Show simple item record

dc.contributor.authorSkolasińska, Agnieszka
dc.contributor.editorModrzejewska-Świgulska, Monika
dc.date.accessioned2022-06-21T13:26:32Z
dc.date.available2022-06-21T13:26:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSkolasińska A., Przypadek Janet Frame – pułapki autobiografizmu. Triumf autobiografii, [w:] Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 105-120, https://doi.org/10.18778/8088-224-9.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-224-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42216
dc.description.abstractThe article is an analysis of a three-volume autobiography of a New Zealand writer, Janet Frame (1924–2004). A literary description of life of a writer not well-known in Poland is taken as an example of an extraordinary triumph of literature. Thanks to Frame’s talent it becomes possible to transform the social stigma that is connected with schizophrenia into her individual mark of artistic independence. However, Frame’s trilogy is now read also as an example of a broader problem: mutual relations between social norms and human creativity.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofModrzejewska-Świgulska M. (red.), Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseries„Twórczość i Edukacja”;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautobiographypl_PL
dc.subjectNew Zealand writerspl_PL
dc.subjectfilm biographypl_PL
dc.subjectbiographies of writerspl_PL
dc.subjectsocial normspl_PL
dc.subjectmental illnesspl_PL
dc.subjectcreativitypl_PL
dc.titlePrzypadek Janet Frame – pułapki autobiografizmu. Triumf autobiografiipl_PL
dc.title.alternativeThe Janet Frame case – traps of autobiographism Triumph of autobiographypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number105-120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskimpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-225-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteAgnieszka Skolasińska obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej w filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmowała się dramatem współczesnym, autorka książki: „Tuż obok – nieosiągalnie daleko. O zmaganiach z rzeczywistością w dramatach współczesnych”. Ostatnio w kręgu jej naukowych zainteresowań znalazła się kultura popularna w ujęciu antropologicznym i polska literatura współczesna (książka „Oczami naiwności. Losy mitów wolnościowych w polskiej popkulturze po 1989 r.”). Jest autorką tomiku poezji, ale przede wszystkim zachłanną czytelniczką wszystkiego: wierszy, prozy dokumentalnej, eseistyki, powieści, blogów internetowych. Czytelniczką wciąż przede wszystkim z zamiłowania, a dopiero w drugiej kolejności czytelniczką zawodową.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesCampion J., 2008, In Search of Janet Frame, http://www.theguardian.com/books/2008/jan/19/fiction5 (dostęp 02.09.2015).pl_PL
dc.referencesCzermińska M., 2000, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesFoucaullt M., 1987, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrame J., 1965, Adaptable Man, Braziller, New York.pl_PL
dc.referencesFrame J., 1999a, Anioł przy moim stole, przeł. P. Laskowicz, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFrame J., 1999b, Wysłannik z lustrzanego miasta, przeł. P. Laskowicz, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFrame J., 2000, Twarze w wodzie, przeł. P. Laskowicz, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFromm E., 2011, Czy człowiek jest z natury leniwy?, [w:] Patologia normalności, przeł. S. Baranowski, R. Palusiński, vis-a-vis/Etiuda, Kraków.pl_PL
dc.referencesJaspers K., 1978, Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska, M. Skwieciński, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKing M., 2000, Wrestling with the Angel. A Life of Janet Frame, Counterpoint, Washington.pl_PL
dc.referencesKing M., 2001, Biography and Compassionate Truth: Writing a Life of Janet Frame by Michael King, http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-December-2001/king.html (dostęp 02.09.2015).pl_PL
dc.referencesKundera M., 1996, Zdradzone testamenty, przeł. M. Bieńczyk, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLejeune P., 2007, Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, Wydawnictwo Uniwersitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesRosenhan D.L., 1978, O ludziach normalnych w nienormalnym otoczeniu, przeł. A. Kołyszko, [w:] K. Jankowski (red.), Przełom w psychologii, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-224-9.08
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe