Show simple item record

dc.contributor.authorMielczarek, Jakub
dc.date.accessioned2023-06-12T09:15:34Z
dc.date.available2023-06-12T09:15:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47253
dc.description.abstractRozprawa doktorska obejmuje swym zakresem problematykę tworzenia klastrów energii w regionie woj. łódzkiego. W pracy są postawione pytania badawcze: główne i szczegółowe oraz zostały skonstruowane trzy hipotezy do ich weryfikacji w badaniu ankietowym. Autor badania zastosował triangulację badań, które pozwoliła na pogłębione zweryfikowanie i uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania. Celem głównym pracy jest identyfikacja roli klastra energii (KE) w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem województwa łódzkiego. Przeprowadzona analiza literatury, następnie właściwie zaplanowane i wykonane badanie sondażowe na populacji istniejących klastrów energii w Polsce oraz pogłębione 24 wywiady eksperckie w regionie łódzkim (badanie jakościowe) pozwoliły w rezultacie końcowym na zebranie obszernego materiału empirycznego do końcowej analizy, weryfikacji hipotez oraz odpowiedzi na pytania badawcze i zaprezentowanie wniosków końcowych. W regionie łódzkim jak dotąd funkcjonują tylko 2 certyfikowane klastry energii, praca zatem daje podstawę do analizy przyczyn tego stanu rzeczy oraz rekomenduje praktyczne działania dla aktywacji klastrów w regionie w przyszłości. Szeroka analiza zarządzania zrównoważonym rozwojem w regionie porządkuje i ujawnia wiedzę o regionie dla strategicznego zarządzania rozwojem woj. Łódzkiego w szczególnie aktualnym i ważnym zarządzaniu w sposób zrównoważonypl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectzarządzanie regionempl_PL
dc.subjectklastry energiipl_PL
dc.subjectrola samorządu terytorialnego w zarządzaniu GOZpl_PL
dc.titleKlastry energii w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem województwa łódzkiegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number342pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódź, Wydział Zarządzania , Katedra Informatykipl_PL
dc.contributor.authorEmailjmielczarek@poczta.fmpl_PL
dc.dissertation.directorMatusiak, Bożena
dc.dissertation.reviewerSzumowski, Witold Jacek
dc.dissertation.reviewerWojnicka-Sycz, Elżbieta
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record