Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Jan
dc.date.accessioned2023-11-08T08:47:17Z
dc.date.available2023-11-08T08:47:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMichalak J., Metody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-395-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-395-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48325
dc.description.abstractGłównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości informacji i konsekwencji wynikających z jej zróżnicowani a, a także charakterystykę i krytyczną ocenę naukowych metod badania jakości informacji finansowych i niefinansowych oraz formy ich prezentacji. Publikacja zawiera wyniki badań własnych autora na temat determinant kształtujących jakość informacji w raportach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastosowaniem trzech metod: nietypowych składników memoriałowych, wskaźnika jakości informacji niefinansowych o modelu biznesu i wskaźnika rozbieżności wykresów. Na podstawie rozważań i wyników analiz zasugerowano nowe kierunki badań. Ważnym aspektem pracy jest refleksja nad znaczeniem koncepcji modelu biznesu dla jakości raportów spółek giełdowych oraz jej konsekwencje dla systemu informacyjnego rachunkowości. Książka jest skierowana do badaczy i studentów zainteresowanych zagadnieniem jakości informacji, a także do księgowych, specjalistów rachunkowości zarządczej, biegłych rewidentów, przedstawicieli instytucji stanowiących standardy sprawozdawczości i nadzorujących rynki finansowe, którzy na co dzień mają wpływ na jakość informacji zawartych w raportach przedsiębiorstw.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectspółki giełdowepl_PL
dc.subjectinteresariuszpl_PL
dc.subjectraporty spółek giełdowychpl_PL
dc.subjectsprawozdania finansowepl_PL
dc.subjectGiełda Papierów Wartościowych w Warszawiepl_PL
dc.titleMetody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number292pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-396-0
dc.referencesAbarbanell J., Lehavy R. (2003), Biased forecasts or biased earnings? The role of reported earnings in explaining apparent bias and over/underreaction in analysts’ earnings forecasts, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 36(1), s. 105–146.pl_PL
dc.referencesAbbott L.J., Parker S., Peters G.F. (2004), Audit committee characteristics and restatements, „Auditing: A Journal of Practice Theory”, vol. 23(1), s. 69–87.pl_PL
dc.referencesAccounting Standards Board (2009), Review of Narrative Reporting by UK Listed Companies in 2008/2009, October.pl_PL
dc.referencesAdams C.A., Harte G. (1998), The changing portrayal of the employment of women in British banks’ and retail companies’ corporate annual reports, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 23(8), s. 781–812.pl_PL
dc.referencesAfuah A. (2004), Business Models. A strategic Management Approach, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesAgnew J.R., Szykman L.R. (2005), Asset allocation and information overload: The influence of information display, asset choice, and investor experience, „The Journal of Behavioral Finance”, vol. 6(2), s. 57–70.pl_PL
dc.referencesAhmed A.S., Billings B.K., Morton R.M., Stanford-Harris M. (2002), The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs, „The Accounting Review”, vol. 77(4), s. 867–890.pl_PL
dc.referencesAhmed A.S., Duellman S. (2011), Evidence on the role of accounting conservatism in monitoring managers’ investment decisions, „Accounting & Finance”, vol. 51(3), s. 609–633.pl_PL
dc.referencesAhmed A.S., Duellman S. (2013), Managerial overconfidence and accounting conservatism, „Journal of Accounting Research”, vol. 51(1), s. 1–30.pl_PL
dc.referencesAICPA (1973), Report of the Study Group on the Objectives of Financial Statements, Objectives of Financial Statements, AICPA.pl_PL
dc.referencesAICPA (1994), Improving Business Reporting – a Customer Focus: Meeting the Information Needs of Investors and Creditors: Comprehensive Report, Special Committee on Financial Reporting.pl_PL
dc.referencesAICPA (2017), https://www.aicpa.org/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/xbrl/pages/backgroundofxbrl.aspx (dostęp: 30.09.2017).pl_PL
dc.referencesAlford A.W., Boatsman J.R. (1995), Predicting long-term stock return volatility: Implications for accounting and valuation of equity derivatives, „The Accounting Review”, vol. 70(4), s. 599–618.pl_PL
dc.referencesAmerican Accounting Association (1966), A statement of basic accounting theory, Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory.pl_PL
dc.referencesAmir E. (1993), The market valuation of accounting information: The case of postretirement benefits other than pensions, „The Accounting Review”, vol. 68(4), s. 703–724.pl_PL
dc.referencesAmir E., Livnat J. (1996), Multiperiod analysis of adoption motives: The case of SFAS No. 106, „The Accounting Review”, vol. 71(4), s. 539–553.pl_PL
dc.referencesAmit R., Zott C. (2000), Value drivers of e-commerce business models (No. 2000–2006), INSEAD, Fontainebleau.pl_PL
dc.referencesAndré P., Filip A., Paugam L. (2015), The effect of mandatory IFRS adoption on conditional conservatism in Europe, „Journal of Business Finance & Accounting”, vol. 42(3–4), s. 482–514.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, „Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie”, nr 207.pl_PL
dc.referencesArcher S., Delvaille P., McLeay S. (1995), The measurement of harmonisation and the comparability of financial statement items: Within-country and between-country effects, „Accounting and Business Research”, vol. 25(98), s. 67–80.pl_PL
dc.referencesAshbaugh H., Johnstone K.M., Warfield T.D. (1999), Corporate reporting on the Internet, „Accounting Horizons”, vol. 13(3), s. 241–257.pl_PL
dc.referencesAshbaugh H., LaFond R., Mayhew B.W. (2003), Do nonaudit services compromise auditor independence? Further evidence, „The Accounting Review”, vol. 78(3), s. 611–639.pl_PL
dc.referencesAshbaugh-Skaife H., Collins D., Kinney W. (2007), The discovery and reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits, „Journal of Accounting and Economics”, no. 44, s. 166–192.pl_PL
dc.referencesAshton A.H. (1985), Does consensus imply accuracy in accounting studies of decision making?, „The Accounting Review”, vol. 60(2), s. 173–185.pl_PL
dc.referencesAshton R.H., Graul P.R., Newton J.D. (1989), Audit delay and the timeliness of corporate reporting, „Contemporary Accounting Research”, vol. 5(2), s. 657–673.pl_PL
dc.referencesAshton R.H., Willingham J.J., Elliott R.K. (1987), An empirical analysis of audit delay, „Journal of Accounting Research”, vol. 25(2), s. 275–292.pl_PL
dc.referencesAtiase R.K., Bamber L.S., Tse S. (1989), Timeliness of financial reporting, the firm size effect, and stock price reactions to annual earnings announcements, „Contemporary Accounting Research”, vol. 5(2), s. 526–552.pl_PL
dc.referencesAubert F., Grudnitski G. (2011), The impact and importance of mandatory adoption of International Financial Reporting Standards in Europe, „Journal of International Financial Management & Accounting”, vol. 22(1), s. 1–26.pl_PL
dc.referencesBadertscher B.A., Burks J.J. (2011), Accounting restatements and the timeliness of disclosures, „Accounting Horizons”, vol. 25(4), s. 609–629.pl_PL
dc.referencesBalata P., Breton G. (2005), Narratives vs numbers in the annual report: are they giving the same message to the investors?, „Review of Accounting and Finance”, vol. 4(2), s. 5–14.pl_PL
dc.referencesBall R., Brown P. (1968), An empirical evaluation of accounting income numbers, „Journal of Accounting Research”, vol. 6(2), s. 159−178.pl_PL
dc.referencesBall R., Foster G. (1982), Corporate financial reporting: a methodological review of empirical research, „Journal of Accounting Research”, vol. 20 (Supplement), s. 161–234.pl_PL
dc.referencesBall R., Kothari S.P., Robin A. (2000), The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 29(1), s. 1–51.pl_PL
dc.referencesBall R., Robin A., Wu J.S. (2003), Incentives Versus Standards: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 36(1–3), s. 235–270.pl_PL
dc.referencesBall R., Shivakumar L. (2005), Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 39(1), s. 83–128.pl_PL
dc.referencesBallou B., Heitger D., Landes C. (2006), The rise of corporate sustainability reporting: A rapidly growing assurance opportunity, „Journal of Accountancy”, vol. 202(6), s. 65–74.pl_PL
dc.referencesBalsam S. (1998), Discretionary accounting choices and CEO compensation, „Contemporary Accounting Research”, vol. 15(3), s. 229–252.pl_PL
dc.referencesBalsam S., Krishnan J., Yang J.S. (2003), Auditor industry specialization and earnings quality, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, vol. 22(2), s. 71–97.pl_PL
dc.referencesBarako D.G., Hancock P., Izan H.Y. (2006), Factors influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan companies, „Corporate Governance: An International Review”, vol. 14(2), s. 107–125.pl_PL
dc.referencesBarber B.M., Odean T. (2013), The behavior of individual investors, [w:] G.M. Constantinides, M. Harris, R.M. Stulz, Handbook of the Economics of Finance, vol. 2, Elsevier, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesBarth M.E., Beaver W.H., Landsman W.R. (2001), The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 31(1), s. 77–104.pl_PL
dc.referencesBarth M.E., Landsman W.R., Lang M.H. (2008), International accounting standards and accounting quality, „Journal of Accounting Research”, vol. 46(3), s. 467–498.pl_PL
dc.referencesBarth M.E., Li K., McClure C.G. (2017), Evolution in Value Relevance of Accounting Information, Working Paper, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2933197 (dostęp: 30.11.2017).pl_PL
dc.referencesBartley J., Chen A.Y.S., Taylor E.Z. (2011), A comparison of XBRL filings to corporate 10-Ks – Evidence from the voluntary filing program, „Accounting Horizons”, vol. 25(2), s. 227–245.pl_PL
dc.referencesBartov E. (1993), The timing of asset sales and earnings manipulation, „The Accounting Review”, vol. 68(4), s. 840–855.pl_PL
dc.referencesBartov E., Goldberg S.R., Kim M. (2005), Comparative value relevance among German, US, and international accounting standards: A German stock market perspective, „Journal of Accounting, Auditing & Finance”, vol. 20(2), s. 95–119.pl_PL
dc.referencesBasu S. (1997), The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 24(1), s. 3–37.pl_PL
dc.referencesBasu S. (2005), Discussion of “Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and modeling”, „Review of Accounting Studies”, vol. 10(2), s. 311–321.pl_PL
dc.referencesBeasley M. (1996), An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud, „The Accounting Review”, vol. 71(4), s. 443–465.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Dhanani A., Jones M.J. (2008), Investigating presentational change in U.K. annual reports: A longitudinal perspective, „Journal of Business Communication”, vol. 45(2), s. 181–222.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Jones M.J. (1992), The use and abuse of graphs in annual reports: theoretical framework and empirical study, „Accounting and Business Research”, vol. 22(88), s. 291–303.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Jones M.J. (1997), A comparative study of the use of financial graphs in the corporate annual reports of major US and UK Companies, „Journal of International Financial Management & Accounting”, vol. 8(1), s. 33–68.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Jones M.J. (1999), Australian financial graphs: An empirical study, „Abacus”, vol. 35(1), s. 46–76.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Jones M.J. (2000a), Changing graph use in corporate annual reports: A time-series analysis, „Contemporary Accounting Research”, vol. 17(2), s. 213–226.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Jones M.J. (2000b), Impression management: The case of inter-country financial graphs, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, vol. 9(2), s. 159–183.pl_PL
dc.referencesBeattie V., McInnes B., Fearnley S. (2004a), A methodology for analysing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, „Accounting Forum”, vol. 28(3), s. 205–236.pl_PL
dc.referencesBeattie V., McInnes B., Fearnley S. (2004b), Through the Eyes of Management: Narrative Reporting Across Three Sectors, final report, Centre for Business Performance, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Pratt K. (2003), Issues concerning web-based business reporting: an analysis of the views of interested parties, „The British Accounting Review”, vol. 35(2), s. 155–187.pl_PL
dc.referencesBeattie V., Smith S.J. (2013), Value creation and business models: refocusing the intellectual capital debate, „The British Accounting Review”, vol. 45(4), s. 243–254.pl_PL
dc.referencesBeaver W.H., Ryan S.G. (2005), Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling, „Review of Accounting Studies”, vol. 10(2), s. 269–309.pl_PL
dc.referencesBecker C.L., DeFond M.L., Jiambalvo J., Subramanyam K.R. (1998), The effect of audit quality on earnings management, „Contemporary Accounting Research”, vol. 15(1), s. 1–24.pl_PL
dc.referencesBek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2017), Model biznesu w sprawozdawczości organizacji − ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1(85), s. 201–214.pl_PL
dc.referencesBelkaoui A., Kahl A. (1978), Corporate financial disclosure in Canada research monograph 1, Canadian Certified General Accountants Association, Vancouver.pl_PL
dc.referencesBelkaoui A., Karpik P.G. (1989), Determinants of the corporate decision to disclose social information, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 2(1), s. 36–51.pl_PL
dc.referencesBell J. (1984), The effect of presentation form on the use of information in annual reports, „Management Science”, vol. 30(2), s. 169–185.pl_PL
dc.referencesBeneish M.D. (1999), Incentives and penalties related to earnings overstatements that violate GAAP, „The Accounting Review”, vol. 74(4), s. 425–457.pl_PL
dc.referencesBeneish M.D., Billings M.B., Hodder L.D. (2008), Internal control weaknesses and information uncertainty, „The Accounting Review”, vol. 83(3), s. 665–703.pl_PL
dc.referencesBiddle G.C., Hilary G., Verdi R.S. (2009), How does financial reporting quality relate to investment efficiency?, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 48(2), s. 112–131.pl_PL
dc.referencesBini L., Dainelli F., Giunta F. (2016), Business model disclosure in the Strategic Report: Entangling intellectual capital in value creation process, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 17(1), s. 83–102.pl_PL
dc.referencesBirchler U., Bütler M. (2007), Information economics, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesBlackwell D. (1953), Equivalent comparisons of experiments, „The Annals of Mathematical Statistics”, vol. 24(2), s. 265–272.pl_PL
dc.referencesBloomfield R. (2008), Discussion of “annual report readability, current earnings, and earnings persistence”, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 45(2), s. 248–252.pl_PL
dc.referencesBłażyńska J. (2015), Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBollen L., Hassink H., Bozic G. (2006), Measuring and explaining the quality of Internet investor relations activities: a multinational empirical analysis, „International Journal of Accounting Information Systems”, vol. 7(4), s. 273–298.pl_PL
dc.referencesBonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson-Riddle G., Wilson A. (2003), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. Założenia ogólne. Zastosowanie po raz pierwszy, LexisNexis, Ernst & Young, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBonner S.E., Palmrose Z.V., Young S.M. (1998), Fraud type and auditor litigation: An analysis of SEC accounting and auditing enforcement releases, „The Accounting Review”, vol. 73(4), s. 503–532.pl_PL
dc.referencesBotosan C.A. (1997), Disclosure level and the cost of equity capital, „The Accounting Review”, vol. 72(3), s. 323–349.pl_PL
dc.referencesBozzolan S., O’Regan P., Ricceri F. (2006), Intellectual capital disclosure (ICD) A comparison of Italy and the UK, „Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 10(2), s. 92–113.pl_PL
dc.referencesBradshaw M.T. (2004), How do analysts use their earnings forecasts in generating stock recommendations?, „The Accounting Review”, vol. 79(1), s. 25–50.pl_PL
dc.referencesBradshaw M.T., Richardson S.A., Sloan R.G. (2001), Do analysts and auditors use information in accruals?, „Journal of Accounting Research”, vol. 39(1), s. 45–74.pl_PL
dc.referencesBrammer S., Brooks C., Pavelin S. (2006), Corporate social performance and stock returns: UK evidence from disaggregate measures, „Financial Management”, vol. 35(3), s. 97–116.pl_PL
dc.referencesBrammer S., Pavelin S. (2008), Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure, „Business Strategy and the Environment”, vol. 17(2), s. 120–136.pl_PL
dc.referencesBranswijck D., Everaert P. (2012), Intellectual capital disclosure commitment: myth or reality?, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 13(1), s. 39–56.pl_PL
dc.referencesBrien J.O. (1991), Introduction to Information Systems in Business Management, 6th edition, Irwin, Boston.pl_PL
dc.referencesBrown L.D., Call A.C., Clement M.B., Sharp N.Y. (2015), Inside the “black box” of sell-side financial analysts, „Journal of Accounting Research”, vol. 53(1), s. 1–47.pl_PL
dc.referencesBrzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2011), Earnings management in Polish companies, „Comparative Economic Research”, vol. 14(3), s. 137–150.pl_PL
dc.referencesBrzezin W. (1975), Teoretyczne podstawy rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesBuchta D., Messner Z. (1976), Rachunkowość a zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBurgstahler D., Dichev I. (1997), Earnings management to avoid earnings decreases and losses, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 24(1), s. 99–126.pl_PL
dc.referencesBurns J., Baldvinsdottir G. (2005), An institutional perspective of accountants’ new roles – the interplay of contradictions and praxis, „European Accounting Review”, vol. 14(4), s. 725–757.pl_PL
dc.referencesBurns J., Scapens R. (2000), The Changing Nature of Management Accounting and the Emergence of “Hybrid” Accountants, „Financial and Management Accounting”, vol. 4(1), s. 1–3.pl_PL
dc.referencesBurns N., Kedia S. (2006), The impact of performance-based compensation on misreporting, „Journal of Financial Economics”, vol. 79(1), s. 35–67.pl_PL
dc.referencesBurzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 45(101), s. 71–85.pl_PL
dc.referencesBushman R.M., Lerman A., Zhang X. (2016), The changing landscape of accrual accounting, „Journal of Accounting Research”, vol. 54(1), s. 41–78.pl_PL
dc.referencesBushman R.M., Smith A.J. (2001), Financial accounting information and corporate governance, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 32(1–3), s. 237–333.pl_PL
dc.referencesCallao S., Jarne J.I., Laínez J.A. (2007), Adoption of IFRS in Spain: Effect on the comparability and relevance of financial reporting, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, vol. 16(2), s. 148–178.pl_PL
dc.referencesCampbell D., Craven B., Shrives P. (2003), Voluntary social reporting in three FTSE sectors: a comment on perception and legitimacy, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 16(4), s. 558–581.pl_PL
dc.referencesCarpenter B.W. Dirsmith M.W. (1992), Early Debt Extinguishment Transactions and Auditor Materiality Judgments: A Bounded Rationality Perspective, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 17(8), s. 709–739.pl_PL
dc.referencesCaserio C., Panaro D., Trucco S. (2016), Management Discussion and Analysis in the US Financial Companies: A Data Mining Analysis, [w:] D. Mancini, R.P. Dameri, E. Bonollo (red.), Strengthening Information and Control Systems: The Synergy Between Information Technology and Accounting Models, vol. 14, Springer, Heidleberg–New York.pl_PL
dc.referencesCasey R., Gao F., Kirschenheiter M., Li S., Pandit S. (2017), Measuring Reporting Quality: Recognition versus Disclosure, referat wygłoszony na Kongresie EAA, Walencja 10–12 maj.pl_PL
dc.referencesCastells M. (2007), Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, t. I: Społeczeństwo sieci, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCerbioni F., Parbonetti A. (2007), Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: an analysis of European biotechnology companies, „European Accounting Review”, vol. 16(4), s. 791–826.pl_PL
dc.referencesCerf A.R. (1961), Corporate reporting and investment decisions, Public Accounting Research Program, Institute of Business and Economic Research, University of California, Berkeley.pl_PL
dc.referencesChall J.S. (1958), Readability – an appraisal of research and application, Bureau of Educational Research, Ohio State University Press, Columbus.pl_PL
dc.referencesChambers A.E., Penman S.H. (1984), Timeliness of reporting and the stock price reaction to earnings announcements, „Journal of Accounting Research”, vol. 22(1), s. 21–47.pl_PL
dc.referencesChantal S., Pozniak L. (2017), Information Research by Individual Investors: Evidence from Belgium, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3043380 (dostęp: 15.12.2017).pl_PL
dc.referencesChen S., Miao B., Shevlin T. (2015), A new measure of disclosure quality: The level of disaggregation of accounting data in annual reports, „Journal of Accounting Research”, vol. 53(5), s. 1017–1054.pl_PL
dc.referencesCheng M., Green W. (2015), Auditors’ Materiality Judgments under Integrated Reporting, Working Paper, University of New South Wales.pl_PL
dc.referencesCho C.H., Michelon G., Patten D.M. (2012), Impression management in sustainability reports: An empirical investigation of the use of graphs, „Accounting and the Public Interest”, vol. 12(1), s. 16–37.pl_PL
dc.referencesChristensen J.A., Demski J. (2003), Accounting theory. An Information Content Perspective, International Edition Irwin/McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesChristophe B., Bebbington J. (1992), The French Bilan social – A pragmatic model for the development of accounting for the environment? A research note, „The British Accounting Review”, vol. 24(3), s. 281–290.pl_PL
dc.referencesChung R., Firth M., Kim J.B. (2002), Institutional monitoring and opportunistic earnings management, „Journal of Corporate Finance”, vol. 8(1), s. 29–48.pl_PL
dc.referencesCieślak I., Dobija D. (2013), Instytucjonalizacja zasad etycznych jako narzędzie budowania wiarygodności i zaufania publicznego do zawodu biegłego rewidenta, „Prakseologia”, nr 154, s. 135–170.pl_PL
dc.referencesCieślik R. (2006), Jakość zysku – ujęcie metodologiczne, „Problemy Zarządzania”, nr 4(14), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesCieślik R. (2014), Jakość zysku spółek IPO na przykładzie GPW w Warszawie, „Studia Ekonomiczne Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 201, s. 60–70.pl_PL
dc.referencesCieślik R. (2016), Wpływ audytu na „jakość zysku” spółek IPO na przykładzie GPW w Warszawie, [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesCieślik R., Szczęsny W. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty jakości zysku, [w:] W. Szczęsny, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCIMA (2007), Online reporting. Practical proposals for reporting corporate performance online.pl_PL
dc.referencesCohen D.A. (2008), Does information risk really matter? An analysis of the determinants and economic consequences of financial reporting quality, „Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics”, vol. 15(2), s. 69–90.pl_PL
dc.referencesColes J.L., Hertzel M., Kalpathy S. (2006), Earnings management around employee stock option reissues, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 41(1), s. 173–200.pl_PL
dc.referencesCollins D.W., Maydew E.L., Weiss I.S. (1997), Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 24(1), s. 39–67.pl_PL
dc.referencesCooke T.E. (1992), The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations, „Accounting and Business Research”, vol. 22(87), s. 229–237.pl_PL
dc.referencesCopeland R.M., Fredericks W. (1968), Extent of disclosure, „Journal of Accounting Research”, vol. 6(1), s. 106–113.pl_PL
dc.referencesCordazzo M. (2007), Intangibles and Italian IPO prospectuses: a disclosure analysis, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 8(2), s. 288–305.pl_PL
dc.referencesCornelissen J., Cornelissen J.P. (2017), Corporate communication: A guide to theory and practice, Sage, Los Angeles.pl_PL
dc.referencesCrabtree A.D., Kubick T.R. (2014), Corporate tax avoidance and the timeliness of annual earnings announcements, „Review of Quantitative Finance and Accounting”, vol. 42(1), s. 51–67.pl_PL
dc.referencesCraig R., Mortensen T., Iyer S. (2013), Exploring Top Management Language for Signals of Possible Deception: The Words of Satyam’s Chair Ramalinga Raju, „Journal of Business Ethics”, vol. 113(2), s. 333–347.pl_PL
dc.referencesCraven B.M., Marston C.L. (1999), Financial reporting on the Internet by leading UK companies, „European Accounting Review”, vol. 8(2), s. 321–333.pl_PL
dc.referencesCrosby P.B. (1986), Running things: The art of making things happen, Plume, New York.pl_PL
dc.referencesCzajor P., Michalak J., Waniak-Michalak H. (2013), Influence of Economy Growth on Earnings Quality of Listed Companies in Poland, „Social Sciences/Socialiniai Mokslai”, vol. 82, nr 4, s. 48–58.pl_PL
dc.referencesCzekaj J. (red.) (2014), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Grotowski M. (2014), Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym, „Ekonomista”, nr 4, s. 545–557.pl_PL
dc.referencesCzerney K., Schmidt J.J., Thompson A.M. (2014), Does Auditor Explanatory Language in Unqualified Audit Reports Indicate Increased Financial Misstatement Risk?, „The Accounting Review”, vol. 89(6), s. 2115–2149.pl_PL
dc.referencesDammak S., Triki M., Boujelbene Y. (2008), A study on intellectual capital disclosure determinants in the European context, „International Journal of Learning and Intellectual Capital”, vol. 5(3–4), s. 417–430.pl_PL
dc.referencesDaske H., Gebhardt G. (2006), International financial reporting standards and experts’ perceptions of disclosure quality, „Abacus”, vol. 42(3–4), s. 461–498.pl_PL
dc.referencesDe Franco G., Kothari S.P., Verdi R.S. (2011), The benefits of financial statement comparability, „Journal of Accounting Research”, vol. 49(4), s. 895–931.pl_PL
dc.referencesDe Villiers C., Rinaldi L., Unerman J. (2014), Integrated Reporting: Insights, gaps and an agenda for future research, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27(7), s. 1042–1067.pl_PL
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J. (1994), Accounting choice in troubled companies, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 17(1–2), s. 113–143.pl_PL
dc.referencesDeAngelo L.E. (1981), Auditor size and audit quality, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 3(3), s. 183–199.pl_PL
dc.referencesDeAngelo L.E. (1986), Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders, „The Accounting Review”, vol. 61, no. 3, s. 400–420.pl_PL
dc.referencesDechow P.M. (1994), Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 18(1), s. 3–42.pl_PL
dc.referencesDechow P.M., Ge W., Larson C.R., Sloan R.G. (2011), Predicting material accounting misstatements, „Contemporary Accounting Research”, vol. 28(1), s. 17–82.pl_PL
dc.referencesDechow P., Ge W., Schrand C. (2010), Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 50(2–3), s. 344–401.pl_PL
dc.referencesDechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995), Detecting earnings management, „The Accounting Review”, vol. 70(2), s. 193–225.pl_PL
dc.referencesDechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1996), Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC, „Contemporary Accounting Research”, vol. 13(1), s. 1–36.pl_PL
dc.referencesDedhiya S., Kong S.X. (1995), Quality of Life – An Overview of the Concept and Measures, „Pharmacy World & Science”, vol. 17(5), s. 141–148.pl_PL
dc.referencesDeegan C., Rankin M. (1996), Do Australian companies report environmental news objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the Environmental Protection Authority, „Accounting, Auditing Accountability Journal”, vol. 9(2), s. 50–67.pl_PL
dc.referencesDeFond M.L., Jiambalvo J. (1994), Debt covenant violation and manipulation of accruals, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 17(1–2), s. 145–176.pl_PL
dc.referencesDeFond M.L., Park C.W. (1997), Smoothing income in anticipation of future earnings, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 23(2), s. 115–139.pl_PL
dc.referencesDeFond M., Zhang J. (2014), A review of archival auditing research, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 58(2), s. 275–326.pl_PL
dc.referencesDegeorge F., Patel J., Zeckhauser R. (1999), Earnings management to exceed thresholds, „The Journal of Business”, vol. 72(1), s. 1–33.pl_PL
dc.referencesDepoers F. (2000), A cost benefit study of voluntary disclosure: Some empirical evidence from French listed companies, „European Accounting Review”, vol. 9(2), s. 245–263.pl_PL
dc.referencesDesai H., Hogan C., Wilkins M. (2006), The reputational penalty for aggressive accounting: earnings restatements and management turnover, „The Accounting Review”, vol. 81, s. 83–112.pl_PL
dc.referencesDhaliwal D., Li O., Tsang A., Yang Y. (2011), Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting, „The Accounting Review”, vol. 86, s. 59–100.pl_PL
dc.referencesDhaliwal D., Li O., Tsang A., Yang Y. (2014), Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial transparency, „Journal of Accounting and Public Policy”, no. 33, s. 328–355.pl_PL
dc.referencesDhaliwal D.S., Radhakrishnan S., Tsang A., Yang Y.G. (2012), Nonfinancial disclosure and analyst forecast accuracy: International evidence on corporate social responsibility disclosure, „The Accounting Review”, vol. 87(3), s. 723–759.pl_PL
dc.referencesDiamond D.W., Verrecchia R.E. (1991), Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital, „Journal of Finance”, vol. 46(4), s. 1325–1359.pl_PL
dc.referencesDichev I.D., Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2013), Earnings quality: Evidence from the field, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 56(2), s. 1–33.pl_PL
dc.referencesDichev I.D., Skinner D.J. (2002), Large-sample evidence on the debt covenant hypothesis, „Journal of Accounting Research”, vol. 40(4), s. 1091–1123.pl_PL
dc.referencesDilla W.N., Janvrin D.J. (2010), Voluntary disclosure in annual reports: the association between magnitude and direction of change in corporate financial performance and graph use, „Accounting Horizons”, vol. 24(2), s. 257–278.pl_PL
dc.referencesDobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDobija D. (2014), Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych: funkcje i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDobija D. (2015), Exploring audit committee practices: oversight of financial reporting and external auditors in Poland, „Journal of Management & Governance”, vol. 19(1), s. 113–143.pl_PL
dc.referencesDobija D., Klimczak K.M. (2010), Development of accounting in Poland: market efficiency and the value relevance of reported earnings, „International Journal of Accounting”, no. 45, s. 356–374.pl_PL
dc.referencesDobija D., Skorulska K. (2016), Pomiar jakości sprawozdawczości finansowej w badaniach dotyczących rad dyrektorów i komitetów audytu. Przegląd systematyczny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 90(146), s. 105–133.pl_PL
dc.referencesDopuch N., King R.R. (1991), The impact of MAS on auditors’ independence: An experimental markets study, „Journal of Accounting Research”, vol. 29, s. 60–98.pl_PL
dc.referencesDoyle J.T., Ge W., McVay S. (2007), Accruals quality and internal control over financial reporting, „The Accounting Review”, vol. 82(5), s. 1141–1170.pl_PL
dc.referencesDrury C. (1996), Management and cost accounting, International Thompson Business Press, London.pl_PL
dc.referencesDu H., Vasarhelyi M.A., Zheng X. (2013), XBRL mandate: Thousands of filing errors and so what?, „Journal of Information Systems”, vol. 27(1), s. 61–78.pl_PL
dc.referencesDumay J. (2016), A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to disclosure, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 17(1), s. 168–184.pl_PL
dc.referencesDumay J., Cai L. (2015), Using content analysis as a research methodology for investigating intellectual capital disclosure: a critique, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 16(1), s. 121–155.pl_PL
dc.referencesDurtschi C., Easton P. (2005), Earnings management? The shapes of the frequency distributions of earnings metrics are not evidence ipso facto, „Journal of Accounting Research”, vol. 43(4), s. 557–592.pl_PL
dc.referencesDurtschi C., Easton P. (2009), Earnings management? Erroneous inferences based on earnings frequency distributions, „Journal of Accounting Research”, vol. 47(5), s. 1249–1281.pl_PL
dc.referencesDyck A., Morse A., Zingales L. (2010), Who blows the whistle on corporate fraud?, „The Journal of Finance”, vol. 65(6), s. 2213–2253.pl_PL
dc.referencesDziawgo D. (2011), Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEasley D., O’Hara M. (2004), Information and the cost of capital, „The Journal of Finance”, vol. 59(4), s. 1553–1583.pl_PL
dc.referencesEaston P.D., Zmijewski M.E. (1989), Cross-sectional variation in the stock market response to accounting earnings announcements, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 11(2–3), s. 117–141.pl_PL
dc.referencesEccles R.G., Krzus M.P. (2010), One report: Integrated reporting for a sustainable strategy, John Wiley & Sons, Hoboken.pl_PL
dc.referencesEdmunds A., Morris A. (2000), The problem of information overload in business organisations: a review of the literature, „International Journal of Information Management”, vol. 20(1), s. 17–28.pl_PL
dc.referencesEfendi J., Srivastava A., Swanson E.P. (2007), Why do corporate managers misstate financial statements? The role of option compensation and other factors, „Journal of Financial Economics”, vol. 85(3), s. 667–708.pl_PL
dc.referencesEFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) (2013), The role of the business model in financial statement, Research Paper, Brussels.pl_PL
dc.referencesElliott J.A., Hanna J.D. (1996), Repeated accounting write-offs and the information content of earnings, „Journal of Accounting Research”, vol. 34 (Supplement), s. 135–155.pl_PL
dc.referencesEppler M.J. (2006), Managing information quality: increasing the value of information in knowledge-intensive products and processes, Springer Science & Business Media, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesEpstein L.G., Schneider M. (2008), Ambiguity, information quality, and asset pricing, „The Journal of Finance”, vol. 63(1), s. 197–228.pl_PL
dc.referencesErb C., Pelger C. (2015), “Twisting words”? A study of the construction and reconstruction of reliability in financial reporting standard-setting, „Accounting, Organizations and Society”, no. 40, s. 13–40.pl_PL
dc.referencesErtimur Y., Livnat J., Martikainen M. (2003), Differential Market Reactions to Revenue and Expense Surprises, „Review of Accounting Studies”, vol. 8(2/3), s. 185–211.pl_PL
dc.referencesEthiraj S., Guler I., Singh H. (2000), The impact of Internet and electronic technologies on firms and its implications for competitive advantage, http://knowledge.emory.edu/papers/977.pdf (dostęp: 20.02.2011).pl_PL
dc.referencesEugster F., Wagner A. (2011), When and how is voluntary disclosure quality reflected in equity prices?, Swiss Finance Institute Research Paper Series, vol. 07.pl_PL
dc.referencesFairfield P.M., Sweeney R.J., Yohn T.L. (1996), Accounting classification and the predictive content of earnings, „The Accounting Review”, vol. 71(3), s. 337–355.pl_PL
dc.referencesFarber D.B. (2005), Restoring trust after fraud: Does corporate governance matter?, „The Accounting Review”, vol. 80(2), s. 539–561.pl_PL
dc.referencesFASB (1976), Scope and Implications of the Conceptual Framework project, FASB, 2 December.pl_PL
dc.referencesFASB (2000), Business Reporting Research Project. Electronic Distribution of Business Reporting Information, Financial Accounting Standards Board.pl_PL
dc.referencesFASB (2001a), Business and Financial Reporting, Challenges from the New Economy Special Report, Financial Accounting Standards Board.pl_PL
dc.referencesFASB (2001b), Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures, Steering Committee Report, Business Reporting Research Project, Financial Accounting Standards Board.pl_PL
dc.referencesFedak Z. (2010), Sprawozdanie z działalności, [w:] tenże, Zamknięcie roku 2009, Wydawnictwo Rachunkowość, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFEE (2015), The future of corporate reporting – creating the dynamics for change, Européens Fédération des Experts Comptables.pl_PL
dc.referencesFensel D. (2001), Ontologies: A Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce, Springer, Berlin–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesFijałkowska J. (2006), Zarządzanie zyskiem w warunkach globalizujących się rynków kapitałowych – motywy, techniki i sposoby identyfikowania, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 35(91), s. 29–49.pl_PL
dc.referencesFirth M. (1980), Raising finance and firms’ corporate reporting policies, „Abacus”, vol. 16(2), s. 100–115.pl_PL
dc.referencesFisher I. (1930), The Theory of Interest, Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesFlower J. (2015), The international integrated reporting council: a story of failure, „Critical Perspectives on Accounting”, no. 27, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesFrancis J., LaFond R., Olsson P.M., Schipper K. (2004), Costs of equity and earnings attributes, „The Accounting Review”, vol. 79(4), s. 967–1010.pl_PL
dc.referencesFrancis J., LaFond R., Olsson P., Schipper K. (2005), The market pricing of accruals quality, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 39(2), s. 295–327.pl_PL
dc.referencesFrancis J., Nanda D., Olsson P. (2008), Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital, „Journal of Accounting Research”, vol. 46(1), s. 53–99.pl_PL
dc.referencesFrancis J., Schipper K. (1999), Have financial statements lost their relevance?, „Journal of Accounting Research”, vol. 37(2), s. 319–352.pl_PL
dc.referencesFrancis J.R. (2004), What do we know about audit quality?, „The British Accounting Review”, vol. 36(4), s. 345–368.pl_PL
dc.referencesFrancis J.R., Krishnan J. (1999), Accounting accruals and auditor reporting conservatism, „Contemporary Accounting Research”, vol. 16(1), s. 135–165.pl_PL
dc.referencesFrankel R.M., Johnson M.F., Nelson K.K. (2002), The relation between auditors’ fees for nonaudit services and earnings management, „The Accounting Review”, vol. 77(s-1), s. 71–105.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFRC (2014), Guidance on the Strategic Report, Financial Reporting Council Limited, London.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E., Evan W.M. (1990), Corporate governance: a stakeholder interpretation, „Journal of Behavioral Economics”, vol. 19, no. 4, s. 337–359.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E., Wicks A.C., Parmar B. (2004), Stakeholder theory and “the corporate objective revisited”, „Organization Science”, vol. 15(3), s. 364–369.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1962), Capitalism and freedom, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, „New York Times Magazine”, 13 September.pl_PL
dc.referencesFrydrychowicz S. (2009), Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesGad J. (2013), Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 2(6), s. 172–185.pl_PL
dc.referencesGajewska P., Kajstura M., Lebioda G. (2013), Jakość jako determinanta w procesie zakupu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, s. 235–248.pl_PL
dc.referencesGamerschlag R., Möller K., Verbeeten F. (2011), Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Germany, „Review of Managerial Science”, vol. 5(2–3), s. 233–262.pl_PL
dc.referencesGan K., Saleh Z., Abessi M., Huang C.C. (2013), Intellectual capital disclosure in the context of corporate governance, „International Journal of Learning and Intellectual Capital”, vol. 10, no. 1, s. 52–70.pl_PL
dc.referencesGarczyński S. (1984), Z informacją na bakier, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGassen J., Fülbier R.U. (2015), Do creditors prefer smooth earnings? Evidence from European private firms, „Journal of International Accounting Research”, vol. 14(2), s. 151–180.pl_PL
dc.referencesGaudecker H.M. (2015), How does household portfolio diversification vary with financial literacy and financial advice?, „The Journal of Finance”, vol. 70(2), s. 489–507.pl_PL
dc.referencesGaynor L.M., Kelton A.S., Mercer M., Yohn T.L. (2016), Understanding the relation between financial reporting quality and audit quality, „Auditing: A Journal of Practice Theory”, vol. 35(4), s. 1–22.pl_PL
dc.referencesGe W., McVay S. (2005), The disclosure of material weaknesses in internal control after the Sarbanes-Oxley Act, „Accounting Horizons”, vol. 19(3), s. 137–158.pl_PL
dc.referencesGeiger M.A., Raghunandan K. (2002), Auditor tenure and audit reporting failures, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, vol. 21(1), s. 67–78.pl_PL
dc.referencesGerpott T.J., Thomas S.E., Hoffmann A.P. (2008), Intangible asset disclosure in the telecommunications industry, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 9(1), s. 37–61.pl_PL
dc.referencesGierusz J., Gawrońska J. (2012), Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 66, s. 29–45.pl_PL
dc.referencesGigler F.B., Hemmer T. (2001), Conservatism, optimal disclosure policy, and the timeliness of financial reports, „The Accounting Review”, vol. 76(4), s. 471–493.pl_PL
dc.referencesGiunta F., Bambagiotti-Alberti L., Verrucchi F. (2014), Business model disclosure: Evidence from annual reports of Italian listed companies, „Oxford Journal: An International Journal of Business & Economics”, vol. 8(1), s. 27–39.pl_PL
dc.referencesGivoly D., Hayn C. (2000), The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 29(3), s. 287–320.pl_PL
dc.referencesGivoly D., Hayn C.K., Katz S.P. (2010), Does public ownership of equity improve earnings quality?, „The Accounting Review”, vol. 85(1), s. 195–225.pl_PL
dc.referencesGivoly D., Hayn C.K., Natarajan A. (2007), Measuring reporting conservatism, „The Accounting Review”, vol. 82(1), s. 65–106.pl_PL
dc.referencesGodwin N., Petroni K., Wahlen J. (1998), Fair value accounting for property-liability insurers and classification decisions under FAS 115, „Journal of Accounting, Auditing & Finance”, vol. 13(3), s. 207–239.pl_PL
dc.referencesGong G., Louis H., Sun A.X. (2008), Earnings management, lawsuits, and stock-for-stock acquirers’ market performance, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 46(1), s. 62–77.pl_PL
dc.referencesGordijn J. (2002), Value-based Requirements Engineering – Exploring Innovative e-Commerce Ideas, Vrije University, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (1999), Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista”, nr 699, s. 778–790.pl_PL
dc.referencesGórski J. (1966), Ogólna teoria rachunkowości, SGPiS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGPW (2017), Zagregowane wyniki badania dot. udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi, www.gpw.pl/analizy (dostęp: 20.12.2017).pl_PL
dc.referencesGrabiński K. (2016), Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie”, nr 245.pl_PL
dc.referencesGraesser A.C., McNamara D.S., Kulikowich J.M. (2011), Coh-metrix: Providing multilevel analyses of text characteristics, „Educational Researcher”, vol. 40(5), s. 223–234.pl_PL
dc.referencesGraesser A.C., McNamara D.S., Louwerse M.M., Cai Z. (2004), Coh-metrix: Analysis of text on cohesion and language, „Behavior Research Methods, Instruments, & Computers”, vol. 36(2), s. 193–202.pl_PL
dc.referencesGraham B., Dodd D.L. (1934), Security analysis: Principles and technique, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesGraves S.B., Waddock S.A. (1994), Institutional owners and corporate social performance, „Academy of Management Journal”, vol. 37(4), s. 1034–1046.pl_PL
dc.referencesGray R. (2001), Thirty years of social accounting, reporting and auditing: what (if anything) have we learnt?, „Business Ethics: A European Review”, vol. 10(1), s. 9–15.pl_PL
dc.referencesGray R., Kouhy R., Lavers S. (1995), Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 8(2), s. 47–77.pl_PL
dc.referencesGray S.J., McSweeney L.B., Shaw J.C. (1984), Information disclosure and the multinational corporation, John Wiley & Sons, Hoboken.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M. (2013), Ekonometria w rachunkowości, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 129, s. 161–178.pl_PL
dc.referencesGruszczyński W., Ogrodniczuk M. (red.) (2015), JASNOPIS, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuay W., Samuels D., Taylor D. (2016), Guiding through the fog: Financial statement complexity and voluntary disclosure, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 62(2), s. 234–269.pl_PL
dc.referencesGut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuthrie J., Petty R., Ferrier F., Wells R. (1999), There is no accounting for intellectual capital in Australia: a review of annual reporting practices and the internal measurement of intangibles within Australian organisations, paper presented at the International Symposium on Measuring and Reporting of Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesGuthrie J., Petty R., Ricceri F. (2006), The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 7, no. 2, s. 254–271.pl_PL
dc.referencesHabib A. (2012), Non-audit service fees and financial reporting quality: a meta-analysis, „Abacus”, vol. 48(2), s. 214–248.pl_PL
dc.referencesHadro D., Pauka M. (2016), Jakość raportów finansowych a zmiana rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 462, s. 61–71.pl_PL
dc.referencesHail L. (2002), The impact of voluntary corporate disclosures on the ex-ante cost of capital for Swiss firms, „European Accounting Review”, vol. 11(4), s. 741–773.pl_PL
dc.referencesHaji A.A. Ghazali N.A.M. (2012), Intellectual capital disclosure trends: some Malaysian evidence, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 13(3), s. 377–397.pl_PL
dc.referencesHamrol A., Mantura W. (1999), Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHanlon M., Maydew E.L., Shevlin T. (2008), An unintended consequence of book-tax conformity: A loss of earnings informativeness, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 46(2–3), s. 294–311.pl_PL
dc.referencesHarte G., Owen D. (1992), Environmental disclosure in the annual reports of British companies: a research note, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 4(3), s. 51–61.pl_PL
dc.referencesHass-Symotiuk M., Mućko P., Jakimowicz H. (2007), Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby zarządzania, [w:] Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, budżetowanie – kontrola – ocena, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 478, „Prace Katedry Rachunkowości”, nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesHayn C. (1995), The information content of losses, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 20(2), s. 125–153.pl_PL
dc.referencesHealy P. (1977), Can you understand the footnotes to financial statements, „Accountants Journal”, vol. 56(July), s. 219–222.pl_PL
dc.referencesHealy P.M. (1985), The effect of bonus schemes on accounting decisions, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 7(1–3), s. 85–107.pl_PL
dc.referencesHealy P.M., Palepu K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 31(1), s. 405–440.pl_PL
dc.referencesHeflin F., Moon Jr J.R., Wallace D. (2015), A re-examination of the cost of capital benefits fromhigher-quality disclosures, „Journal of Financial Reporting”, vol. 1(1), s. 65–95.pl_PL
dc.referencesHendriksen E.S., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerrmann D., Inoue T., Thomas W. (2003), The sale of assets to manage earnings in Japan, „Journal of Accounting Research”, no. 41, s. 89–108.pl_PL
dc.referencesHewitt M. (2009), Improving investors’ forecast accuracy when operating cash flows and accruals are differentially persistent, „The Accounting Review”, vol. 84(6), s. 1913–1931.pl_PL
dc.referencesHiggins C., Stubbs W., Love T. (2014), Walking the talk (s): Organisational narratives of integrated reporting, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27(7), s. 1090–1119.pl_PL
dc.referencesHirst D.E., Koonce L., Simko P.J. (1995), Investor reactions to financial analysts’ research reports, „Journal of Accounting Research”, vol. 33(2), s. 335–351.pl_PL
dc.referencesHirst D., Koonce L., Venkataraman S. (2007), How disaggregation enhances the credibility of management earnings forecasts, „Journal of Accounting Research”, vol. 45(4), s. 811–837.pl_PL
dc.referencesHogan C.E., Wilkins M.S. (2008), Evidence on the audit risk model: Do auditors increase audit fees in the presence of internal control deficiencies?, „Contemporary Accounting Research”, vol. 25(1), s. 219–242.pl_PL
dc.referencesHolland D., Ramsay A. (2003), Do Australian companies manage earnings to meet simple earnings benchmarks?, „Accounting & Finance”, vol. 43(1), s. 41–62.pl_PL
dc.referencesHolland J. (1998), Private disclosure and financial reporting, „Accounting and Business Research”, vol. 28, issue 4, s. 255–269.pl_PL
dc.referencesHolthausen R.W., Verrecchia R.E. (1988), The effect of sequential information releases on the variance of price changes in an intertemporal multi-asset market, „Journal of Accounting Research”, vol. 26(1), s. 82–106.pl_PL
dc.referencesHolthausen R.W., Watts R.L. (2001), The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 31(1), s. 3–75.pl_PL
dc.referencesHołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesHońko S. (2013), Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w sprawozdawczości finansowej na przykładzie MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 58, s. 193–201.pl_PL
dc.referencesHope O.K. (2003), Disclosure practices, enforcement of accounting standards, and analysts’ forecast accuracy: An international study, „Journal of Accounting Research”, vol. 41(2), s. 235–272.pl_PL
dc.referencesHope O.K., Thomas W.B., Vyas D. (2013), Financial reporting quality of US private and public firms, „The Accounting Review”, vol. 88(5), s. 1715–1742.pl_PL
dc.referencesHopkins P. (1996), The Effect of Financial Statement Classification of Hybrid Financial Instruments on Financial Analysts’ Stock Price Judgments, „Journal of Accounting Research”, no. 34 (Supplement), s. 33–50.pl_PL
dc.referencesHopwood A.G. (1996), Introduction. Accounting, „Organizations and Society”, vol. 21, no. 1, s. 55–56.pl_PL
dc.referencesHribar P., Collins D.W. (2002), Errors in estimating accruals: Implications for empirical research, „Journal of Accounting Research”, vol. 40(1), s. 105–134.pl_PL
dc.referencesHribar P., Jenkins N.T. (2004), The effect of accounting restatements on earnings revisions and the estimated cost of capital, „Review of Accounting Studies”, vol. 9(2), s. 337–356.pl_PL
dc.referencesHribar P., Jenkins N.T., Johnson W.B. (2006), Stock repurchases as an earnings management device, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 41(1–2), s. 3–27.pl_PL
dc.referencesHuang H.W., Dao M., Sun W.C. (2017), The Timeliness of Financial Reporting and Fair Values: Evidence from US Banks, „Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies”, vol. 20(01), s. 1750006–1– 1750006–30.pl_PL
dc.referencesHusin N.M., Ahmad N., Sapingi R. (2013), Intellectual capital: a focus on human capital reporting practices of top Malaysian listed companies, „The South East Asian Journal of Management”, vol. 5(1), s. 51–72.pl_PL
dc.referencesHusin N.M., Hooper K., Olesen K. (2012), Analysis of intellectual capital disclosure: an illustrative example, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 13, no. 2, s. 196–220.pl_PL
dc.referenceshttps://www.aicpa.org/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/xbrl.html (dostęp: 30.09.2017).pl_PL
dc.referencesIASB (2009), Discussion Papier. Preliminary View on Financial Statement Presentation (2009), Staff Draft.pl_PL
dc.referencesIASB (2010a), IFRS Practice statement Management Commentary. A framework for presentation.pl_PL
dc.referencesIASB (2011), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, według stanu na 1 stycznia 2011.pl_PL
dc.referencesIASB (2015), Basis for Conclusions Exposure Draft ED/2015/3, May. IASC (1999), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.pl_PL
dc.referencesICAEW (2010), Business models in accounting: the theory of the firm and financial reporting, www.icaew.com/en/technical/-nancial-reporting/information-for-better-markets/ifbm-reports/business-models-in-accounting-the-theory-of-the-firm-and-financialreporting (dostęp: 30.09.2017).pl_PL
dc.referencesIFRS X Financial Statement Presentation, www.iasb.org (dostęp: 12.12.2017).pl_PL
dc.referencesIgnatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesIIRC (2013), IFRS Foundation, Memorandum of Understanding, 4 February.pl_PL
dc.referencesIjiri Y. (1983), On the accountability-based conceptual framework of accounting, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 2(2), s. 75–81.pl_PL
dc.referencesIngram R.W., Frazier K.B. (1983), Narrative disclosures in annual reports, „Journal of Business Research”, vol. 11(1), s. 49–60.pl_PL
dc.referencesJansen W., Steenbakkers W., Jägers H. (2007), New Business Models for the Knowledge Economy, Ashgate Publishing Group, Abingdon.pl_PL
dc.referencesJaruga A.A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] A.A Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. (2009), Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJarugowa A., Skowroński J. (1985), Strukturalne i funkcjonale problemy rachunkowości, [w:] A. Jarugowa, System informacyjny rachunkowości. Analiza, struktura, projekty, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 45.pl_PL
dc.referencesJeanjean T., Stolowy H. (2008), Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 27(6), s. 480–494.pl_PL
dc.referencesJegadeesh N., Livnat J. (2006), Revenue surprises and stock returns, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 41(1), s. 147–171.pl_PL
dc.referencesJensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3(4), s. 305–360.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (2012), Ład wewnątrzkorporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 51, s. 789–799.pl_PL
dc.referencesJones J. (1991), Earnings management during import relief investigations, „Journal of Accounting Research”, vol. 29(2), s. 193–228.pl_PL
dc.referencesJones M.J. (1988), A longitudinal study of the readability of the chairman’s narratives in the corporate reports of a UK company, „Accounting and Business Research”, vol. 18(72), s. 297–305.pl_PL
dc.referencesJones M.J., Shoemaker P.A. (1994), Accounting Narratives: A Review of Empirical Studies of Content and Readability, „Journal of Accounting Literature”, no. 13, s. 142–184.pl_PL
dc.referencesJones M.J., Xiao J.Z. (2004), Financial reporting on the internet by 2010: a consensus view, „Accounting Forum”, vol. 28(3), s. 237–263.pl_PL
dc.referencesJuran (1999), Juran’s quality handbook, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2011), Komentarz zarządu IASB a współczesne paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwem, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 61(117), s. 25–42.pl_PL
dc.referencesKabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKadous K., Koonce L., Thayer J.M. (2012), Do financial statement users judge relevance based on properties of reliability?, „The Accounting Review”, vol. 87(4), s. 1335–1356.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (2015), Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73, s. 981–991.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarpoff J.M., Lee D.S., Martin G.S. (2008a), The consequences to managers for financial misrepresentation, „Journal of Financial Economics”, vol. 88(2), s. 193–215.pl_PL
dc.referencesKarpoff J.M., Lee D.S., Martin G.S. (2008b), The cost to firms of cooking the books, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, vol. 43(3), s. 581–611.pl_PL
dc.referencesKim M., Ritter J.R. (1999), Valuing IPOs, „Journal of Financial Economics”, vol. 53, s. 409–437.pl_PL
dc.referencesKim Y., Park M.S., Wier B. (2012), Is earnings quality associated with corporate social responsibility?, „The Accounting Review”, vol. 87(3), s. 761–796.pl_PL
dc.referencesKing R. (1996), Reputation Formation for Reliable Reporting: An Experimental Investigation, „The Accounting Review”, vol. 71(3), s. 375–396.pl_PL
dc.referencesKisielnicki J. (1982), Metody badania zapotrzebowania na informacje, [w:] W. Maciejewski (red.), Informacyjne problemy planowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlein A. (2002), Audit committee, board of director characteristics, and earnings management, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 33(3), s. 375–400.pl_PL
dc.referencesKlimczak K.M. (2008), Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce. System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDiK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKlimczak K.M. (2014), Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKlimczak K.M., Michalak J. (2014), Istotność sprawozdań finansowych dla wyceny a stosowanie zasady memoriałowej i konserwatyzm warunkowy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 66, s. 123–133.pl_PL
dc.referencesKnechel W.R. (2007), The business risk audit: Origins, obstacles and opportunities, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 32(4–5), s. 383–408.pl_PL
dc.referencesKnechel W.R., Krishnan G.V., Pevzner M., Shefchik L.B., Velury U.K. (2012), Audit quality: Insights from the academic literature, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, vol. 32(sp1), s. 385–421.pl_PL
dc.referencesKolk A. (2004), A decade of sustainability reporting: developments and significance, „International Journal of Environment and Sustainable Development”, vol. 3(1), s. 51–64.pl_PL
dc.referencesKolman R. (1973), Ilościowe określanie jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKormendi R., Lipe R. (1987), Earnings innovations, earnings persistence, and stock returns, „Journal of Business”, vol. 60(3), s. 323–345.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2011), Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 61(117), s. 89–106.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie”, nr 232.pl_PL
dc.referencesKrasodomska J. (2016), Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS, „Studia Ekonomiczne”, nr 268, s. 135–143.pl_PL
dc.referencesKrishnan J., Yang J.S. (2009), Recent trends in audit report and earnings announcement lags, „Accounting Horizons”, vol. 23(3), s. 265–288.pl_PL
dc.referencesKristandl G., Bontis N. (2007), The impact of voluntary disclosure on cost of equity capital estimates in a temporal setting, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 8(4), s. 577–594.pl_PL
dc.referencesKrzywda D. (red.) (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKutera M., Surdykowska S. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLa Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (2000), Investor protection and corporate governance, „Journal of Financial Economics”, vol. 58(1), s. 3–27.pl_PL
dc.referencesLa Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (2002), Investor protection and corporate valuation, „The Journal of Finance”, vol. 57(3), s. 1147–1170.pl_PL
dc.referencesLambert R.A. (1984), Income smoothing as rational equilibrium behavior, „Accounting Review”, vol. 59(4), s. 604–618.pl_PL
dc.referencesLambert R., Leuz C., Verrecchia R. (2007), Accounting information, disclosure, and the cost of capital, „Journal of Accounting Research”, no. 45, s. 385–420.pl_PL
dc.referencesLang M., Lundholm R. (1993), Cross-sectional determinants of analyst ratings of corporate disclosures, „Journal of Accounting Research”, vol. 31(3), s. 246–271.pl_PL
dc.referencesLang M., Lundholm R. (1996), Corporate disclosure policy and analyst behaviour, „The Accounting Review”, vol. 71(4), s. 467–492.pl_PL
dc.referencesLatour B. (1987), Science in action: How to follow scientists and engineers through society, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesLawrence A. (2013), Individual investors and financial disclosure, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 56(1), s. 130–147.pl_PL
dc.referencesLeach R. (1988), Let the message dictate the medium, „Accountancy”, January, s. 93–94.pl_PL
dc.referencesLehavy R., Li F., Merkley K. (2011), The effect of annual report readability on analyst following and the properties of their earnings forecasts, „The Accounting Review”, vol. 86(3), s. 1087–1115.pl_PL
dc.referencesLeisenring J., Linsmeier T., Schipper C., Trott E. (2012). Business-model (intent)-based accounting, „Accounting and Business Research”, vol. 42(3), s. 329–344.pl_PL
dc.referencesLeuz C., Nanda D., Wysocki P.D. (2003), Earnings management and investor protection: an international comparison, „Journal of Financial Economics”, vol. 69(3), s. 505–527.pl_PL
dc.referencesLeuz C., Verrecchia R.E. (2000), The economic consequences of increased disclosure, „Journal of Accounting Research”, vol. 38 (Supplement), s. 91–124.pl_PL
dc.referencesLeuz C., Wysocki P.D. (2016), The economics of disclosure and financial reporting regulation: Evidence and suggestions for future research, „Journal of Accounting Research”, vol. 54(2), s. 525–622.pl_PL
dc.referencesLev B. (1989), On the usefulness of earnings and earnings research: Lessons and directions from two decades of empirical research, „Journal of Accounting Research”, vol. 27 (Supplement), s. 153–192.pl_PL
dc.referencesLev B., Ryan S.G., Wu M. (2008), Rewriting earnings history, „Review of Accounting Studies”, vol. 13(4), s. 419–451.pl_PL
dc.referencesLev B., Zarowin P. (1999), The boundaries of financial reporting and how to extend them, „Journal of Accounting Research”, vol. 37(2), s. 353–385.pl_PL
dc.referencesLevitt Jr A. (1998), The numbers game, „The CPA Journal”, vol. 68(12), s. 14.pl_PL
dc.referencesLewis N.R., Parker L.D., Pound G.D., Sutcliffe P. (1986), Accounting report readability: The use of readability techniques, „Accounting and Business Research”, vol. 16(63), s. 199–213.pl_PL
dc.referencesLi F. (2008), Annual report readability, current earnings, and earnings persistence, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 45(2–3), s. 221–247.pl_PL
dc.referencesLiao L., Low M., Davey H. (2013), Chinese and English language versions: intellectual capital disclosure, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 14(4), s. 661–686.pl_PL
dc.referencesLitt B., Sharma D.S., Simpson T., Tanyi P.N. (2014), Audit partner rotation and financial reporting quality, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, vol. 33(3), s. 59–86.pl_PL
dc.referencesLittleton A. (1956), Choice among alternatives, „The Accounting Review”, vol. 31(3), s. 363–370.pl_PL
dc.referencesLiu J., Thomas J. (2000), Stock returns and accounting earnings, „Journal of Accounting Research”, vol. 38(1), s. 71–101.pl_PL
dc.referencesLougee B.A., Marquardt C.A. (2004), Earnings informativeness and strategic disclosure: An empirical examination of “pro forma” earnings, „The Accounting Review”, vol. 79(3), s. 769–795.pl_PL
dc.referencesLoughran T., McDonald B. (2014), Measuring readability in financial disclosures, „The Journal of Finance”, vol. 69(4), s. 1643–1671.pl_PL
dc.referencesLucey T. (2005), Management information systems, Thomson Learning, London.pl_PL
dc.referencesLundholm R.J., Rogo R., Zhang J.L. (2014), Restoring the tower of Babel: How foreign firms communicate with US investors, „The Accounting Review”, vol. 89(4), s. 1453–1485.pl_PL
dc.referencesLymer A., Debreceny R. (2003), The auditor and corporate reporting on the internet: challenges and institutional responses, „International Journal of Auditing”, vol. 7(2), s. 103–120.pl_PL
dc.referencesŁada M., Kozarkiewicz A. (2013), Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 71(127), s. 161–175.pl_PL
dc.referencesMagretta J. (2002), Why Business Models Matter, „Harvard Business Review”, vol. 80(5), s. 3–8.pl_PL
dc.referencesMaines L.A., Wahlen J.M. (2006), The nature of accounting information reliability: Inferences from archival and experimental research, „Accounting Horizons”, vol. 20(4), s. 399–425.pl_PL
dc.referencesMangen A. (2008), Hypertext fiction reading: haptics and immersion, „Journal of Research in Reading”, vol. 31(4), s. 404–419.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa: nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarston C., Polei A. (2004), Corporate reporting on the Internet by German companies, „International Journal of Accounting Information Systems”, vol. 5(3), s. 285–311.pl_PL
dc.referencesMarston C.L., Shrives P.J. (1991), The use of disclosure indices in accounting research: a review article, „The British Accounting Review”, vol. 23(3), s. 195–210.pl_PL
dc.referencesMathews M.R. (1993), Socially responsible accounting, Chapman & Hall, London.pl_PL
dc.referencesMcDaniel L., Martin R.D., Maines L.A. (2002), Evaluating financial reporting quality: The effects of financial expertise vs. financial literacy, „The Accounting Review”, vol. 77 (Supplement), s. 139–167.pl_PL
dc.referencesMcVay S.E. (2006), Earnings management using classification shifting: An examination of core earnings and special items, „The Accounting Review”, vol. 81(3), s. 501–531.pl_PL
dc.referencesMeek G.K., Roberts C.B., Gray S.J. (1995), Factors influencing voluntary annual report disclosures by US, UK and continental European multinational corporations, „Journal of International Business Studies”, vol. 26(3), s. 555–572.pl_PL
dc.referencesMelloni G., Stacchezzini R., Lai A. (2016), The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports, „Journal of Management & Governance”, vol. 20(2), s. 295–320.pl_PL
dc.referencesMertins K., Will M. (2007), A Consistent Assessment of Intellectual Capital in SMEs InCaS: Intellectual Capital Statement – Made in Europe, „Electronic Journal of Knowledge Management”, vol. 5(4), s. 427–434.pl_PL
dc.referencesMessier Jr W.F., Martinov-Bennie N., Eilifsen A. (2005), A review and integration of empirical research on materiality: Two decades later, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, vol. 24(2), s. 153–187.pl_PL
dc.referencesMessner Z. (1980), Kierunki unowocześniania rachunkowości w warunkach komputeryzacji, [w:] E. Burzym (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, 23–24 listopada 1978, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2010), Prezentacja sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w świetle oczekiwań interesariuszy, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 59(115), s. 69–95.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2012), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 66(122), s. 133–142.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2015), Prezentacja modelu biznesowego w raportach rocznych wybranych spółek wysokich technologii z Wielkiej Brytanii, „Studia Ekonomiczne”, nr 245, s. 152–161.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2016a), Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2016b), Ujawnienia o emisji gazów cieplarnianych wybranych spółek giełdowych w Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 90(146), s. 157–172.pl_PL
dc.referencesMichalak J., Waniak-Michalak H., Czajor P. (2012), Impact of mandatory IFRS implementation on earnings quality. Evidence from the Warsaw Stock Exchange, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 68(124), s. 63–82.pl_PL
dc.referencesMicherda B. (2014), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMicherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M. (2004), Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiller B.P. (2010), The effects of reporting complexity on small and large investor trading, „The Accounting Review”, vol. 85(6), s. 2107–2143.pl_PL
dc.referencesMiller M.H., Modigliani F. (1966), Some estimates of the cost of capital to the electric utility industry, 1954–57, „The American Economic Review”, vol. 56(3), s. 333–391.pl_PL
dc.referencesMoehrle S.R. (2002), Do firms use restructuring charge reversals to meet earnings targets?, „The Accounting Review”, vol. 77(2), s. 397–413.pl_PL
dc.referencesMouritsen J., Larsen H.T. (2005), The 2nd wave of knowledge management: The management control of knowledge resources through intellectual capital information, „Management Accounting Research”, vol. 16(3), s. 371–394.pl_PL
dc.referencesMućko P. (2008), Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesMućko P. (2012), Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 66(122), s. 143–152.pl_PL
dc.referencesMurcia F.D., Santos A.D. (2010), Determinants of corporate voluntary disclosure in Brazil, papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1531767 (dostęp: 15.12. 2017).pl_PL
dc.referencesMyers J.N., Myers L.A., Skinner D.J. (2007), Earnings momentum and earnings management, „Journal of Accounting, Auditing & Finance”, vol. 22(2), s. 249–284.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2014), Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania Nvivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNielsen C., Roslender R., Schaper S. (2017), Explaining the demise of the intellectual capital statement in Denmark, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 30(1), s. 38–64.pl_PL
dc.referencesNogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „MBA”, vol. 7(2), s. 3–14.pl_PL
dc.referencesNowak E. (1995), Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNowak W.A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNwaeze E.T., Yang S.S., Yin Q.J. (2006), Accounting information and CEO compensation: The role of cash flow from operations in the presence of earnings, „Contemporary Accounting Research”, vol. 23(1), s. 227–265.pl_PL
dc.referencesOakland J.S., Sohal A.S. (2003), Total quality management: text with cases, Butterworth Heinemann, Oxford.pl_PL
dc.referencesOliveira L., Lima Rodrigues L., Craig R. (2006), Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market, „Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 10(1), s. 11–33.pl_PL
dc.referencesO’Reilly C.A. (1980), Individuals and information overload in organizations: is more necessarily better?, „Academy of Management Journal”, vol. 23(4), s. 684–696.pl_PL
dc.referencesOrdelheide D., Semler A. (1995), Transnational accounting, Palgrave Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesOsterwalder A. (2004), The Business Model Ontology a Proposition in a Design Science Approach, praca dyplomowa obroniona w HEC w Lozannie.pl_PL
dc.referencesOsterwalder A., Pigneur Y. (2009), Business Model Generation, Self-Published.pl_PL
dc.referencesOsterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Clarifying business models: origins, present, and future of the concept, „Communications of the Association for Information Systems”, vol. 16, no. 1, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesPaananen M., Lin H. (2009), The development of accounting quality of IAS and IFRS over time: The case of Germany, „Journal of International Accounting Research”, vol. 8(1), s. 31–55.pl_PL
dc.referencesPacioli L. (2007), Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPadelford W., White D.W. (2010), The Influence of Historical Socialism and Communism on the Shaping of a Society’s Economic Ethos: An Exploratory Study of Central and Eastern Europe, „Journal of Business Ethics”, vol. 97(1), s. 109–117.pl_PL
dc.referencesPalmrose Z., Richardson V., Scholz S. (2004), Determinants of market reactions to restatement announcements, „Journal of Accounting and Economics”, no. 37, s. 59–89.pl_PL
dc.referencesParker J.E. (1975), Testing comparability and objectivity of exit value accounting, „The Accounting Review”, vol. 50(3), s. 512–524.pl_PL
dc.referencesPaterson R. (2002), Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów, PricewaterhouseCoopers, FRR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaton W., Littleton A. (1940), An Introduction to Corporate Accounting Standards, American Accounting Association, Chicago.pl_PL
dc.referencesPCAOB (2013), Audit Quality Indicators. Standing Advisory Group Meeting Discussion, Public Company Accounting Oversight Board, Washington.pl_PL
dc.referencesPeche T. (1969), Systemy ewidencyjne, „Maszyny Matematyczne”, vol. 5, nr 6, s. 1–5.pl_PL
dc.referencesPeche T. (1978), Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPenman S.H., Sougiannis T. (1998), A comparison of dividend, cash flow, and earnings approaches to equity valuation, „Contemporary Accounting Research”, vol. 15(3), s. 343–383.pl_PL
dc.referencesPenman S.H., Zhang X.J. (2002), Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns, „The Accounting Review”, vol. 77(2), s. 237–264.pl_PL
dc.referencesPetroni K.R. (1992), Optimistic reporting in the property-casualty insurance industry, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 15(4), s. 485–508.pl_PL
dc.referencesPetroni K.R., Ryan S.G., Wahlen J.M. (2000), Discretionary and non-discretionary revisions of loss reserves by property-casualty insurers: Differential implications for future profitability, risk and market value, „Review of Accounting Studies”, vol. 5(2), s. 95–125.pl_PL
dc.referencesPetrovic O., Kittl C., Teksten R.D. (2001), Developing business models for E-business, International Conference on Electronic Commerce, 3–7 September, Munich, http://ssrn.com/abstract=1658505 (dostęp: 15.10.2017).pl_PL
dc.referencesPetty R., Cuganesan S. (2005), Voluntary disclosure of intellectual capital by Hong Kong companies: examining size, industry and growth effects over time, „Australian Accounting Review”, vol. 15, no. 36, s. 40–50.pl_PL
dc.referencesPfaff J. (2008), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, „Prace Naukowe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach”.pl_PL
dc.referencesPfaff J. (2011), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesPhillips J., Pincus M., Rego S.O. (2003), Earnings management: New evidence based on deferred tax expense, „The Accounting Review”, vol. 78(2), s. 491–521.pl_PL
dc.referencesPiosik A. (2016), Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce: diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.pl_PL
dc.referencesPirchegger B., Wagenhofer A. (1999), Financial information on the Internet: a survey of the homepages of Austrian companies, „European Accounting Review”, vol. 8(2), s. 383–395.pl_PL
dc.referencesPisarek W. (1969), Jak mierzyć zrozumiałość tekstu?, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 35–48.pl_PL
dc.referencesPullen W.T. (1993), Definition and Measurement of Quality of Service for Local Public Transport Management, „Transport Reviews”, vol. 13(3), s. 247–264.pl_PL
dc.referencesRaffournier B. (1995), The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies, „European Accounting Review”, vol. 4(2), s. 261–280.pl_PL
dc.referencesRamin K., Reiman C. (2013), IFRS and XBRL: how to improve business reporting through technology and object tracking, John Wiley & Sons, Chicester–New Delhi.pl_PL
dc.referencesRennekamp K. (2012), Processing fluency and investors’ reactions to disclosure readability, „Journal of Accounting Research”, vol. 50(5), s. 1319–1354.pl_PL
dc.referencesRichardson S.A., Sloan R.G., Soliman M.T., Tuna I. (2005), Accrual reliability, earnings persistence and stock prices, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 39(3), s. 437–485.pl_PL
dc.referencesRimmel G., Nielsen C., Yosano T. (2009), Intellectual capital disclosures in Japanese IPO prospectuses, „Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 13(4), s. 316–337.pl_PL
dc.referencesRobb S.W.G., Single L.E., Zarzeski M.T. (2001), Nonfinancial disclosures across Anglo-American countries, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, vol. 10(1), s. 71–83.pl_PL
dc.referencesRoberts R. (1992), Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory, „Accounting, Organisations and Society”, vol. 17(6), s. 595–612.pl_PL
dc.referencesRomanowska M. (2005), Analiza i planowanie strategiczne w małej firmie, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesRoszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym: interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRowbottom N., Schroeder M.A.S. (2014), The rise and fall of the UK operating and financial review, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27(4), s. 655–685.pl_PL
dc.referencesRuddock C., Taylor S.J., Taylor S.L. (2006), Nonaudit services and earnings conservatism: Is auditor independence impaired?, „Contemporary Accounting Research”, vol. 23(3), s. 701–746.pl_PL
dc.referencesSchabek T., Gajdka J., Brzeszczyński J. (2010), Zarządzanie zyskiem w polskich spółkach giełdowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse przedsiębiorstw”, vol. 98, s. 291–298.pl_PL
dc.referencesSchneider A., Samkin G. (2008), Intellectual capital reporting by the New Zealand local government sector, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 9(3), s. 456–486.pl_PL
dc.referencesSchwartz K.B., Soo B.S. (1996), The association between auditor changes and reporting lags, „Contemporary Accounting Research”, vol. 13(1), s. 353–370.pl_PL
dc.referencesSengupta P. (1998), Corporate disclosure quality and the cost of debt, „The Accounting Review”, vol. 73(4), s. 459–474.pl_PL
dc.referencesSengupta P. (2004), Disclosure timing: Determinants of quarterly earnings release dates, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 23(6), s. 457–482.pl_PL
dc.referencesShannon C.E. (1948), A mathematical theory of communication, „Bell System Technical Journal”, vol. 27(3), s. 379–423.pl_PL
dc.referencesShareef F., Davey H. (2005), Accounting for intellectual capital: evidence from listed English football clubs, „Journal of Applied Accounting Research”, vol. 7(3), s. 78–116.pl_PL
dc.referencesSingh S., Kansal M. (2011), Voluntary disclosures of intellectual capital: An empirical analysis, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 12(2), s. 301–318.pl_PL
dc.referencesSkrzywan S. (1969), Teoretyczne podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSloan R. (1996), Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?, „The Accounting Review”, vol. 71, s. 289–315.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2003), Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 13(69), s. 247–255.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2011), Granice organizacyjne systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 62(118), s. 251–263.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2012), Jedność systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 66(122), s. 179–190.pl_PL
dc.referencesSoper F.J., Dolphin R. (1964), Readability and corporate annual reports, „The Accounting Review”, vol. 39(2), s. 358–362.pl_PL
dc.referencesSowa K. (1972), Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa, referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Rachunkowości, Jaszowiec.pl_PL
dc.referencesSpeier C., Valacich J.S., Vessey I. (1999), The influence of task interruption on individual decision making: An information overload perspective, „Decision Sciences”, vol. 30(2), s. 337–360.pl_PL
dc.referencesSrivastava A. (2014), Why have measures of earnings quality changed over time?, „Journal of Accounting and Economics”, no. 57, s. 196–217.pl_PL
dc.referencesStaszkiewicz L., Staszkiewicz P. (2014), Ekonomiczny skutek zniesienia obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 79(135), s. 71–81.pl_PL
dc.referencesStatement of Basic Accounting Theory (1966), American Accounting Association, Evanston.pl_PL
dc.referencesStefanowicz B. (2013), Informacja, wiedza, mądrość, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSteinbart P.J. (1989), The Auditor’s Responsibility for the Accuracy of Graphs in Annual Reports: Some Evidence of the Need for Additional Guidance, „Accounting Horizons”, vol. 3(3), s. 60–70.pl_PL
dc.referencesSterling R. (1970), The Theory of the Measurement of Enterprise Income, The University Press of Kansas, Lawrence.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E. (2002), Information and the Change in the Paradigm in Economics, „American Economic Review”, vol. 92(3), s. 460–501.pl_PL
dc.referencesSujan A., Abeysekera I. (2007), Intellectual capital reporting practices of the top Australian firms, „Australian Accounting Review”, vol. 17(42), s. 71–83.pl_PL
dc.referencesSummers L.H. (2000), International financial crises: causes, prevention, and cures, „American Economic Review”, vol. 90(2), s. 1–16.pl_PL
dc.referencesSundaram A.K., Inkpen A.C. (2004), The corporate objective revisited, „Organization Science”, vol. 15(3), s. 350–363.pl_PL
dc.referencesSurdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesSveiby K.E. (1997), The New Organisational WEALTH: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berrett Koehler, San Francisco.pl_PL
dc.referencesSydserff R., Weetman P. (1999), A texture index for evaluating accounting narratives: An alternative to readability formulas, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 12(4), s. 459–488.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości: studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 17(73), s. 121–143.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2010a), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 59(115), s. 117–141.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2010b), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 56(112), s. 245–265.pl_PL
dc.referencesSzymczak J. (1992), Wyróżniki użytkowe dóbr konsumpcyjnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G.K., Gruszczyński M., Borowski S., Kariozen M., Karwowski M., Pielaszek M. (2010a), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 14, t. 2, s. 260–269.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G.K., Pielaszek M., Borowski S. (2010b), Ochrona inwestorów a zakres ujawnianych informacji przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 59(115), s. 143–155.pl_PL
dc.referencesTaylor B.G., Anderson L.K. (1986), Misleading graphs-guidelines for the accountant, „Journal of Accountancy”, vol. 162(4), s. 126–135.pl_PL
dc.referencesTeece D.J. (2010), Business models, business strategy and innovation, „Long Range Planning”, vol. 43(2–3), s. 172–194.pl_PL
dc.referencesTeoh S.H., Welch I., Wong T.J. (1998), Earnings management and the long-run market performance of initial public offerings, „The Journal of Finance”, vol. 53(6), s. 1935–1974.pl_PL
dc.referencesTerebucha E. (1970), System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTimmers P. (1998), Business models for electronic markets, „Electronic Markets”, vol. 8(2), s. 3–8.pl_PL
dc.referencesTrebucq S. (2008), Adoption of GRI’s Guidelines Reporting by European Companies, referat na konferencję EAA, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesTucker J.W., Zarowin P.A. (2006), Does income smoothing improve earnings informativeness?, „The Accounting Review”, vol. 81(1), s. 251–270.pl_PL
dc.referencesTufte E.R. (1983), The Visual Display of quantitative Information, Graphic Press, Cheshire.pl_PL
dc.referencesTuryna J. (1997), System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuryna J. (2003), Standardy rachunkowości MSR – US GAAP – Polskie ustawodawstwo, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbaniak M. (2004), Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVan der Tas L.G. (1988), Measuring harmonisation of financial reporting practice, „Accounting and Business Research”, vol. 18(70), s. 157–169.pl_PL
dc.referencesVan Tendeloo B., Vanstraelen A. (2005), Earnings management under German GAAP versus IFRS, „European Accounting Review”, vol. 14(1), s. 155–180.pl_PL
dc.referencesVerrecchia R. (2001), Essays on disclosure, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 32, s. 97–180.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2015a), Współczesny model sprawozdania finansowego i jego krytyka, [w:] E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (2015b), Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 82(138), s. 151–165.pl_PL
dc.referencesWalińska E., Jurewicz A., Kępa K. (2016), Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej a sprawozdanie finansowe – perspektywa Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo CCAE, Łódź.pl_PL
dc.referencesWang D. (2006), Founding family ownership and earnings quality, „Journal of Accounting Research”, vol. 44(3), s. 619–656.pl_PL
dc.referencesWang R.Y., Strong D.M. (1996), Beyond accuracy: What data quality means to data consumers, „Journal of Management Information Systems”, vol. 12(4), s. 5–33.pl_PL
dc.referencesWang Y., Yu L., Zhao Y. (2014), The association between audit-partner quality and engagement quality: Evidence from financial report misstatements, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”, vol. 34(3), s. 81–111.pl_PL
dc.referencesWaniak-Michalak H., Michalak J. (2013), Customer Value Creation Through Corporate Disclosure on Society-oriented Activities. Do CEO’s Characteristics Influence the Scope of Disclosure?, „Social Sciences/Socialiniai Mokslai”, vol. 81, nr 3, s. 43–54.pl_PL
dc.referencesWaniak-Michalak H., Michalak J. (2016), Corporate and NGOs’ Voluntary Disclosure on Collaboration, „Evidence from Poland, Engineering Economics”, vol. 27(1), s. 98–108.pl_PL
dc.referencesWatts R. (2003a), Conservatism in accounting. Part I: Explanations and implications, „Accounting Horizons”, vol. 17, s. 207–221.pl_PL
dc.referencesWatts R. (2003b), Conservatism in accounting. Part II: Evidence and research opportunities, „Accounting Horizons”, vol. 17, s. 287–301.pl_PL
dc.referencesWatts R.L., Zimmerman J.L. (1986), Positive Accounting Theory. Contemporary Topics in Accounting Series, Prentice-Hall, Edgewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesWebster F. (2014), Theories of the information society, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesWee M., Tarca A., Krug L., Aerts W., Pink P., Tilling M. (2016), Factors Affecting Preparers’ and Auditors’ Judgements about Materiality and Conciseness in Integrated Reporting, ACCA.pl_PL
dc.referencesWelker M. (1995), Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in equity markets, „Contemporary Accounting Research”, vol. 11(2), s. 801–827.pl_PL
dc.referencesWhiting R.H., Woodcock J. (2011), Firm characteristics and intellectual capital disclosure by Australian companies, „Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 15(2), s. 102–126.pl_PL
dc.referencesWiatr M. (2013), Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej: propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesXiao J.Z., Yang H., Chow Ch.W. (2004), The determinants and characteristics of voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese companies, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 23, s. 191–225.pl_PL
dc.referencesYau F.S, Chun S.L., Balaraman R. (2009), Intellectual capital reporting and corporate characteristics of public-listed companies in Malaysia, „Journal of Financial Reporting and Accounting”, vol. 7(1), s. 17–35.pl_PL
dc.referencesYi A., Davey H. (2010), Intellectual capital disclosure in Chinese (mainland) companies, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 11(3), s. 326–347.pl_PL
dc.referencesYou H., Zhang X.J. (2009), Financial reporting complexity and investor underreaction to 10-K information, „Review of Accounting Studies”, vol. 14(4), s. 559–586.pl_PL
dc.referencesYoung J.J. (2006), Makingupusers, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 31(6), s. 579–600.pl_PL
dc.referencesZadek S., Evans R., Pruzan P. (2013), Building corporate accountability: Emerging practice in social and ethical accounting and auditing, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesZarzycka E. (2016), Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej: wymiar krajowy i międzynarodowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesZeff S.A. (2007), Some obstacles to global financial reporting comparability and convergence at a high level of quality, „The British Accounting Review”, vol. 39(4), s. 290–302.pl_PL
dc.referencesZeff S.A. (2016), The Trueblood Study Group on the objectives of financial statements (1971–73): A historical study, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 35(2), s. 134–161.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, s. 16–27.pl_PL
dc.referencesZyznarska-Dworczak B. (2016), Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, vol. 436, s. 307–315.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-395-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe