Show simple item record

dc.contributor.authorKamińska, Klaudia
dc.date.accessioned2022-03-12T07:08:45Z
dc.date.available2022-03-12T07:08:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn2082-8675
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41170
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesKWARTAŁ;25
dc.titleMiejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu jako innowacyjny instrument polityki klimatycznej: Studium przypadku miasta Gdańskpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number31-39pl_PL
dc.referencesBIP Gdańsk (b.d.). Biuletyn Informacji Publicznej. Gmina Miasta Gdańska. Urząd Miejski w Gdańsku. Referat Zmian Klimatycznych. Dostęp dnia 2021.05.04 ze źródła: https://bip.gdansk.pl/urzadmiejski/referat-zmian-klimatycznych,a,153938pl_PL
dc.referencesBudżet Obywatelski (2021). Budżet Obywatelski Gdańsk 2021 – wyniki głosowania. Dostęp dnia 2021.05.05 ze źródła: https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202012161583/bo-2020-7-12.pdfpl_PL
dc.referencesBurchard-Dziubińska, M. (2016). Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu: Wpływ zmian klimatu na obszary zurbanizowane. [w:] A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 143–163.pl_PL
dc.referencesCLIMCITIES (b.d.). Dostęp dnia 17.09.2021 ze źródła: https://climcities.ios.gov.pl/pl_PL
dc.referencesDeszcz to wiele kropel (2020). Sprawozdanie z realizacji projektu „Deszcz to wiele kropel – codzienne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i zapobiegania skutkom zmian klimatu” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/367/3772/2019 z dnia 04.11.2019 r. Dostęp dnia 2021.05.05 ze źródła: https://pke.gdansk.pl/wp-content/uploads/2020/05/Sprawozdanie-Merytoryczne-PKE-OPDeszcz-to-wiele-kropel.pdfpl_PL
dc.referencesHajto, M., Rajkowska, B., Kuśmierz, A., Grzegorczyk, I. & Kornatowska, B. (2021). Analiza miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Raport podsumowujący. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.pl_PL
dc.referencesKamińska, K. (2021). „Konsekwencje zmian klimatu dla miast – ocena na przykładzie Gdańska i Łodzi”. Niepublikowana praca licencjacka. Łódź: Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesLegutko-Kobus, P., Rzeńca, A., Skubała, P. & Sobol, A. (2020). Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Klimatu i Środowiska (2020.11). Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Zmiany Klimatu. Raport z badania. Dostęp dnia 2021.03.24 ze źródła: https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznejpl_PL
dc.referencesMPA (2019). Plan adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030. Dostęp dnia 2021.09.30 ze źródła: https://baw.bip.gdansk.pl/api/file/GetZipxAttachment/216/1169238/previewpl_PL
dc.referencesPew Research Center (2019.02.10). Climate Change Still Seen as the Top Global Threat, but Cyberattacks a Rising Concern. Dostęp dnia 2021.03.21 ze źródła: https://www.pewresearch. org/global/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Pew-Research-Center_Global-Threats-2018- Report_2019-02-10.pdfpl_PL
dc.referencesPortal Miasta Gdańska (2020). „Nie marnuj deszczu” - beczki do zbierania deszczówki trafiły do zwycięzców konkursu. Dostęp dnia 2021.05.05 ze źródła: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/ nie-marnuj-deszczu-beczki-do-zbierania-deszczowki-trafily-do-zwyciezcow-konkursu,a,176299pl_PL
dc.referencesRaport (2019). Raport o stanie miasta Gdańska za rok 2019. Dostęp dnia 2021.05.05 ze źródła: https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202006151124/raport-o-stanie-miasta-gdanskaza-2019-rok.pdfpl_PL
dc.referencesSPA (2013). Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.pl_PL
dc.referencesUchwała (2019). Uchwała nr XIII/249/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ”Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska”.pl_PL
dc.referencesWczujmy się w Klimat (b.d.). Dostęp dnia 2021.03.12 ze źródła: http://44mpa.pl/pl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record