Estetyka - Egzystencjalizm - Logika


Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Recenzenci
Beata Frydryczak, Katarzyna Jaszczolt, Jerzy Pogonowski

Redaktor Wydawnictwa UŁ
Iwona Gos

Redaktor techniczny
Jolanta Kędzierska

Korektor
Aurelia Wendland

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

Estetyka

1. Nadawanie nowych znaczeń modernizmowi
Agnieszka Gralińska-Toborek
2. Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji
Agnieszka Rejniak-Majewska
3. Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda
Wioletta Kazimierska-Jerzyk
4. Umberto Eco: powtórzenie i pozaestetyczny sens awangardy
Tomasz Załuski

U źródeł egzystencjalizmu

5. Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego
Iwona M. Perkowska
6. Poznanie zmysłowe w ujęciu Fryderyka Jacobiego
Józef Piórczyński

Logika

7. Odrzucanie: przeczenie a dylematy
Graham Priest
8. Eksternalizm illokucyjny a uwyraźnienie mocy illokucyjnej wypowiedzi
Antonio Blanco Salgueiro

Recent Submissions

 • Eksternalizm illokucyjny a uwyraźnienie mocy illokucyjnej 

  Blanco Salgueiro, Antonio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  I call illocutionary externalism (IE) the approach to the study of illocutionary force that I favor. IE is inspired by Austin's seminal ideas on performatives and speech acts. According to IE, in the analysis of a paradigmatic ...
 • Odrzucanie: przeczenie a dylematy 

  Priest, Graham (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The paper is about the notion of rejection, and its linguistic expression, denial. Following Frege, it is often supposed that to deny something is simply to assert its negation. This connection is contested, and some ...
 • Poznanie zmysłowe w ujęciu Fryderyka Jacobiego 

  Piórczyński, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In relation to material reality only direct perception as sensual perception gives unbiased, reliable cognisance. Therefore, this cognisance is irremovably receptive. A subject does not add anything of himself to the object. ...
 • Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego 

  Perkowska, Iwona Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  This article is a presentation of the problem of human nature in Dostoevsky's writings. Its author does not agree that the great Russian thinker would give his assent to any of the two opposing ideas: neither that man is ...
 • Umberto Eco: powtórzenie i pozaestetyczny sens awangardy 

  Załuski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The subject matter of the text is an examination of the role the problem of repetition plays in cognitive, social and anthropological aspects of the artistic avant-garde as those are viewed from the standpoint of Umberto ...
 • Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda 

  Kazimierska-Jerzyk, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Contemporary aesthetics, reaching the remotest limits of theory in its determined endeavours to embrace new artistic phenomena, often questions the very idea of beauty. According to Christian Enzensberger, however, all ...
 • Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji 

  Rejniak-Majewska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article discusses the theoretical background of some postmodern art practices of appropriation. In the writings of art critics' like Douglas Crimp, Craig Owens, or Rosalind Krauss, as well as in some artists' statements ...
 • Nadawanie nowych znaczeń modernizmowi 

  Gralinska-Toborek, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The contemporary vision of modernism, which is constructed from a point outside of that period, differs from the vision created by the participants and originators of modernism. One of the major problems encountered today ...