Show simple item record

dc.contributor.authorKaźmierska, Kaja
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:42:16Z
dc.date.available2021-10-22T08:42:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKaźmierska K., Dramatyzacja obrazu doświadczeń czasu wojny w opowiadaniu biograficznym. Analiza przypadku, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 301-320, DOI: 10.18778/8088-218-8.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39519
dc.descriptionPrzedmiotem zainteresowania Autorki są narracje wojenne, których autorzy nie doświadczyli trajektorii indywidualnej. Przedstawione w artykule spostrzeżenia zostały oparte na analizie relacji o doświadczeniach biograficznych osób, które przeżyły wojnę na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wileńszczyzny. Zamiarem Autorki jest wyjaśnienie, czemu służy bardzo silne dramatyzowanie określonych faz własnej biografii w narracjach, oraz wskazanie, jakie mogą być tego konsekwencje dla konstruowania opowieści o biograficznym doświadczeniu wojny.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Artykuł ten jest efektem opracowania narracji biograficznych zebranych w latach 1992–1994 przez zespół pracowników Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego w ramach sfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych PAN projektu „Biografia a tożsamość narodowa”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectopowiadanie biograficznepl_PL
dc.subjectwięzieniepl_PL
dc.subjectobozy pracypl_PL
dc.subjectobozy koncentracyjnepl_PL
dc.subjectdeportowaniapl_PL
dc.subjectżołnierze AKpl_PL
dc.subjectzakończenie wojnypl_PL
dc.subjectanaliza przypadkupl_PL
dc.subjectKresy Wschodniepl_PL
dc.titleDramatyzacja obrazu doświadczeń czasu wojny w opowiadaniu biograficznym. Analiza przypadkupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number301-320pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Socjologii Kultury UŁ, dyrektor Instytutu Socjologii. Specjalizuje się w badaniach biograficznych, zagadnieniach tożsamości i pamięci biograficznej. Autorka książek: „Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych” (IFiS PAN, Warszawa 1999), „Biografia i pamięć. Na przykładzie generacyjnego doświadczenia ocalonych z Zagłady” (Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008) oraz „Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors” (Academic Studies Press, Boston 2012). Zredagowała wybór tekstów na temat metody biograficznej „Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów” (NOMOS, Karków 2012). Współautorka (razem z Katarzyną Waniek i Agatą Zysiak) ostatnio wydanej książki „Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego” (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015).pl_PL
dc.referencesBerger P. L., Luckmann T., 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiografia a tożsamość narodowa, 1997, M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź (wydanie drugie).pl_PL
dc.referencesGlaser B., Strauss A., 1964, Awareness Contexts and Social Interaction, “American Sociological Review”, t. 29, nr 5, s. 669‒679.pl_PL
dc.referencesHermanns H., 1987, Narrative Interview – A New Tool for Sociological Field Research, [w:] Z. Bokszański, M. Czyżewski (red.), Approaches to the Study of Face-to-Face Interaction, „Folia Sociologica” 13, UŁ, Łódź, s. 43–56.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 1996, Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Na przykładzie analizy narracji kresowych, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź, s. 85–103.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 1997, Analiza procesu wykorzenienia w narracjach wojennych mieszkańców Kresów Wschodnich, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 57–84.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 1999, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., 1994, Spojrzenie na Rosję, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf”, Warszawa.pl_PL
dc.references„Kultura i Społeczeństwo”, 1995, nr 4, zawiera zbiór artykułów prezentujących wyniki badań projektu KBN Biografia a tożsamość narodowa.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., 1992, Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna u analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, tłum. Z. Bokszański, A. Piotrowski, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 89–109.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., 1996a, Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK”, nr 1, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., 1996b, Doświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii wrześniowej, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź, s. 67–83.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1989, Kollektive Verlaufskurve oder kollektiver Wandlungsprozess. Dimensionen des Vergleichs von Kreigserfahrungen amerikanischer und deutscher Soldaten im Zweiteg Weltkreig, „Bios: Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History”, nr 1, s. 31–109.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1992, Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and their Biographical Implications (Part 1), „International Sociology” 7(2), s. 187–208.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1992, Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and Their Biographical Implications (Part 2), „International Sociology” 7(3), s. 347–367.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1997, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, tłum. M. Czyżewski, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 11–57.pl_PL
dc.referencesSchütze F. (b.d.w.), Outline for the Method of Biography Analysis (maszynopis nieopublikowany).pl_PL
dc.referencesBokszański Z., 1997, Obrazy innych etnicznych a tożsamość narodowa, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź (wydanie drugie).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.19
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe