Show simple item record

dc.contributor.authorPiłacik, Joanna
dc.date.accessioned2023-10-02T12:16:38Z
dc.date.available2023-10-02T12:16:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48021
dc.description.abstractGospodarka leśna, oparta na idei trwale zrównoważonych wielostronnych korzyści z lasu, może być znacznie bardziej kosztowna w porównaniu do gospodarki leśnej skoncentrowanej głównie na produkcji drewna. Istnieje powszechne przekonanie, że pozaprodukcyjne funkcje lasu mają znaczący potencjał ekonomiczny. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na informacje (ekonomiczne, ekologiczne i społeczne) dotyczące kosztownych działań związanych z realizacją tych niematerialnych funkcji lasów. Obecny system rachunkowości Lasów Państwowych, który generuje informacje finansowe, nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi powiązanie kosztów realizacji działań gospodarczych w określonych warunkach przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych jednostek Lasów Państwowych z efektami ich działalności (przychodami i wynikiem finansowym). Ponadto brakuje spójnej i wiarygodnej wyceny pozaprodukcyjnych aspektów gospodarki leśnej, a realizacja idei trwałego rozwoju leśnictwa wymaga większych nakładów na gospodarkę leśną. W świetle przedstawionych powyżej rozważań można postawić następujące pytanie badawcze: czy i jak identyfikować i mierzyć koszty społecznej odpowiedzialności w gospodarstwie leśnym? Główną przesłanką wyboru tematu podjętego w niniejszej rozprawie jest głębokie przekonanie autorki, że obecnie system rachunkowości Lasów Państwowych nie generuje bezpośrednich i wystarczających danych dotyczących społecznej odpowiedzialności jednostki w odpowiednich przekrojach. Brakuje opracowań i propozycji pomiaru i wyceny zadań realizowanych przez Lasy Państwowe w zakresie społecznej odpowiedzialności wobec szerokiej grupy interesariuszy jednostki. Nie tylko środowisko akademickie i autorka rozprawy dostrzegają ten problem, ale również pracownicy Lasów Państwowych są tego świadomi. Powstanie takiego opracowania umożliwi skuteczne zarządzanie kosztami jednostek Lasów Państwowych oraz dostarczy istotnych informacji dla decydentów odpowiedzialnych za zarządzanie tymi jednostkami. Zatem celem pracy jest doskonalenie systemu rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, szczególnie w jego warstwie zarządczej, poprzez przedstawienie propozycji identyfikacji i pomiaru kosztów, która pozwoli na generowanie z systemu rachunkowości informacji o kosztach społecznej odpowiedzialności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectLasy Państwowepl_PL
dc.subjectpozaprodukcyjne funkcje lasupl_PL
dc.subjectsystem rachunkowości Lasów Państwowychpl_PL
dc.subjectkoszty społecznej odpowiedzialnościpl_PL
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowościpl_PL
dc.titleIdentyfikacja i pomiar kosztów społecznej odpowiedzialności w gospodarstwie leśnympl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number268pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.pilacik@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorŚnieżek, Ewa
dc.dissertation.reviewerSzadziewska, Arleta
dc.dissertation.reviewerChluska, Jolanta
dc.dissertation.reviewerSzczypa, Piotr
dc.date.defence2023-11-06
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record