Show simple item record

dc.contributor.authorBaraniak, Marta
dc.date.accessioned2023-10-02T16:40:04Z
dc.date.available2023-10-02T16:40:04Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48022
dc.descriptionZbiór zawiera zanonimizowaną bazę danych w formacie .xls z 55 obserwacjami; wzór ankiety, na podstawie której zebrano wszystkie informacje oraz instrukcję wypełniania ankiety dla doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy dokonywali wywiadów.pl_PL
dc.description.abstractDziałanie naukowe polegało na przeprowadzeniu badania ankietowego w formie CATI. Badanie zostało przeprowadzone w 2023 roku. Pozyskano 55 poprawnie wypełnionych ankiet spośród 27 podmiotów prowadzących certyfikowaną działalność ekologiczną i 28 podmiotów prowadzących działalność konwencjonalną. Badanie obejmowało województwa z najwyższą liczbą ekologicznych gospodarstw rolnych, aby umożliwić sprawdzenie kwestionariusza na wszystkich występujących typach oraz wielkościach podmiotów. Do tych województw należały: warmińsko-mazurskie, podlaskie i mazowieckie. Próba gospodarstw pochodziła z bazy Polskiego FADN i została wytypowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospdarski Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Przeprowadzenie tego rodzaju badania było możliwe dzięki współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego (ODR), ponieważ jedynie pracownicy ODR mają dostęp do danych gospodarstw rolnych z próby Polskiego FADN. Ankieta zawierała pytania dotyczące przede wszystkim motywów i barier prowadzenia działalności ekologicznej, jak również scalania gruntów oraz zmian klimatycznych.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki, MINIATURA 6: DEC-2022/06/X/HS4/00107pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsCC0 1.0 uniwersalna*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectgospodarstwa ekologicznepl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectmotywypl_PL
dc.subjectbarierypl_PL
dc.titleEfektywność ekologicznych gospodarstw rolnych w kontekście rozdrobnienia polskiego rolnictwa - badanie pilotażowe, MINIATURA 6: DEC-2022/06/X/HS4/00107 (dataset)pl_PL
dc.typeDatasetpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorEmailmarta.baraniak@uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dane badawcze | Research Data [1]
    Dane badawcze zebrane w ramach projektów realizowanych na Wydziale Zarządzania | Research data collected as part of projects carried out at the Faculty of Management

Show simple item record

CC0 1.0 uniwersalna
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 uniwersalna