Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska, Maja
dc.contributor.authorZielińska, Marta
dc.date.accessioned2021-10-01T14:51:06Z
dc.date.available2021-10-01T14:51:06Z
dc.date.issued2021-09-30
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39310
dc.description.abstractThe purpose of the paper is to present an analysis of the importance of regional books for the tourist market on the example of the town of Grudziądz, Poland. The paper presents the results of a survey study concerning attitudes and preferences associated with regional and tourist books. This served as a basis to show the role of those books in regional marketing in the Kujawsko-Pomorskie region of Poland. In order to better visualise the phenomenon, information from the following different fields was used: regional marketing, in the broad meaning of the term, tourism, readership, city marketing and book promotion.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie analizy znaczenia książki regionalnej dla rynku turystycznego na przykładzie Grudziądza. W związku z tym zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego postaw i preferencji związanych z książką regionalną i turystyczną. Pozwoliło to pokazać rolę tych publikacji w marketingu regionalnym w regionie kujawsko-pomorskim. Aby lepiej zobrazować zjawisko wykorzystano informacje z różnych obszarów – szeroko rozumianego marketingu regionalnego, turystyki, czytelnictwa, marketingu miast, a także z zakresu promocji wydawnictw.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;32pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectregional booken
dc.subjecttourist booken
dc.subjectpromotionen
dc.subjectGrudziądzen
dc.subjectbook marketen
dc.subjectterritorial marketen
dc.subjectksiążka regionalnapl
dc.subjectksiążka turystycznapl
dc.subjectpromocjapl
dc.subjectGrudziądzpl
dc.subjectrynek książkipl
dc.subjectmarketing terytorialnypl
dc.titleRola książki regionalnej i turystycznej w promocji regionu na przykładzie Grudziądzapl
dc.title.alternativeThe role of the regional and tourist book in the promotion of the region on the example of Grudziądzen
dc.typeArticle
dc.page.number19-42
dc.contributor.authorAffiliationWojciechowska, Maja - Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdańskipl
dc.contributor.authorAffiliationZielińska, Marta - Uniwersytet Gdańskipl
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesBogdanowska-Olszówka, Bernadeta (2002). Funkcje prasy lokalnej na przykładzie analizy kręgów tematycznych w „Ziemi Kolbuszowskiej”. Rocznik Kolbuszowski, 6, 31–42.pl
dc.referencesCzerwiński, Janusz (2011). Podstawy turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.pl
dc.referencesGołębiewski, Łukasz (2018). Rynek książki w Polsce 2017. Dystrybucja. Warszawa: Biblioteka Analiz.pl
dc.referencesMarketing miejsc – miasto na sprzedaż od zaraz (2017). W: Poradnik Przedsiębiorcy (online). Pobrane 10 grudnia 2020 r., z: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-miejsc-miasto-na-sprzedazpl
dc.referencesNiezgoda, Agnieszka (2011). Możliwości wykorzystania marketingu miejsc na obszarze recepcji turystycznej – istota i problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 75, 393–406.pl
dc.referencesSekuła, Alicja (2005). Marketing terytorialny. W: M. Daszkowska (red.), Marketing. Ujęcie systemowe (s. 216–237). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.pl
dc.referencesSzromnik, Andrzej (2012).Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.pl
dc.referencesŚwiat Czytników (2020). Podsumowanie roku 2019: rynek e-booków w Polsce. Pobrane 10 maja 2021 r., z: https://swiatczytnikow.pl/podsumowanie-roku-2019-rynek-e-bookow-w-polsce/pl
dc.referencesUrząd Miejski w Grudziądzu (2019).Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Pobrane 10 grudnia 2020 r., z: http://bip.grudziadz.pl/strony/18661.dhtmlpl
dc.referencesWojciechowska, Maja (2009). Współczesne formy reklamy książki. Zarzadzanie Biblioteką, 1, 97–110.pl
dc.referencesWojciechowska, Maja & Zielińska, Marta (2020). Książka jako produkt turystyczny (na przykładzie Grudziądza). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(31), 127–153.pl
dc.contributor.authorEmailWojciechowska, Maja - maja.wojciechowska@gmail.com
dc.contributor.authorEmailZielińska, Marta - martazielinska@onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.32.02
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0