Ontologia współczesna. 60 lat "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena


Redakcja naukowo-dydaktyczna Folia Philosophica
Grzegorz Malinowski, Marek Grygorowicz, Janusz Maciaszek

Recenzent
Janusz Jusiak

Redaktor naukowy
Marek Rosiak

Redaktor Wydawnictwa UŁ
Małgorzata Szymańska

Redaktor techniczny
Leonora Wojciechowska

Korektor
Dorota Stępień

Okładkę projektowała
Barbara Grzejszczak

Wersją pierwotną zeszytu jest publikacja drukowana

CONTENT

Ontologia współczesna. 60 lat "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena [wstęp]
Marek Rosiak

1. Czy Roman Ingarden był fenomenologiem?
Andrzej Półtawski
2. Urok Platona. Refleksje nad ontologią Romana Ingardena
Adam Nowaczyk
3. O pewnych walorach nie-dietetycznej ontologii. Wyznanie nawróconego anty-ingardenisty
Jacek Jadacki
4. Odpowiedź Jackowi Jadackiemu
Adam Nowaczyk
5. Korelaty ontyczne pytań czyli z ontologicznych podstaw erotetyki
Anna Brożek
6. "Creatio ex nihilo" a samoistność świata
Marek Piwowarczyk
7. Konstytuowanie przedmiotu czysto intencjonalnego jako model stwarzania świata
Paweł M. Święcki
8. Metafizyka zdarzeń Donalda Davidsona
Janusz Maciaszek
9. Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego
Leszek Kopciuch
10. Whiteheadowskie "eternalia" i Ingardenowskie czyste jakości idealne - problem związków koniecznych
Piotr Żuchowski
11. Koncepcje negatywnych stanów rzeczy (Meinong, Reinach, Ingarden)
Adam Jurek
12. Sposób istnienia utworu muzycznego
Michał Wysocki
13. W kwestii Heglowskiej kategorii stawania się
Marek Rosiak

Recent Submissions

 • W kwestii Heglowskiej kategorii stawania się 

  Rosiak, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The paper aims at a critical investigation of the famous initial chapter of the so called "transcendental deduction of categories" from Hegel's "Science of Logic". At first, some graphic interpretation of the dialectic ...
 • Sposób istnienia utworu muzycznego 

  Wysocki, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The paper concerns the question deals with the issue of the mode of existence of musical work. The text consists of two parts. The first, describes difficulties connected with treatment of compositions as purely intentional ...
 • Koncepcje negatywnych stanów rzeczy (Meinong, Reinach, Ingarden) 

  Jurek, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The aim of the paper is to analize the cognitive and existential status of negative state affairs, defined as the ontological correlates of the true negative logical judgements. I take up this issue on the basis of the ...
 • Whiteheadowskie "eternalia" i Ingardenowskie czyste jakości idealne – problem związków koniecznych 

  Żuchowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  As far as existence of enduring subjects of change is concerned, Roman Ingarden's substance ontology stands in direct opposition to Whitehead's process metaphysics. However, with regard to domain of necessary relations, ...
 • Nicolaia Hartmanna prawa bytu realnego 

  Kopciuch, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  In diesem Aufsatz werden zwei Hauptmomente der Hartmannschen Ontologie des Realens präsentiert. Erstens betrachtet der Autor den Hartmannschen Begriff der Realität (ihre Individualität, Zeitlichkeit und Prozessualität) ...
 • Metafizyka zdarzeń Donalda Davidsona 

  Maciaszek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Donald Davidson (1917–2002) is mainly known as a philosopher of language who based his theory of meaning on Tarski's definition of truth. His theory without meanings as entities is the core of a subtle and sophisticated ...
 • Konstytuowanie przedmiotu czysto intencjonalnego jako model stwarzania świata 

  Święcki, Paweł M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The paper presents the idea that the constitution of a purely intentional object can be taken as a model of creation of the real world. Roman Ingarden's concept of constitution of a literary work as a purely intentional ...
 • "Creatio ex nihilo" a samoistność świata 

  Piwowarczyk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  In this article I try to answer the question whether the thesis that some being can create autonomous objects out of nothing is compatible with Roman Ingarden's ontology. In the first part of the paper I analyse Ingardenian ...
 • Korelaty ontyczne pytań, czyli z ontologicznych podstaw erotetyki 

  Brożek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The main intuitions underlying presented analyses may be expressed as follows. Any question corresponds to a certain incomplete image of situation – an image with a gap – and expresses the will of filling this gap. For ...
 • Odpowiedź Jackowi Jadackiemu 

  Nowaczyk, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
 • O pewnych walorach nie-dietetycznej ontologii: wyznanie nawróconego anty-ingardenisty 

  Jadacki, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The main impulse for this considerations is a beautiful Professor Adam Nowaczyk's text "The spell of Plato. Reflections on Roman Ingarden's ontology". My general (negative) thesis is that no hyper-dietetic, i.e. ...
 • Urok Platona. Refleksje nad ontologią Romana Ingardena 

  Nowaczyk, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  The author claims that Ingarden's ontology is a contemporary version of Platonism. He argues that the concepts of distinct realizations of pure and ideal qualities in ideas and in individuals are unclear and unnecessary. ...
 • Czy Roman Ingarden był fenomenologiem? 

  Półtawski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Roman Ingarden used to say that he is not sure whether he was a phenomenologist. This does not seem to be just coquetry. Transcendental phenomenology in its official Husserlian version did not achieve adequacy of describing ...
 • Ontologia współczesna. 60 lat "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena [wstęp] 

  Rosiak, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)