Show simple item record

dc.contributor.authorCzerniawska, Olga
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:40:46Z
dc.date.available2022-06-28T12:40:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCzerniawska O., Dlaczego czytam biografie?, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 139-146, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42302
dc.description.abstractTekst jest autorską analizą dwóch biografii: „Wspomnienia” – ojca Józefa Marii Bocheńskiego oraz „Życie Ewangelią” – księdza Jana Ziei. Autorka wskazuje na te elementy biografii obu duchownych, które mogą stanowić o ich edukacyjnym wymiarze.pl_PL
dc.description.abstractThe text is the author’s analysis of two biographies: “Memories” by Fr. Józef Maria Bocheński and “Living the Gospel” by Fr. Jan Zieja. The author highlights those parts of both biographies, which may constitute their educational dimension.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectwydarzenia osobistepl_PL
dc.subjectwydarzenia globalnepl_PL
dc.subjectbiographypl_PL
dc.subjectpersonal eventspl_PL
dc.subjectglobal eventspl_PL
dc.titleDlaczego czytam biografie?pl_PL
dc.title.alternativeWhy do I read biographies?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number139-146pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesBocheński J.M., 2008, Wspomnienia, Wydawnictwo „Antyk – Marcin Dybowski”, Komorów.pl_PL
dc.referencesDominicé P., 2011, L’apprentissage sensible du sujet adulte, „Chemin de formation au fil du temps”, nr 16, s. 21–28.pl_PL
dc.referencesZieja J., 2010, Życie Ewangelią. Spisane przez Jacka Moskę, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.10
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe