Show simple item record

dc.contributor.authorKaczor, Monika
dc.contributor.editorKudra, Barbara
dc.contributor.editorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.date.accessioned2022-08-09T12:38:40Z
dc.date.available2022-08-09T12:38:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKaczor M., Między etyką a kiczem. Językowa analiza dyskusji na temat instrumentalnego traktowania wartości w przestrzeni publicznej (na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”), [w:] Kicz w języku i komunikacji, Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 291-300, https://doi.org/10.18778/8088-032-0.30pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-032-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42732
dc.descriptionCelem artykułu jest zasygnalizowanie i nakreślenie obszaru znaczeniowego tych zjawisk, w których zachodzi instrumentalne traktowanie wartości należących do języka teologii, kultu. Związki znaczeniowe między kiczem a bluźnierstwem, obrazą, profanacją, prowokacją, skandalem, tabu i zniewagą potwierdzają, że naruszenie granicy między sferą sacrum a profanum wiąże się z etyką normatywną w wymiarze społecznym i ustaleniem dyrektyw moralnego postępowania w zakresie działalności artystycznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Kicz w języku i komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectetykapl_PL
dc.subjectkiczpl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subject"Gazeta Wyborcza"pl_PL
dc.subject"Tygodnik Powszechny"pl_PL
dc.subjectinstrumentalizmpl_PL
dc.titleMiędzy etyką a kiczem. Językowa analiza dyskusji na temat instrumentalnego traktowania wartości w przestrzeni publicznej (na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number291-300pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Zielonogórskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-033-7
dc.referencesBoespflug F. [2008], Karykatury Boga. Potęga i niebezpieczeństwo obrazu, Wydawnictwo W drodze, Kraków.pl_PL
dc.referencesCegieła A. [2011], Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDraguła A. [2013], Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Wydawnictwo Więź, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzeczorczykowa R. [2010], O różnych rozumieniach pojęcia sekularyzacji (desakralizacji) i sakralizacji w języku, [w:] Sprache im Kulturkontext, Burkhardt H., Hammel R., Łaziński M., Lang P. (Hrsg.), Berliner Slawistische Arbeiten, Vol. 39, Berlin.pl_PL
dc.referencesJanyga W. [2010], Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarolczuk A. [2006], Kicz w języku. Wstęp do opisu zjawiska, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Nowowiejski B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesKrólikowski J. [2008], Nieme słowo. Teologia w sztuce, Wydawnictwo Biblos, Tarnów.pl_PL
dc.referencesMoles A. [1978], Kicz, czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, Wydawnictwo PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNagórko A. [2010], Kultura i geografia a procesy sekularyzacji w języku (językach) – nowy projekt leksykograficzny, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia, Chlebda W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesPawełczyńska A. [1995], Relatywizm moralny a wartości bezwzględne, [w:] Wartości i ich przemiany, Pawełczyńska A. (red.), Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkrodzki W. [1984], Sztuka i nawrócenie, „Znak”, nr 4.pl_PL
dc.referencesSzczepkowska E. [2000], Współczesny poetycki kicz religijny. Rekonesans, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, Rożek L. (red.), Wydawnictwo WSP, Częstochowa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-032-0.30
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe