Show simple item record

dc.contributor.authorRokuszewska-Pawełek, Alicja
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T08:38:14Z
dc.date.available2021-10-22T08:38:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationRokuszewska-Pawełek A., Doświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii okupacyjnych, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 263-300, DOI: 10.18778/8088-218-8.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39518
dc.descriptionAutorka w swojej pracy omawia strukturalne, ramowe warunki trajektorii kolektywnej, które w przypadku doświadczeń wrześniowych związane były z kolektywnym chaosem, dezorganizacją i bezładem, w przypadku doświadczeń okupacyjnych wiążą się z zewnętrznym przymusem: z jednej strony – ze skrajnymi ograniczeniami dnia codziennego, materialną nędzą, koniecznością podejmowania niekorzystnych dla siebie działań, przymusem pracy, często na niewolniczych warunkach, z drugiej zaś – z formami przymusu związanymi z okupacyjnym terrorem, z aresztowaniami i uwięzieniami, deportacjami, osadzeniem w obozach pracy i obozach zagłady, ukrywaniem się.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautobiograficzna narracjapl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectPolacypl_PL
dc.subjectkontekst biograficznypl_PL
dc.subjectokupacjapl_PL
dc.subjectPolska Centralnapl_PL
dc.subjectNiemcypl_PL
dc.subjectgehennapl_PL
dc.subjectmatniapl_PL
dc.subjectofiara – oprawcapl_PL
dc.titleDoświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii okupacyjnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number263-300pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAHE, Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediówpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteSocjolog, dr hab., emerytowany prof. nadzw. w Katedrze Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego i w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów AHE w Łodzi. Główne zainteresowania badawcze to socjologiczna problematyka biografii i tożsamości, komunikacja społeczna i socjologia mediów oraz społeczna recepcja przekazów kulturowych. W latach 2008-2011 redaktor naczelna pisma „Media-Kultura- Społeczeństwo”. Autorka książki „Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna” (Łódź 2002) oraz współautorka książki „Biografia a tożsamość narodowa” (Łódź 1996).pl_PL
dc.referencesBokszański Z., 1996, Obrazy innych etnicznych a tożsamość narodowa, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesDmitrów E., 1987, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrankl V. E., 1962, Psycholog w obozie koncentracyjnym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoffman E., 1975, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 1999, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKępiński A., 1978, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., 1996, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPeterson-Royce A., 1982, Ethnic Identity, Indiana University Press, Bloomington.pl_PL
dc.referencesRanum O., 1989, Counter-Identities of Western European Nations in the Early-Modern Period: Definitions and Points of Departure, [w:] P. Boerner (red.), Concepts of National Identity: An Interdisciplinary Dialogue, Nomos, Baden-Baden.pl_PL
dc.referencesRiemann G., Schütze F., 1987, Some Notes on a Student Research Workshop on Biography Analysis, Interaction Analysis and Analysis of Social World, [w:] „Biography and Society Newsletter” nr 8, s. 54–70.pl_PL
dc.referencesSariusz-Skąpska I., 1995, Polscy świadkowie GUŁagu, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSontag S., 1981, Fascynujący faszyzm, „Pismo” nr 4.pl_PL
dc.referencesSzarota T., 1978, Niemcy w oczach Polaków podczas II wojny światowej, Dzieje Najnowsze R. X, z. 2, s. 144–175.pl_PL
dc.referencesSzarota T., 1996, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejland A. P., 1991, Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWerner A., 1984, Zwyczajna apokalipsa, Czytelnik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyka K., 1959, Życie na niby, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.18
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe