Show simple item record

dc.contributor.authorSpodenkiewicz, Paweł
dc.date.accessioned2021-10-01T14:51:06Z
dc.date.available2021-10-01T14:51:06Z
dc.date.issued2021-09-30
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39309
dc.description.abstractThe author discussed the history of books, leaflets and posters collected by George Friedlaender (1829–1892), a Berlin physician, who was mainly concerned with the Revolutions of 1848 in Germany. Till the WWII his collection belonged to the Berliner Stadtbibliothek. After the war a large part of it became the property of the Library of the University of Lodz. Since Friedlaender sympathized with the Poles’ struggles for independence, he collected around 120 items of literature on the Polish matter. The research conducted in the library proved that about half of his Polish prints are now located in Łódź. Some of those books were signed by Count Eugeniusz Breza (1802–1860) and most probably belonged to his collection in the 19th century.en
dc.description.abstractW artykule omówiono losy kolekcji Georga Friedlaendera (1829–1892), berlińskiego lekarza, który zbierał książki, druki ulotne i plakaty z okresu Wiosny Ludów w Niemczech. Kolekcja ta do II wojny światowej należała do Biblioteki Miejskiej w Berlinie (Berliner Stadtbibliothek), a po 1945 r. duża jej część stała się własnością Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Ponieważ George Friedlaender odnosił się z sympatią do starań Polaków o odzyskanie własnego państwa, zgromadził również ok. 120 druków o tematyce polskiej. Kwerenda przeprowadzona w BUŁ z pomocą wydanego w 1897 r. katalogu wykazała, że połowa z tych poloników znajduje się w Łodzi. Wiele z nich nosi podpis hr. Eugeniusza Brezy (1802–1860) i zapewne należała w XIX w. do jego księgozbioru.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;32pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectRevolutions of 1848en
dc.subjectGrand Duchy of Posenen
dc.subjectGeorge Friedlaenderen
dc.subjectLibrary of the University of Łódźen
dc.subjectBerliner Stadtbibliotheken
dc.subjecthobby of collectingen
dc.subjectWiosna Ludówpl
dc.subjectWielkie Księstwo Poznańskiepl
dc.subjectGeorge Friedlaenderpl
dc.subjectBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.subjectBerliner Stadtbibliothekpl
dc.subjectkolekcjonerstwopl
dc.titlePolonica dotyczące Wiosny Ludów z kolekcji Georga Friedlaendera w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.title.alternativeBooks on Polish politics concerning the Revolutions of 1848 from the Georg Friedlaender collection in the Library of the University of Lodzen
dc.typeArticle
dc.page.number11-18
dc.contributor.authorAffiliationOddział Zbiorów Specjalnych, Sekcja Rękopisów, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.identifier.eissn2450-1336
dc.referencesAndrzejewski, Jerzy (2006). Współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi z bibliotekami berlińskimi. Notes konserwatorski, 10, 55–59.pl
dc.referencesAnklageschrift des Staatsanwalts gegen die beidem Unternehmen zur Wiederherstellung eines polnischen Staates in den Grenzen vor dem Jahre 1772 Betheiligten: wegen Hochverrats, ([1847]). Moeser und Kühn, Berlin.pl
dc.referencesBartnik, Dorota (2015). Stare druki w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego źródłem informacji kartograficznej o ziemiach polskich. W: Borysowska, A. (red.). Zbiory specjalne w bibliotekach polskich (s. 119–130). Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica.pl
dc.referencesBaumgart, Winfried (Hrsg.).(2018). Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit von 1500 bis zur Gegenwart. Band 2. 1815 bis 1918. Paderborn: Ferdinand Schöningh.pl
dc.referencesBuchholtz, Arend (1898/99). Die Berliner Literatur von 1848. Zeitschrift für Bücherfreunde, 2, 83–88.pl
dc.referencesElon, Amos (2012). Bez wzajemności. Żydzi – Niemcy 1743–1933. Warszawa: Wydawnictwo Nisza.pl
dc.referencesGerlach, Annette (2012). Die „Historischen Sammlungen“ in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Bibliotheksdienst, 46(8/9), 659–674.pl
dc.referencesGrot, Zdzisław (1936). Breza Eugeniusz. W: Polski Słownik Biograficzny t. 2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.pl
dc.referencesJulius, Gustav (Hrsg.) (1848). Der Polenprozeβ. Berlin: A.W. Hayn.pl
dc.referencesKrause, Friedhild (Hrsg.). (1995). Handbuch der Historischen Buchbestände in Deutschland Band 14 Berlin, Teil 1. Hildesheim: Olms-Weidmann.pl
dc.referencesŁubieński, Tomasz (1983). Czerwonobiały. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl
dc.referencesMieroslawski, [Ludwik] v. (1847). Rede gehalten vor dem Criminal-Senat des Kammergerichts zu Berlin am 5 August 1847. Posen: Cohn.pl
dc.referencesSammlung Friedlaender ([2020]). Digitale Landesbibliothek Berlin [online]. Pobrane 27 stycznia 2021 r., z: https://digital.zlb.de/viewer/cms/65/pl
dc.referencesVerzeichniβ der Friedlaenderschen Sammlung zur Geschichte der Bewegung von 1848 (1897). Berlin: Magistrats Bibliothek zu Berlin.pl
dc.contributor.authorEmailpawel.spodenkiewicz@lib.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-7435.32.01
dc.relation.volume1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0