Show simple item record

dc.contributor.authorGuziak, Patrycja
dc.date.accessioned2023-10-02T11:49:06Z
dc.date.available2023-10-02T11:49:06Z
dc.date.issued2023-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48015
dc.description.abstractThroughout the years, suicidal acts were undoubtedly seen as a subject of controversy, both from the psychological and legal perspective. This paper aims to examine said matter, focusing on the law and morality aspect of the decriminalisation of suicide. The author analyses suicide by utilizing the historical, sociological, and philosophical perspective, drawing specifically on the legacy of the Hart–Devlin debate. Neither Hart’s, nor Devlin’s viewpoints present a satisfactory conclusion, the cause of it being the conflict between the two fundamental values: the right to life and freedom. In spite of the minor significance of suicide discourse nowadays, the conclusions stemming from its analysis may lead to further discoveries on the ground of philosophy of law.en
dc.description.abstractAkty samobójcze na przestrzeni wieków niewątpliwie stanowiły przedmiot kontrowersji na wielu płaszczyznach. Celem niniejszego artykułu jest opis tego zjawiska, a także przedstawienie dekryminalizacji samobójstw w ujęciu prawno-moralnym. Wykorzystując narzędzia dostarczone przez perspektywę historyczną, socjologiczną oraz filozoficznoprawną, autorka dokonuje analizy relacji między perspektywą prawną a etyczną w kontekście samobójstwa. Szczególną funkcję w tym zakresie pełni dziedzictwo jednej z najistotniejszych debat współczesnej filozofii prawa, jaką jest debata Hart–Devlin. Zarówno spojrzenie Hartowskie, jak i Devlinowskie nie prowadzi jednak do jednoznacznego rozstrzygnięcia, między innymi ze względu na dominujący w temacie samobójstwa konflikt wartości, jakimi są prawo do życia oraz wolność jednostki. Autorka dochodzi do wniosku, iż pomimo marginalnego znaczenia, jakie obecnie ma dyskurs w temacie samobójstwa, wnioski wynikające z jego analizy mogą stanowić przesłankę do dalszych rozważań w ramach sporu o moralizm.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesParagraf. Studia z Prawa i Administracji;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectprawopl
dc.subjectmoralnośćpl
dc.subjectHartpl
dc.subjectDevlinpl
dc.subjectsamobójstwopl
dc.subjectmoralizmpl
dc.subjectlawen
dc.subjectmoralityen
dc.subjectHarten
dc.subjectDevlinen
dc.subjectsuicideen
dc.subjectmoralismen
dc.titleDebata Hart–Devlin a samobójstwo – kontrowersje prawno-moralnepl
dc.title.alternativeThe Suicide in light of the Hart–Devlin debateen
dc.typeArticle
dc.page.number23-34
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdańskipl
dc.identifier.eissn2956-3747
dc.referencesBunikowski D., Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności, Toruń 2010.pl
dc.referencesColen C., Pescosolido B.A., Wray M., The Sociology of Suicide, „Annual Review of Sociology” 2011.pl
dc.referencesCusack C.M., Self-Murder, Sin, and Crime: Religion and Suicide in the Middle Ages, „Journal of Religion and Violence” 2018, t. 6, nr 2. https://doi.org/10.5840/jrv2018103055pl
dc.referencesDominiak Ł.M., Między nauką i autobiografią. Samobójstwo Émile’a Durkheima, „Studia Socjologiczne” 2008, t. 3 (190).pl
dc.referencesDreikopel T., Postawa człowieka wobec śmierci na podstawie uwag Seneki w Epistulae morales ad Lucilium, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2018, t. 22. https://doi.org/10.31648/hip.393pl
dc.referencesDurkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa 2006.pl
dc.referencesFlorczak-Wątor M., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021, art. 38.pl
dc.referencesGlanc-Żabiełowicz M., Debata Hart–Devlin. Studium z filozofii prawa, Gdańsk 2021.pl
dc.referencesGotowicka I., Samobójstwo: konieczność czy życzenie, „Prace Naukowe. Pedagogika” 2002, t. XI.pl
dc.referencesKaczoruk M., Pacian A., Pacian J., Skórzyńska H., Eutanazja – zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje prawne wybranych państw świata, „Hygeia Public Health” 2014, t. 49 (1).pl
dc.referencesLatkowska I., Aborcja, eutanazja i samobójstwo, in vitro, kara śmierci. Wybrane problemy, „Res Politicae” 2013.pl
dc.referencesLebiedowicz A., Samobójstwo w ujęciu wielopłaszczyznowym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013, nr 3.pl
dc.referencesLeenaars A.A., Suicide and Human Rights: A Suicidologist’s Perspective, „Health and Human Rights” 2003, t. 6 (2). https://doi.org/10.2307/4065433pl
dc.referencesThe Limits of Law, https://plato.stanford.edu/entries/law-limits/ (dostęp: 18.09.2022).pl
dc.referencesMalczewski J., Eutanazja: z dziejów pojęcia, „Diametros” 2004, nr 3.pl
dc.referencesOlejniczak D., Kielan A., Czynniki ryzyka oraz konsekwencje zachowań samobójczych z uwzględnieniem problematyki samobójstw dzieci i młodzieży, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2018, nr 3.pl
dc.referencesPlaton, Fedon, Kęty 2021.pl
dc.referencesPłatek M., Prawna natura samobójstwa. Od anomii po autonomię, [w:] Samobójstwo, red. M. Mozgawa, 2017.pl
dc.referencesTekliński J., Czy człowiek ma prawo do samobójstwa?, „humanistica 21” 2018, nr 2.pl
dc.referencesTuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2021.pl
dc.referencesZajadło J. (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2017.pl
dc.referencesZwoliński A., Prawo o samobójstwie, [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo: księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Zakręta, A. Sosnowski, Kraków 2013.pl
dc.contributor.authorEmailp.guziak@icloud.com
dc.identifier.doi10.18778/2956-3747.3.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0