Show simple item record

dc.contributor.authorKurek vel Kokocińska, Stanisława
dc.date.accessioned2021-10-01T14:51:08Z
dc.date.available2021-10-01T14:51:08Z
dc.date.issued2021-09-30
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39315
dc.description.abstractThe article pursues two goals: one is the description of the course of the first edition of the Competition for bachelor’s and master’s thesis, completed in 2020 by students of conducted at the University of Lodz fields: “Information in the digital environment” and “Informatology with business English”. The second goal of the study is to outline the background for Lodz’s experience, as a short overview of activities that illustrates the existing competitions in a cross-sectional way (tradition and types of competitions), presents the motives and aspirations of the organizers (competition’s goals), and provides some information on the evaluation of submitted works (elements of the evaluation of competition entries). In this part of the article, materials related to competitions (announcements, regulations) posted on the Internet turned out to be a useful source.en
dc.description.abstractArtykuł realizuje dwa cele: jednym jest opis przebiegu pierwszej edycji konkursu prac licencjackich i magisterskich ukończonych w 2020 r. przez studentów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim: Informacja w środowisku cyfrowym oraz Informatologia z biznesowym językiem angielskim. Drugim celem opracowania staje się nakreślenie tła dla łódzkich doświadczeń jako krótki przegląd działań, który obrazuje istniejące konkursy w sposób przekrojowy (tradycja i typy konkursów), przedstawia motywy i dążenia organizatorów (cele konkursów), a także dostarcza pewnych informacji odnośnie oceniania zgłoszonych prac (elementy oceny prac konkursowych). W tej części artykułu przydatnym źródłem okazały się materiały związane z konkursami (ogłoszenia, regulaminy) zamieszczone w Internecie.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;32pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectDepartment of Informationen
dc.subjectLibrary and Book Scienceen
dc.subjectUniversity of Lodzen
dc.subjectContest thesisen
dc.subjectBachelor’s thesis competitionsen
dc.subjectMaster’s thesis competitionsen
dc.subjectKatedra Informatologii i Bibliologiipl
dc.subjectUniwersytet Łódzkipl
dc.subjectkonkursy prac dyplomowychpl
dc.subjectkonkursy prac licencjackichpl
dc.subjectkonkursy prac magisterskichpl
dc.titleRóżnorodność współczesnych konkursów prac dyplomowych w Polsce. Doświadczenia po pierwszej edycji konkursu Katedry Informatologii i Bibliologii w UŁpl
dc.title.alternativeThe diversity of contemporary thesis competitions in Poland. Experience after the first edition of the Competition at the Department of Information, Library and Book Science at the University of Lodzen
dc.typeArticle
dc.page.number135-149
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzkipl
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesXXII Edycja (2020). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxiipl
dc.referencesXXVI Konkurs Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego (2020) [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://us.edu.pl/student/komunikaty/xxvi-konkurs-prac-magisterskich-im-jana-jozefa-lipskiego/pl
dc.referencesXXX Konkurs Prac Dyplomowych o Nagrodę im. Profesora Jerzego Skowrońskiego (1901–1986) (2020). Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://sep.com.pl/aktualnosci/xxx-konkurs-prac-dyplomowych-o-nagrode-im-profesora-jerzego-skowronskiego-1901-1986.htmlpl
dc.references50. Jubileuszowy Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego, 6 listopada 2014 (2014). Centrum Biologii Medycznej UMP. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMP.pl
dc.references56. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego (2020). Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://wf.ump.edu.pl/aktualnosci/56-konkurs-prac-magisterskich-wydzialu-farmaceutycznegopl
dc.referencesGrabowska, Sabina (2019). Wyniki VIII edycji konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2017/2018. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2, 11–12.pl
dc.referencesHistoria konkursu (b.d.). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=historia-konkursu-2pl
dc.referencesKonkurs „Dyplom z Abaqus” (b.d.). Budsoft [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://www.budsoft.com.pl/konkurspl
dc.referencesKonkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości (2020). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://skwp.pl/aktualnosc/konkurs-na-najlepsze-prace-z-dziedziny-rachunkowosci-i-przetwarzania-danych-z-zakresu-rachunkowosci/pl
dc.referencesKonkurs prac dyplomowych. Rozwój Konkursu (2020). Polska Sekcja IEEE [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://ieee.pl/?q=node/182pl
dc.referencesKonkursy (2018). Polskie Towarzystwo Informatyczne [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://portal.pti.org.pl/dzialania/konkursy/pl
dc.referencesKonkursy Prac Magisterskich i Licencjackich (cop. 2017) [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackichpl
dc.referencesLaureaci poprzednich edycji Konkursu (b.d.). Budsoft [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://www.budsoft.com.pl/konkurs/konkurs-laureacipl
dc.referencesMazur, Hanna (2020). Autorzy najlepszych prac magisterskich [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://wroclaw.pti.org.pl/autorzy-najlepszych-prac-magisterskich/pl
dc.referencesMłodzi Innowacyjni – konkurs prac dyplomowych (2021). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/dlastudentow/mlodzi-innowacyjni-konkurs-prac-dyplomowych/pl
dc.referencesNagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXI edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace przyznane! (2020) [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.lodzkie.pl/edukacja/nagrody-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-xxi-edycji-konkursu-na-najlepsze-rozprawy-i-prace-przyznanepl
dc.referencesNowicki, Michał (2016). Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji – Nagroda im. Profesora Czesława Majorka [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://the.amu.edu.pl/konkurs.htmlpl
dc.referencesO firmie (b.d.). Budsoft [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: http://www.budsoft.com.pl/o-firmiepl
dc.referencesO Konkursie... (2003). Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Dolnośląski [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://wroclaw.pti.org.pl/old/pti.wroc.pl/html/konkurs_pierwsza_edycja.htmlpl
dc.referencesPraca dyplomowa z energią! (2020). Tauron Dystrybucja [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/dla-studentow/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowapl
dc.referencesProces Boloński [2021]. Ministerstwo Edukacji i Nauki [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/proces-bolonski/pl
dc.referencesRegulamin Kapituły Konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny księgowości (2016). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://skwp.pl//content/uploads/2019/11/REGULAMIN_KAPITULY_KONKURSU_2016-1.pdfpl
dc.referencesRegulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową złożoną w roku akademickim 2019/2020 (2020). Tauron Dystrybucja [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://www.tauron-dystrybucja.pl/-/media/inne-grafiki/konkurs-pracadyplomowa/regulamin-konkurs-praca-dyplomowa-2020.ashxpl
dc.referencesRegulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2017). GPW [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://www.gpw.pl/pub/GPW/szkola_gieldowa/konkurs_na_prace_dyplomowa/Regulamin_konkursu_GPW_2017.pdfpl
dc.referencesRegulamin Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Bibliologii i Informatologii w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (2017). Archiwum Katedry IiB.pl
dc.referencesRegulamin Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu Nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz Nauk o kulturze i religii w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego (2020). Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: http://kiib.uni.lodz.pl/egzaminy/#konkurspl
dc.referencesRegulamin Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020 (2020). [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://weaii.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/03/IEEE_KPD2020_3_Regulamin_v1_06_PSw.pdfpl
dc.referencesRegulamin Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego (2016) [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://us.edu.pl/student/wp-content/uploads/sites/3/Nieprzypisane/Regulamin_KJJL.pdfpl
dc.referencesRegulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką/inżynierską lub magisterską) o tematyce dotyczącej lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo (2020). PLL LOT [online]. Pobrane 19 stycznia 2021 r., z: https://www.lot.com/pl/pl/regulamin-konkurs-praca-dyplomowapl
dc.referencesRozstrzygnięcie jubileuszowej edycji konkursu Młodzi Innowacyjni (2018). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/2018/03/26/jubileuszowa-edycja-konkursu-mlodzi-innowacyjni/pl
dc.referencesRuszył nabór prac dyplomowych w konkursie organizowanym przez PLL LOT (2020). Polska Agencja Prasowa SA [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://www.pap.pl/centrum-prasowe/658298%2Cruszyl-nabor-prac-dyplomowych-w-konkursie-organizowanym-przez-pll-lot.htmlpl
dc.referencesSikora, Andrzej (oprac.) (2016). Historia Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych [online]. Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://pkmesep.wixsite.com/pkme/historia-pkme?lang=plpl
dc.referencesSkrzydło, Wiesław (2012). Wyniki konkursu „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2010/2011. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 1, 9–10.pl
dc.referencesŚlęczka, Ryszard (2005). Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z Historii Edukacji im. Profesora Czesława Majorka. Studia ad Institutionem etEducationem Pertinentia 1, 29, 174–176.pl
dc.referencesWałęga, Agnieszka (2013). Spotkanie z okazji 10 rocznicy śmierci Profesora Czesława Majorka. Biuletyn Historii Wychowania, 29, 267–272.pl
dc.referencesWasielewska, Katarzyna (2020). Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020. Polska Sekcja IEEE [online]. Pobrane 11 stycznia 2021 r., z: https://ieee.pl/?q=node/178pl
dc.referencesWyniki konkursu Młodzi Innowacyjni 2019 (2019). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/2019/04/03/wyniki-konkursu-mlodzi-innowacyjni-2019/pl
dc.referencesWystartował Konkurs Młodzi Innowacyjni 2020 (2019). Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP [online]. Pobrane 18 stycznia 2021 r., z: https://piap.pl/2019/12/10/wystartowal-konkurs-mlodzi-innowacyjni-2020/pl
dc.contributor.authorEmailstanislawa.kurekvelkokocinska@filologia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.32.07
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0