Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowska, Beata
dc.date.accessioned2023-05-24T12:04:13Z
dc.date.available2023-05-24T12:04:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGlinkowska B., Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, WUŁ, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8142-134-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-134-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47090
dc.description.abstractMonografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w związku ze sposobami ich internacjonalizacji. Oparcie rozważań na wynikach przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków daje możliwość konfrontacji dróg internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw ze znanymi w świecie modelami. Zasadniczą treścią publikacji jest opis i analiza internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście jej modeli. Autorka wychodzi poza konwencjonalny opis, dodając nowe zagadnienia i wątki, podkreślając rosnącą rolę procesu internacjonalizacji w zarządzani u przedsiębiorstwami oraz dla gospodarki. Zasadniczym atutem książki jest wypełnienie luki w zakresie prezentacji sposobów internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wielkości, a także przeanalizowanie problemu od strony biznesu, instytucji naukowych i samorządowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinternacjonalizacja przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.titleInternacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstwpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number454pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-135-5
dc.referencesAdamczyk J., Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współczesności, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesAdamkiewicz‑Drwiłło H. G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesAdebahr H., Auslandsaktivitäten deutsche Unternehmen – Chancen der Zukunftssicherung, Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Köln–Dortmund 1980.pl_PL
dc.referencesAdler N., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesAharoni Y., The Foreign Investment Decision Process, Harvard Graduale School of Business, Cambridge 1966.pl_PL
dc.referencesAhokangas P., Internationalization and Resources: An Analysis of Processes in Nordic SMSs, Doctoral dissertation, Universitas Wasaensis, Vaasa 1998.pl_PL
dc.referencesAiginger K., Pfaffermayr K., The Single Market Geographic Concentration in Europe, Austrian Institute of Economic Research, WIFO, Vienna 2000.pl_PL
dc.referencesAndersen O., Internationalization and market entry mode: a review of theories and conceptual frameworks, „Management International Review” 1997.pl_PL
dc.referencesAndersen O., On the Internationalization Process of Firms: a Critical Analysis, [w:] K. Przybylska (red.), Born Global – nowa generacja małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesAndersen O., On the Internationalization Process of Firms, „Journal of International Business Studies” 1993, vol. 24, issue 2.pl_PL
dc.referencesApanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesASM – Centrum Badania i Analizy Rynku na zlecenie PKPP, czerwiec–sierpień 2001, „Businessman Magazine”, marzec 2002, nr 3(132).pl_PL
dc.referencesAurik J. C., Jonk G. J., Willen R. E., Rebuilding Corporate Genome. Unlocking the Real Value of Your Business, John Wiley and Sons, Hoboken 2003.pl_PL
dc.referencesBall D. A., McCulloch W. H., International Business. Introduction and Essentials, BPI Irwin, Homewood 1990.pl_PL
dc.referencesBall D. A., McCulloch W. H., International Business. The Challenge of Global Competition, Irwin McGrow‑Hill, Homewood 1999.pl_PL
dc.referencesBarlett Ch.A., Goshal S., Managing Across Borders: The Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston 1991.pl_PL
dc.referencesBarney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1991, vol. 17, no. 1.pl_PL
dc.referencesBeamish P. W., The Internationalization Process for Smaller Ontario Firms, [w:] K. Przybylska (red.), Born Global – nowa generacja małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesBednarz J., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.pl_PL
dc.referencesBell J., McNaughton R., „Born global” firms: a challenge to public policy in support of internationalization, „Marketing in a Global Economy Proceedings” 2000.pl_PL
dc.referencesBielawska A., Finanse zagraniczne MSP: wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBilkey W. J., Tesar G., The Export Behavior of Smaller Wisconsin Manufacturing Firms, „Journal of International Business Studies” 1977, vol. 8, no. 1.pl_PL
dc.referencesBilski J., Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBloom H., Calori R., de Woot Ph., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBluehill sp. z o.o., Raport desk research internacjonalizacja przedsiębiorstw, Warszawa, grudzień 2013.pl_PL
dc.referencesBolesta‑Kukułka K., Świat organizacji w zarządzaniu. Teoria i praktyka, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PON, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, [w:] J. Bossak, W Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBrach J., Korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej, [w:] J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, wyd. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBridgewater S., The Internationalization Process and Types of Firm, [w:] M. Tayeb (ed.), International Business, Policies and Practices, Pearson Education, Harlow 2000.pl_PL
dc.referencesBuckley P. J., Foreign Direct Investment and Multinational Enterprise, Mcmillan Press, London 1995.pl_PL
dc.referencesBuckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCalof J. C., Beamish P., Adapting to Foreign Markets: Explaining Internationalization, „International Business Review” 1995, vol. 4, no. 2, issue 2.pl_PL
dc.referencesCavusgil T. S., The Internationalization Process of the Firm, „European Research” 1980, vol. 8, no. 6.pl_PL
dc.referencesCavusgil T. S., Knight G., Riesenberger J. R., International Business Strategy, Management and the new Realities, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2008.pl_PL
dc.referencesCieślik J., Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, PARP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCieślik J., Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesCrane K., Larabee F., Encouraging Trade and Foreign Direct Investment in Ukraine, Rand Corporation, Santa Monika 2015.pl_PL
dc.referencesCrick D., An investigation into Targeting of UK Export Assistance, „European Journal of Marketing” 1995, vol. 26, issue 9.pl_PL
dc.referencesCunningham J., Lischeron J., Defining entrepreneurship, „Journal of Small Business Management”, styczeń 1991.pl_PL
dc.referencesCushman D. P., King S. S., Communication and High Speed Management, State University of New York, Albany 1995.pl_PL
dc.referencesCyfert S., Strategiczne doskonalenie procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesCyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesCzakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesCzarna lista barier, PKPP Lewiatan, Warszawa, styczeń 2006.pl_PL
dc.referencesCzarny E., Kleinert J., Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCzerniawska F., Potter G., Business in a Virtual World. Exploiting Information for Competitive Advantage, Macmillan Press, Houndmills–London 1998.pl_PL
dc.referencesCzinkota M. R., Export Development Strategies: US Promotion Policies, Praeger Publishers, New York 1982.pl_PL
dc.referencesCzinkota M. R., Ronkainen J. A., Moffet M. H., International Business, South‑Western Thomson Learning, Australia–United States 2002.pl_PL
dc.referencesCzupiał J., Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N., Wasilczuk J., Dominiak P., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej – teoria i metodologia badań, [w:] P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, wyd. 1, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesDavid F. R., Strategic Management, wyd. 6, Prentice Hall, Upper Saddle River 1997.pl_PL
dc.referencesDębicki M., Prawo – źródło barier w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw, [w:] M. K. Nowakowski (red.), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Key Text, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDicken P., Global Shift – Transforming the World Economy, Paul Chapman, London 1998.pl_PL
dc.referencesDicken P., Transnational Corporations and nation – states, „International Social Science Journal”, march 1997, vol. 49, issue 151, https://doi.org/10.1111/j.1468–2451.1997.tb00007.x.pl_PL
dc.referencesDobroczyński M., Specyfika wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarek narodowych w procesach globalizacji i międzynarodowej integracji, [w:] J. Rymarczyk (red.), Regionalizacja i globalizacja gospodarek, t. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesDominiak P., Daszkiewicz N., Wasilczuk J., The Adjustment Process of SME in Poland and the Czech Republic to the Single European Market. Research Output, ACE P‑97–8178R, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesDominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N. (red.), Małe przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesDriscoll A., Paliwoda S., Dimensionalizing International Market Entry Mode Choice, „Journal of Marketing Management” 1997, vol. 13, za: P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDuliniec E., Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDunning J. H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extension, „Journal of International Business Studies” 1988, no. 1.pl_PL
dc.referencesDülfer E., Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, R. Oldenbourg Verlag, München–Wien 1992.pl_PL
dc.referencesDyszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.references„Dziennik Łódzki”, 16.11.2016.pl_PL
dc.referencesDziura M., Kaczmarek J., Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy: wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, [w:] G. K. Świderska (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy: wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesEiteman D. K., Multinational Business Finance, Addison‑Wesley Publishing Company, Boston 2001.pl_PL
dc.referencesEricsson K., Johnson A., Majkgard J., Sharma D., Experiential knowledge and cost in the internationalization process, „Journal of International Business Studies” 1997, vol. 28.pl_PL
dc.referencesForsgren M., The Concept of Learning in the Uppsala Internationalization Process Model: A Critical Review, „International Business Review” 2002, vol. 11, no. 3.pl_PL
dc.referencesGalata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 4 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 7 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Инновационные поведения современных менеджеров в секторе малых и сред- них предприятий, Cobpeменный научный известник, Серия: Економические Науки. Го‑ сударственные Управления, Rosja, 4, 2015.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Innovations in the Sector of Small and Medium Enterprises (SME), „Management. Creativity and Innovation in Business and Education” 2015, no. 1.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Innovations in the sector of small and medium enterprises (SME), [w:] J. Bieńkowska (red.), Creativity and Innovation in Business and Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Internacjonalizacja przybiera na sile, „Gazeta Finansowa” 2013.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Internacjonalizacja przedsiębiorstw – zagadnienia wybrane, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie absorpcji wiedzy, [w:] L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk (red.), Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Paths of Internationalization of Polish Enterprises, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2016, nr 6(326).pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora małych i średnich poprzez ich internacjonalizację, [w:] P. Pypłacz, D. Dudek (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Struktury organizacyjne w przedsiębiorstwach międzynarodowych, „Gazeta Finansowa”, 13–19 września 2013.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Wzrost i rozwój firm poprzez ich internacjonalizację, [w:] P. Pypłacz, D. Dudek (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Zakładanie działalności gospodarczej – szansa czy ryzyko?, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2011, nr 5.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Czebotarow W., Малый и средний бизнес Польши и Украины: проблемы классификации и исходные институциональныe основы трансформации, [w:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesGołębiowski T., Innowacje techniczne w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie międzynarodowym, [w:] T. Gołębiowski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Jankowska B. (red.), Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Diffin SA, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Jankowska M., Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 10.pl_PL
dc.referencesGospodarek T., Strategia jako struktura naukowa zarządzania, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.pl_PL
dc.referencesGrant R. M., The Knowledge‑Based View of The Firm, [w:] C. W. Choo, N. Bontis (eds.), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, Oxford 2002.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Management, Houghton Mifflin Company, Boston–New York 2005.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGruszczyński L. A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, wyd. 2 zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGulski B., Strategie polskich przedsiębiorstw wobec globalizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 3.pl_PL
dc.referencesGUS, Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2016, http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/roczniki‑statystyczne/ roczniki‑statystyczne/rocznik-statystyki‑miedzynarodowej‑2016,10,5. html (dostęp: 20.08.2017).pl_PL
dc.referencesHadjikhani A., A Note on the Criticism against the Internationalization Process Model, „Management International Review” 1997, vol. 37.pl_PL
dc.referencesHagedoorn J., Schakenraad J., Leading Companies and Networks of Strategic Alliances in Information Technologies, „Research Policy” 1992, vol. 24.pl_PL
dc.referencesHakansson H., Industrial Technological Development: A Network Approach, Croom Helm, London 1987.pl_PL
dc.referencesHakansson H., Johanson J., A Model of Industrial Networks, [w:] B. Axelsson, G. Easton (eds.), Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London 1992.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C., The Cover Competences of the Corporation, „Harvard Business Review” 1999, no. 2.pl_PL
dc.referencesHansen J. D. (red.), Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesHavnes P. A., Internationalization of small and medium sized enterprises: analytical model, Rent VII, Tampere 1994.pl_PL
dc.referencesHill Ch.W., International Business – Competing in the Global Marketplace, McGraw‑Hill, Irvin 2007.pl_PL
dc.referencesHill Ch.W. L., Jones G. R., Strategic Management Theory. An Integrated Approach, wyd. 8, Houghton Mifflin Company, Boston 2008.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesHollander S., Multinational Retailing, Michigan State University, Michigan 1970.pl_PL
dc.referencesHollensen S., Global marketing. A decision‑oriented approach, Pearson, London 2004.pl_PL
dc.referencesHollensen S., Global Marketing, 5th edition, FT Prentice Hall, London 2011.pl_PL
dc.referencesHummel T. R., Internationales marketing, Oldenbourg Verlag, München1994.pl_PL
dc.referencesHymer S., The International Operations of National Firms: a Study of Direct Foreign Investment, MTT Press, Cambridge 1976.pl_PL
dc.referencesInwestorzy zagraniczni w Polsce, PAIiH Grupa PFR, http://www.paih.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce (dostęp: 21.09.2017).pl_PL
dc.referencesJacob N., Intercultural Management, Kogan Page Ltd., London–Sterling 2003.pl_PL
dc.referencesJames W., A chain is no stronger than its weakest link, and life is after all a chain, [w:] W. James, The Varieties of Religious Experience, Courier Corporation, North Chelmsford 2013.pl_PL
dc.referencesJanasz K., Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJarczewska‑Romaniuk A., Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJarosiński M., Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJeannet J. P., Hennessey H. D., Global Marketing Strategies, [w:] M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJemielniak D., Koźmiński A. K., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJennings J., Haughton L., It’s Not the Big That Eat the Small… It’s The Fast Eat the Slow: How to Use Speed as a Competitive Tool in Business, Harper Business, New York 2001.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Mattsson L. G., Discovering Market Networks, „European Journal of Marketing” 2006, vol. 43, issue 3–4.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Mattsson L. G., Internationalization in industrial systems – a network approach, [w:] P. J. Buckley, P. N. Ghauri (eds.), The Internationalization of the Firm: A Reader, Academic Press, London 1993.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.‑E., Building a Model of the Firm Internationalisation, [w:] A. Blomstermo, D. Deo Sharma (eds.), Learning in the Internationalisation Process of Firms, MPG Books Ltd., Bodmin 2003.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.‑E., Business Relationship Learning of Commitment in the Internationalization Process, „Journal of International Entrepreneurship” 2003, vol. 1.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.‑E., The Internalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of Management Studies” 1977, vol. 8, no. 1.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.‑E., The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership, „Journal of International Business Studies” 2009, vol. 40, issue 9.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Wiedersheim P. F., The Internalization of the Firm: Four Swedish Cases, „Journal of Management Studies” 1975, vol. 12, no. 3.pl_PL
dc.referencesKaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesKaczmarek B., Glinkowska B., Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T. T., Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKałowski A., Wysocki J., Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKamocke K., Knowledge Creation and Learning in International HRM, „International Journal of Human Resource Management” 1997, vol. 8.pl_PL
dc.referencesKaraszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesKaraszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2014.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Transformować, umiędzynaradawiać czy globalizować polskie firmy w modelu współczesnej konkurencji, [w:] Z. Pierścionek, K. Poznańska (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] J. Kisielnicki (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo WSHiP, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKjellman A., Ramstrom J., Remarks Concerning Successful Internationalisation of SMEs, [w:] Proceeding of 7th Vassa Conference on International Business, August 24–26, University of Vaasa, Finland 2003.pl_PL
dc.referencesKochel A., Czynniki umiędzynarodowienia badań i rozwoju korporacji transnarodowych z krajów Unii Europejskiej, [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesKołodko G. W., Blaski i cienie globalizacji, http://www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/blaski.pdf (dostęp: 20.08.2016).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Internationalisation of European SME, EIM Business & Policy Research, Bruksela 2009.pl_PL
dc.referencesKorth Ch.M., International Business. Environment and Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985.pl_PL
dc.referencesKostera M., Kownacki S., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKotarbiński T., O pojęciu metody, [w:] T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1961.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKreitner R., Kunicki A., Organisational Behavior, McGraw‑Hill, Irwin 1991.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Strategie elastyczne, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk‑Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKwieciński L., Moszkowicz K., Sroka J., Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesLachiewicz S., Matejun M., Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesLawrence P. R., Lorsh J. W., Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston 1967.pl_PL
dc.referencesLekvall P., Wahlbin C., A Study a some Assumptions Underlying Innovation Diffusion, „Swedish Journal of Economics” 1973, vol. 75.pl_PL
dc.referencesLeonidou L. C., Katsikeas C. S., The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical Models, „Journal of International Business Studies” 1996, vol. 27.pl_PL
dc.referencesLeontiades J. C., Multinational Corporate Strategy, D. C. Health, Lexington 1985.pl_PL
dc.referencesLeroy G., Richard R., Sallanave P., La Conquête iles Marchés Exterieurs, Les Editions d’Organisation, Paris 1978.pl_PL
dc.referencesLiberska B., Nowe wyzwania integracyjne. NAFTA i inne regionalne inicjatywy na kontynencie amerykańskim, seria „Studia Ekonomiczne PAN”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesLiberska B., Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLichtarski J., Strategia przedsiębiorcy a strategia przedsiębiorstwa, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, „Prace Naukowe WWSZIP”, nr 22(2), Wałbrzych 2012.pl_PL
dc.referencesLimański A., Drabik I., Globalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2012.pl_PL
dc.referencesLimański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLuostarinen R., Gabrielsson M., Globalization and Global Marketing Strategies of Born Globals in SMOPECs, [w:] Proceedings of the 28th Annual Conference of European International Business Academy (EIBA), Athens 2002.pl_PL
dc.referencesLuostarinen R., Hellman H., Internationalization Process and Strategies of Finnish Family Enterprise, [w:] M. Virtanen (ed.), Proceedings of the Conference on the Development, Ministry of Trade and Industry, „Studies and Raports” 1993, no. 59.pl_PL
dc.referencesLuostarinen R., Hellman H., Internationalization Process and Strategies of Finnish Family Enterprise, [w:] M. Virtanen (ed.), Proceedings of Conference on the Development, Finland, Ministry of Trade and Industry, „Studies and Raports” 1994, vol. 5.pl_PL
dc.referencesLyashenko V., Tolmachova A., Kvilinskyi O., Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy), „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2016, nr 4.pl_PL
dc.referencesŁuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesMadsen T. G., Rasmussen E., Servais P., Differences and Similarities Between Born Globals and Other Types of Exporters, „Globalization, the Multinational Firm” 2000, vol. 10.pl_PL
dc.referencesMadsen T. G., Servais P., The Internalization of Born Globals: an Evolutionary Process?, „International Business Review” 1997, vol. 6.pl_PL
dc.referencesMalara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMarch J. G., Simon H. A., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesMartinez J., Jarillo J., The evolution of research on coordination mechanisms in multinational corporations, „Journal of International Business Studies” 1989, no. 20(3).pl_PL
dc.referencesMcDonald F., Burton F., Dowling P., International Business, Cengage Learning EMEA, Cincinnati 2002.pl_PL
dc.referencesMcFarlin S. B., Sweney P. D., International Management. Strategic Opportunities and Cultural Challenges, Houghton Mifflin Company, Boston–New York 2006, za: M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMcGee J., Thomas H., Wilson D., Strategy Analysis and Practice, McGraw‑Hill Education, New York 2005.pl_PL
dc.referencesMcNaughton R. B., The Number of Export Markets that a Firm Server: Process Models versus the Born‑Global Phenomenon, „Journal of International Entrepreneurship” 2003, vol. 1.pl_PL
dc.referencesMead R., Andrews T. G., Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMeissner H. G., Aussenhandelsmarketing, Verlag C. E. Poeschel, Stuttgart 1981.pl_PL
dc.referencesMejri K., Umemoto K., Small‑ and Medium‑sized Enterprise Internationalization: Towards the Knowledge‑based Model, „Journal of International Entrepreneurship” 2010, vol. 8, issue 2.pl_PL
dc.referencesMejstrik M., Dvorak M., Brachacek D., Threats and Opportunities for SMEs of Joining the Single European Market: Czech Republic Country Reports, [w:] P. Dominiak, N. Daszkiewicz, P. Wasilczuk, The Adjustment Process of SME in Poland and the Czech Republic to the Single European Market. Research Output, ACE P‑97–8178R, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesMelin L., Internationalization as a Strategy Process, „Strategic Management Journal” 1992, vol. 13.pl_PL
dc.referencesMesure H., The Integration of French SME in the ESM (since 1992), [w:] P. Dominiak, N. Daszkiewicz, P. Wasilczuk, The Adjustment Process of SME in Poland and the Czech Republic to the Single European Market. Research Output, ACE P‑97–8178R, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesMiciuła I., Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesMidelfakt‑Knarvik K. H., Overman K. H., Redding H. G., Venables S. J., The Location of European Industry, report prepared for the Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission, no. 142, April 2000.pl_PL
dc.referencesMikołajczak J., Strategie wejścia na rynek zagraniczny – wady i zalety licencjonowania, http:// www.entimo.pl/strategie‑wejscia‑na‑rynek‑zagraniczny‑wady‑i‑zalety‑licencjonowania/ (dostęp: 15.06.2016).pl_PL
dc.referencesMisala J., Teorie biznesu międzynarodowego, [w:] M. K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMoini A. H., An Inquiry into Successful Exporting Investigation Using a Three Stage Model, „Journal of Small Business Management” 1995, vol. 33(3).pl_PL
dc.referencesMoore K., Lewis D., Birth of the Multinational: 2000 Years of Ancient Business History – From Ashur to Augustus, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 1999.pl_PL
dc.referencesMoraczewska A., Korporacje transnarodowe w procesach globalizacji, [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesMoszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMoszoro B., Globalizacja innowacji i internacjonalizacja działalności badawczo‑rozwojowej (B+R), „Przegląd Organizacji” 2009, nr 5.pl_PL
dc.referencesMurdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesNamiki N., Export Strategy for Small Business, „Journal of Small Business Management”, 26 April 1988.pl_PL
dc.referencesNizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesNizielska A., Organizacja działalności marketingowej w korporacjach transnarodowych działających na polskim rynku – wyniki badań empirycznych, [w:] J. Rymarczyk (red.), Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Daszkiewicz N., Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw – przymus czy swobodny wybór, [w:] Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Tychy 2005.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Surawski B. M., System informacji strategicznej w zarządzaniu uczącym się przedsiębiorstwem, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesNosal S.Cz., Psychologia decyzji kierowniczych, WSPB, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesNowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesNowakowski M. K., Biznes międzynarodowy, Key Text, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesNowakowski M. K. (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesObłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej „Przegląd Organizacji” 1988, nr 11.pl_PL
dc.referencesObłój K., Strategia organizacji, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesObłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, [w:] A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesObłój K., Wąsowska A., Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesOczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesOECD, Benchmark definition of foreign direct investment, 3rd edition, Clearance Center, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesOECD, Globalisation and small and medium enterprises, Paris 1997.pl_PL
dc.referencesOviatt B. M., McDougal P. H., Toward a Theory of International New Ventures, „Journal of International Business Studies” 1994, vol. 25 (First Quarter).pl_PL
dc.referencesPatel P., Vega M., Patterns of Internationalisation of corporate technology: location vs home country advantages, „Research Policy” 1999, vol. 28, issue 2–3 (Special Issue).pl_PL
dc.referencesPatora‑Wysocka Z., Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, Difin SA, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPenc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPenc J., Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPenc J., Zarządzanie w procesach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPenc J., Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości, WSSM, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesPenc J., Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości. Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesPenc‑Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPerez C., Technological Revolutions, Paradigm Shift and Socio‑institutional Changes, [w:] E. Reinert, E. Elgar (eds.) Globalization, Economic Development and Inequality, an Alternative Perspective, Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham 2004.pl_PL
dc.referencesPerlmutter H., The tortuous evolution of the multinational corporation, [w:] K. Obłój, A. Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPerlmutter H. V., Toward Unternehmungen in Entwickulngslandern, [w:] J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPeters T., The Great Management Paradox, TPC Communications, [w:] B. R. Barringer, The Effects of Relational Channel Exchange on the Small Firm: A Conceptual Framework, „Journal of International Business Studies” 1995, vol. 26, no. 3.pl_PL
dc.referencesPhatak A. V., Bhagat R. S., Kashlak R. J., International Management. Managing in a Diverse and Dynamic Global Environment, McGraw‑Hill, Boston 2009.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPietrasieński P., Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPlawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPluciński E. M., Integracja europejska, Wydawnictwo DSWE, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesPluciński E. M., Konkurencyjność polskiego eksportu z perspektywy nowoczesnych czynników wytwórczych. Wybrane aspekty na przykładzie handlu Polski z UE – w tym z Niemcami i Czechami, [w:] T. Sporek (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.pl_PL
dc.referencesPokorska B., Ekspansja polskich systemów franchisingowych na rynki zagraniczne, [w:] Rynek i konsumpcja. Raporty z badań – rok 2005, IRWiK, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPopczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesPopko A., Prywatyzacja na Ukrainie – nowa ustawa dotycząca prywatyzacji ukraińskich przedsiębiorstw, http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/prywatyzacja‑na‑ukrainie‑prywatyzacja‑ukrainskich‑przedsiebiorstw/ (dostęp: 10.12.2017).pl_PL
dc.referencesPortal Promocji Eksportu, https://ukraine.trade.gov.pl/pl/ukraina/inwestycje/219547,bezpo srednie‑inwestycje‑zagraniczne‑i‑atrakcyjnosc‑inwestycyjna‑obwodu‑lwowskiego‑.html?pubdate=201612081210 (dostęp: 23.09.2017).pl_PL
dc.referencesPorter M. E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.pl_PL
dc.referencesPorter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPorter M. E., Strategy and the Internet, „Harvard Business Review” 2001, no. 3.pl_PL
dc.referencesPorter M. E., The Competitive Advantage of Nation, Free Press, New York 1998.pl_PL
dc.referencesPosadzińska I., Determinanty procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno‑Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012.pl_PL
dc.referencesPotocki A., Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian w organizacjach, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPoznańska K., Kraj K. M., Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesPrahalad C. K., Hamel G., The Core Competence of Corporation, „Harvard Business Review”, May– June 1990, vol. 68, no. 3.pl_PL
dc.referencesPrahalad C. K., Krishman M. S., Nowa era informacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe”, nr 3, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Bochnia 2005.pl_PL
dc.referencesPrzybylska K. (red.), Born Global – nowa generacja małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesPszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.pl_PL
dc.referencesRachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 11, Warszawa–Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesRao T. R., Naidu G. M., Are the Stages of Internationalisation Empirically Supportable?, „Journal of Global Marketing” 1992, vol. 6, no. 1–2.pl_PL
dc.referencesRaport końcowy. Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRaport z badań „Sytuacja małych przedsiębiorstw”, PARP, Warszawa 2001, http://www.parp.gov.pl/gfk.php (dostęp: 28.12.2016).pl_PL
dc.referencesRatajczak‑Mrozek M., Istota i charakterystyka podejścia sieciowego do procesu internacjonalizacji firmy, [w:] K. Fonfara (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesReid S. D., The Decision‑Maker and Export Entry and Expansion, „Journal of International Business Studies” 1981, vol. 12, issue 2.pl_PL
dc.referencesReid S. D., The Decision‑maker and Export Entry and Expansion, „Journal of International Business Studies” 1983, no. 2.pl_PL
dc.referencesRennie M. W., Global Competitiveness: Born Global, „McKinsey Quarterly” 1993, vol. 4.pl_PL
dc.referencesRodrik D., Has Globalization Gone Too Far?, Institute for International Economics, Washington 1997.pl_PL
dc.referencesRogers E. M., Diffusion of Innovations, 5th edition, The Free Press, New York 2003.pl_PL
dc.referencesRojek T., Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, www.wneiz.pl/frfu (dostęp: 2.09.2016).pl_PL
dc.referencesRokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Ewolucja metod planowania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRoot F. R., Entry Strategies for International Markets, Lexington Books, Lexington 1987.pl_PL
dc.referencesRoot F. R., Entry Strategies for International Market, Lexington Books – Maxwell Macmillan International, New York 1994.pl_PL
dc.referencesRozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRP Consulting, Wsparcie internacjonalizacji, czyli wsparcie dla wzrostu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, http://inteligentny‑rozwoj.com.pl/index.php/internacjonalizacja/wsparcie‑internacjonalizacji/ (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referencesRugman A. M., Verbreke A., Subsidiary – specific advantages in multinational enterprises, „Strategic Management Journal”, March 2001, vol. 22, issue 3.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J., Biznes międzynarodowy, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSapienza H. J., Autio E., Zahra S. A., Effects of Internationalization on Young Firm. Prospects for Survival and Growth, „Academy of Management Best Paper Proceedings” 2003.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesShoiw Mei T., The Role of SMEs in Poland and Taiwan: A comparative Study, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Ludzie nowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSmallbone D., Internationalization, Competitiveness and SME Development, [w:] J. Kornecki, Podwykonawstwo jako forma internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw odzieżowych, rozprawa doktorska, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesSmallbone D., Leight R., Cumbers A., The Simple Market Process and SMEs in the UK: Food Processing Sector, „International Small Business Journal” 1996, vol. 14, issue 4.pl_PL
dc.referencesSobczak A., Strategia, model biznesowy, architektura korporacyjna – jak to powiązać?, http:// architekturakorporacyjna.pl/strategia‑model‑operacyjny‑architektura‑korporacyjna‑jak‑to‑powiazac/ 4478 (dostęp: 2.04.2017).pl_PL
dc.referencesSokołowicz M. E., Region wobec procesów globalizacji – terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesSolarz J. K., Narodowe style zarządzania, mity czy fakty?, Ossolineum, Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesSpigarelli F., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech – przykład regionu Marche, [w:] P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesSporek T., Talar S. (red.), Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008–2010). Utrzymanie tempa zmian, cz. I, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.pl_PL
dc.referencesStabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesStahr G., Internationales Marketing, Ludwigshafen, Hans Christian Weis, Kiehl 1991.pl_PL
dc.referencesStahr G., Internationale strategishe Unternehmensführung, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1989.pl_PL
dc.referencesStarczewska‑Kszysztoszek M., Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, raport PKPP Lewiatan, Warszawa, grudzień 2012.pl_PL
dc.referencesStawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesStonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesStoner J. A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesStoner J. A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesStrategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesStreeten P., Globalization and Competitiveness. Implications for Development Thinking, [za:] B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesStrzyżewska M., Marketing na rynkach zagranicznych, [w:] M. K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy – od internacjonalizacji do globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSulimowska‑Formowicz M., Formy i rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej, [w:] B. Stępień (red.), Transakcje handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSulimowska‑Formowicz M., Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa a międzynarodowa kooperacja gospodarcza, [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesSundnas A.Ch., Kjellman A., Human resources in international SMEs, [w:] Proceedings of 7th Vaasa Conference on International Business, August 24–26, University of Vaasa, Finland 2003.pl_PL
dc.referencesSzałucka M., Joint venture versus samodzielne prowadzenie działalności poza granicami kraju – doświadczenia polskich inwestorów bezpośrednich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 326.pl_PL
dc.referencesSzopik‑Depczyńska K., Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, [w:] K. Janasz i in. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, wyd. 5 zmienione i uzupełnione, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzymański W., Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSzymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G. K. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTallman S. B., Yip G. S., Strategy and the Multinational Enterprise, [w:] A. R. Rugman, T. L. Brewer (eds.), The Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press, New York 2003.pl_PL
dc.referencesThorelli H. B., Networks: Between markets and hierarchies, „Strategic Management Journal” 1986.pl_PL
dc.referencesTowarnicka H., Wybory strategiczne przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zagraniczną, [w:] M. K. Nowakowski (red.), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Key Text, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesTubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesTurnbull P. W., Internationalization of the Firm: a Stage Process or not?, Conference on Export Expansion and Market Entry Models, Dalhousie University, Canada 1985.pl_PL
dc.referencesUkraina. Przewodnik dla przedsiębiorców, wyd. 5 rozszerzone z suplementem, publikacja współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej, PARP, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesVan Dong L., Istota stosunków handlowo‑ekonomicznych na przykładzie rynku unijnego i wietnamskiego, praca licencjacka pod kierunkiem B. Glinkowskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesVissak T., The Internationalization of Foreign – Owned Firms in Estonia: a Case Study, [w:] Proceeding of Proceeding of 7th Vassa Conference on International Business, August 24–26, University of Vaasa, Finland 2003.pl_PL
dc.referencesWach K., Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Poli‑Druk, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesWalczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E‑mentor” 2010, nr 5.pl_PL
dc.referencesWaters D., Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWąsowska A., Formy umiędzynarodowienia działalności, [w:] K. Obłój, A. Wąsowska (red.), Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesWelch L. S., Luostarinen R. K., Internationalization: Evolution of a Concept, „Journal of General Management” 1988, vol. 14, issue 2.pl_PL
dc.referencesWickramaseker R., Spowart M., Explaining International New Venture Internationalisation: An Innovation Adoption Model, International Business Academy (ANZIBA), St. Lucia, Brisbane, Queensland, 16–18 April 2009, http://eprints.qut.edu.au/ (dostęp: 18.07.2015).pl_PL
dc.referencesWiklund J., Theoretical perspectives in research on firm growth, Conference proceeding, RENT X, 21–22.09.1996.pl_PL
dc.referencesWiktor J. W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWillamson O. E., The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes, „Journal of Economic Literature” 1981.pl_PL
dc.referencesWinkler R., Bariery internacjonalizacji organizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2007, nr 747.pl_PL
dc.referencesWitek‑Hajduk M. K., Internationalization of enterprises – Selected Theoretical Concepts and Research Directions, Warszawa 2014 (opracowanie w ramach programu doktoranckiego w dziedzinie zarządzania i ekonomii w Szkole Głównej Handlowej).pl_PL
dc.referencesWitek‑Hajduk M. K., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWitkowska J., Wysokińska Z., Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesWittlage H., Unternehmensorganisation: Einführung und Grundlegung mit Fallstudien, Herne, Berlin 1993.pl_PL
dc.referencesWolff J. A., Pett T. L., Internationalization of Small Firms: An examination of export competitive patterns, firm size, and export performance, „Journal of Small Business Management”, April 2000, vol. 38, no. 2.pl_PL
dc.referencesWołodkiewicz‑Donimirski Z., Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w 2012 r., „Analizy”, nr 1(105), Biuro Analiz Sejmowych, 6.02.2014.pl_PL
dc.referencesYip G. S., Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesYoshimori M., Różne pojmowania roli przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie” 1996, nr 8.pl_PL
dc.referencesZahra S. A., Ireland D. R., Hitt M. A., International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry. Technological Learning and Performance, „Academy of Management Journal” 2000, vol. 43, no. 1.pl_PL
dc.referencesZając Cz., Profil kompetencyjny menedżera w świetle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesZedtwitz M., International R&D strategies of TNCs from developing countries the case of China, [w:] Globalization of R&D Developing Countries, materiały ze spotkania ekspertów w Genewie 24–26.06.2005, UNCTAD, Nowy Jork–Genewa 2005.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J., Szczypiorski S., Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesZorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesZorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesZorska A., Przemiany w korporacjach transnarodowych, [w:] M. K. Nowakowski, Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesŻbikowska A., Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Uwarunkowania i strategie, PTE, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesДержавна служба статистики Українни, Інвестиціі зовнишньоекономічної діятельності України у 2012 році, 2013, www.ukrstat.gov.ua (dostęp: 24.09.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,14693324,Infosys_ma_nowego_klienta__200_nowych_ miejsc_pracy.html (dostęp: 21.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://poig.parp.gov.pl/files/74/81/105/ukraina.pdf (dostęp: 25.09.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://poland.mfa.gov.ua/pl (dostęp: 27.09.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://promavt‑436.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=108&lang=ru (dostęp: 25.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx (dostęp: 24.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://voith.com/gbr‑en/about‑voith‑706.htm (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://voith.com/pol‑pl/index.html (dostęp: 21.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.adamdrobniak.pl/docs/01%20‑%20Pojecia%20podstawowe%20.pdf (dostęp: 11.02.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.agroton.com.ua/ru/about.htm (dostęp: 27.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.atlas.com.pl/pl/strona/Misja_i_wizja_firmy/60 (dostęp: 21.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.biedronka.pl/pl (dostęp: 27.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.biedronka.pl/str/2/i/5.php (dostęp: 28.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.charkow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/ulatwienia_wizowe_miedzy_unia_europejska_a_ukraina (dostęp: 30.10.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.mabudo.com/o‑firmie/historia.html (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ncbr.gov.pl/programy‑krajowe/goglobal/ (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf (dostęp: 20.07.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.parp.gov.pl/index/more/37123 (dostęp: 20.07.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://www.premiere.dp.ua/#!/ (dostęp: 30.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.stekloplast.com.ua/ (dostęp: 27.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.tinyakova.com.ua/shvejnye/kramo/ (dostęp: 29.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://www.unitop‑optima.pl/firma.html (dostęp: 23.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttp://zik.ua/rubric/economics (dostęp: 27.09.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://mlodziwlodzi.pl/pracodawcy/infosys‑poland/ (dostęp: 21.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://ukraine.trade.gov.pl/pl/ukraina/analizy‑rynkowe/232101,wymiana‑handlowa‑obwodow‑ukrainy‑z‑polska‑w‑2016‑r‑. html (dostęp: 24.09.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://ukraine.trade.gov.pl/pl/ukraina/gospodarka/178302,ocena‑rozwoju‑gospodarczego‑ukrainy‑w‑latach‑2016–2017‑.html (dostęp: 25.09.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://www.cybercom.com/pl/Poland/ (dostęp: 22.08.2017).pl_PL
dc.referenceshttps://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/25356784/ (dostęp: 29.08.2017).pl_PL
dc.referenceswww.philips.pl (dostęp: 21.09.2015).pl_PL
dc.referenceswww.pietrucha.pl (dostęp: 21.08.2017).pl_PL
dc.referenceswww.wneiz.pl/frfu (dostęp: 2.09.2016).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-134-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe