Show simple item record

dc.contributor.authorJaros, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-10-25T10:14:33Z
dc.date.available2021-10-25T10:14:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39530
dc.description.abstractPrzystępując do planowania pracy badawczej, skupiłam się przede wszystkim na jej praktycznym celu. Na gruncie własnych rozważań chciałam uzyskać odpowiedź na pytanie, co może sprzyjać pomyślnej resocjalizacji. To zdecydowało o doborze do mojego badania uczestniczek, których sytuację życiową – ze względu na finalne rezultaty interwencji instytucjonalnych – można uznać za „sukces oddziaływań resocjalizacyjnych”, gdyż po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej nie zostały ponownie objęte formalną kontrolą społeczną. Wątki, które podniesione zostały przez uczestniczki badań, zachęciły mnie do „przyjrzenia się” teoriom naznaczania społecznego, jako instrumentowi uwrażliwiającemu interpretację materiału badawczego. Skupiłam się wówczas na procesach naznaczania społecznego i postanowiłam poznać, w jaki sposób uczestniczki doświadczały naznaczania społecznego i jak sobie z nim radziły. Tym samym, przedmiotem badań uczyniłam procesy naznaczania społecznego, których doświadczyły byłe wychowanki placówek resocjalizacyjnych, a przede wszystkim ich reakcje na te procesy. Celem poznawczym mojego badania uczyniłam zidentyfikowanie konsekwencji naznaczania dla powodzenia procesów resocjalizacyjnych. Natomiast za cel praktyczny obrałam uwrażliwienie pedagogów resocjalizacyjnych na – nie zawsze prorozwojowe – znaczenie reakcji społecznych, do których wszak należą ich oddziaływania w procesie resocjalizacji. Badania zrealizowałam wykorzystując jedną z metod jakościowych- wywiad narracyjny Fritza Schütza. Przeanalizowałam dziesięć wywiadów narracyjnych uprzednio poddanych szczegółowej transkrypcji. Analiza materiału empirycznego umożliwiła rekonstrukcję różnych przebiegów procesów naznaczania społecznego i sposobów radzenia sobie z nimi przez uczestniczki badania oraz znaczenie tego dla formowania się ich autodefinicji w następnych latach, gdy już wkroczyły w dorosłość. Uogólnienia wyprowadzone z doświadczeń życiowych narratorek umożliwiły sformułowanie przesłanek dla modyfikacji działań resocjalizacyjnych na poziomie instytucjonalnym i systemowym.pl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectplacówki resocjalizacyjnepl_PL
dc.subjectteorie naznaczania społecznegopl_PL
dc.subjectetykietypl_PL
dc.subjectdeetykietyzacjapl_PL
dc.subjectbyłe wychowankipl_PL
dc.titleNaznaczone. Radzenie sobie z etykietami w narracjach byłych wychowanek placówek resocjalizacyjnychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number259pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailagnieszka.jaros@now.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorUrbania-Zając, Danuta
dc.dissertation.directorGulczyńska, Anita
dc.dissertation.reviewerMatysiak-Błaszczyk, Agata
dc.dissertation.reviewerPiekarski, Jacek
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe