc.referencesSpence M. (1973), Job Market Signaling, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 87(3), s. 355–374.pl
dc.referencesStephens C.P., Weisbach M.S. (1998), Actual share reacquisitions in open-market repurchase programs, „The Journal of Finance”, vol. 53(1), s. 313–333.pl
dc.referencesSzablewski A. (2005), Wykup akcji własnych alternatywą dywidendy pieniężnej?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 11, s. 77–86.pl
dc.referencesSzablewski A. (2007), Dywidenda i wykup akcji, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2, s. 59–67.pl
dc.referencesSzczepankowski P. (2013), Determinanty wypłaty dywidend przez spółki kapitałowe wczesnej fazy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 786, s. 437–450.pl
dc.referencesSzewc-Rogalska A. (2012), Wykup akcji własnych przez spółki giełdowe jako forma dystrybucji wartości dla akcjonariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 271, t. 2 „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, s. 365–373.pl
dc.referencesSzwęch A. (2012), Wierzytelność lepiej umorzyć, zanim się przedawni, „Rzeczpospolita”, 17 kwietnia.pl
dc.referencesSzymański M., Nogalski B. (2011), Obrona przed wrogim przejęciem: jak ochronić swój biznes, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesSzyszka A. (2001a), Quarterly Financial Reports and the Stock Price Reaction at the Warsaw Stock Exchange, EFA 2002 Berlin Meetings Discussion Paper, https://ssrn.com/abstract=295299 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.295299.pl
dc.referencesSzyszka A. (2001b), Reakcja inwestorów na ogłoszenia raportów kwartalnych spółek notowanych na GPW w Warszawie, [w:] W. Frąckowiak (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl
dc.referencesSzyszka A., Zaremba A. (2011), The Buyback Anomaly in the Polish Capital Market, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 38, s. 481–494.pl
dc.referencesThaler R.H., Shefrin H.M. (1981), An economic theory of self-control, „Journal of Political Economy”, vol. 89, no. 2, s. 392–406.pl
dc.referencesTravlos N.G., Trigeorgis L., Vafeas N. (2001), Shareholder Wealth Effects of Dividend Policy Changes in an Emerging Stock Market: The Case of Cyprus, „Multinational Finance Journal”, vol. 5 (2), s. 87–112, https://ssrn.com/abstract=2627623 (dostęp: 10.10.2018).pl
dc.referencesTravlos N.G., Milonas N., Xiao J.Z., Tan C. (2002), The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior in the Chinese Stock Market, EFMA 2002 London meetings, https://ssrn.com/abstract=314881 (dostęp: 10.10.2018).pl
dc.referencesTrojanowski G. (2004), Ownership structure as a mechanism of corporate governance, Tilburg University, School of Economics and Management, Tilburg.pl
dc.referencesTuzimek R., Krzesiak B. (2010), Wpływ splitu (podziału) akcji na wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 142, s. 615–626.pl
dc.referencesUchman J. (2002), Podatkowe uwarunkowania polityki wypłat dywidend spółek kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl
dc.referencesUrban D. (2017), Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesUstawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2276).pl
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 118, poz. 747).pl
dc.referencesUstawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 217, poz. 1381).pl
dc.referencesUstawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).pl
dc.referencesUstawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).pl
dc.referencesVermaelen T. (1981), Common stock repurchases and market signalling: An empirical study, „Journal of Financial Economics”, vol. 9(2), s. 139–183.pl
dc.referencesVermaelen T. (1984), Repurchase tender offers, signaling, and managerial incentives, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 19(2), s. 163–181.pl
dc.referencesVermaelen T. (2005), Share Repurchases, „Foundations and Trends in Finance”, vol. 1, no. 3, s. 189–199.pl
dc.referencesVieira E.S., Raposo C.C. (2007), Signalling with dividends? The signalling effects of dividend change announcements: new evidence from Europe, https://ssrn.com/abstract=955768 (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesVon Eije H., Megginson W.L. (2008), Dividends and share repurchases in the European Union, „Journal of Financial Economics”, vol. 89(2), s. 347–374.pl
dc.referencesWang J., Johnson L.D. (2008), Information Asymmetry, Signaling, and Share Repurchase, Working Paper, Queen’s University, Kingston, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.4255&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesWansley J.W., Lane W.R., Sarkar S. (1989), Managements’ view on share repurchase and tender offer premiums, „Financial Management”, vol. 18 (3), s. 97–110.pl
dc.referencesWatts R. (1973), The information content of dividends, „The Journal of Business”, vol. 46(2), s. 191–211.pl
dc.referencesWesson N., Smit E., Kidd M., Hamman W.D. (2018), Determinants of the choice between share repurchases and dividend payments, „Research in International Business and Finance”, no. 45, s. 180–196.pl
dc.referencesWeston J.F. (1961), The Management of Corporate Capital: A Review Article, „The Journal of Business”, vol. 34(2), s. 129–139.pl
dc.referencesWeston J.F., Siu J.A., (2003), Changing Motives for Share Repurchases, University of California at Los Angeles, Anderson Graduate School of Management, http://www.escholarship.org/uc/item/9146588t.pdf;origin=repeccitec (dostęp: 18.10.2018).pl
dc.referencesWeston J.F., Chung K.S., Siu J.A. (1998), Takeovers, restructuring, and corporate governance, Prentice Hall, Upper Saddle River.pl
dc.referencesWhitworth J., Rao R.P. (2010), Do Tax Law Changes Influence Ex-Dividend Stock Price Behavior? Evidence from 1926 to 2005, „Financial Management”, vol. 39(1), s. 419–445.pl
dc.referencesWłodyka S. (red.) (2007), Prawo spółek handlowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.referencesWójtowicz W. (red.) (2011), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa.pl
dc.referencesWrońska E.M. (2009a), Zawartość informacyjna dywidendy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 39 „Finanse 2009 – teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw”, s. 139–145.pl
dc.referencesWrońska E.M. (2009b), Przegląd teorii objaśniających politykę dywidend, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia”, nr 43, s. 263–275.pl
dc.referencesWrońska E.M. (2010), Rentowność i płynność finansowa a wypłaty dywidend gotówkowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse Przedsiębiorstw”, nr 98, s. 397–403.pl
dc.referencesWrońska-Bukalska E., Kaźmierska-Jóźwiak B., Rozkovec J. (2018), The information content of share repurchase – evidence from Poland, „E & M Ekonomie a Management”, vol. XXI, no. 2, s. 172–185.pl
dc.referencesWypych M. (2008), Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl
dc.referencesWypych M. (2015), Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 73 „Ryzyko, zarządzanie, wartość”, s. 783–792.pl
dc.referencesYilmaz A.K., Gulay G. (2006), Dividend policies and price-volume reactions to cash dividends on the stock market: evidence from the Istanbul Stock Exchange, „Emerging Markets Finance and Trade”, vol. 42(4), s. 19–49.pl
dc.referencesZaremba A., Płotnicki M. (2015), Krótkoterminowe i długoterminowe reakcje cenowe na ogłoszenia transakcji fuzji i przejęć na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, nr 73 „Ryzyko, zarządzanie, wartość”, s. 593–606.pl
dc.referencesZarębski S. (2010), Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma”, vol. 51, s. 237–244.pl
dc.referencesZarębski S. (2011a), Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 62, s. 244–254.pl
dc.referencesZarębski S. (2011b), Programy bezpośrednich reinwestycji dywidend (DRIP) w polityce finansowej spółek i ich akcjonariuszy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw”, s. 278–287.pl
dc.referencesZarębski S. (2013), Alternatywne formy wypłat inwestorskich w polityce dywidend spółek niepublicznych, „Zarządzanie i Finanse”, nr 11(2), cz. 2, s. 607–618.pl
dc.referencesZarębski S. (2016), Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych – korzyści i zagrożenia, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, vol. 5(83/2), s. 65–75.pl
dc.referencesZenonos M.P., Lasfer M. (2003), The Tax Impact on the Ex-Dividend Dates: Evidence from European Firms, EFA 2003 Annual Conference Paper no. 885, Cass Business School Research Paper, https://ssrn.com/abstract=423880 (dostęp: 18.10.2018), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.423880.pl
dc.referencesZhang H. (2002), Share repurchases under the commercial law 212–2 in Japan: Market reaction and actual implementation, „Pacific-Basin Finance Journal”, vol. 10(3), s. 287–305.pl
dc.referencesZhang H. (2005), Share price performance following actual share repurchases, „Journal of Banking & Finance”, vol. 29(7), s. 1887–1901.pl
dc.referencesZhang Y., Farrell K.A., Brown T.A. (2008), Ex-dividend day price and volume: The case of 2003 dividend tax cut, „National Tax Journal” vol. 61(1), s. 105–127.pl
dc.referencesZyguła A. (2015), Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego – tendencje, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, vol. 855, s. 229–239.pl
dc.referencesZyguła A. (2016), Efekt klienteli dywidendowej – teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 1(79) „Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością”, s. 159–169.pl
dc.referencesZyguła A. (2017), Impact of foreign ownership on dividend policy in Poland, „e-Finanse”, vol. 13(4), s. 76–88.pl
dc.referencesZyguła A. (2018), Changes in a Company’s Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits – Theory and Practice, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 9(969), s. 97–111.pl
dc.identifier.doi10.18778/8142-541-4


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/