SPIS TREŚCI

1. Variable Interest Entity Structure as a Form of Investment Undertaken by Chinese Companies on Foreign Stock Exchanges
Sylwia Cieślik
2.Rzeczowe zarządzanie zyskiem jako instrument kształtowania dużych strat w przedsiębiorstwach przemysłowych
Michał Comporek
3. Prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego – zarys problemu
Wiktor Gnych-Pietrzak
4. Public Aid and Entrepreneurship During the Covid-19 Pandemic in the European Union Countries
Małgorzata Jabłońska, Joanna Stawska, Radosław Dziuba, Mahmut Tekce, Marta Krasoń
5. Is Gold as an Alternative Investment a Good Solution During Pandemic?
Alicja Juras
6. Niepewność interpretacyjna zapisów ochrony ubezpieczeniowej konsumentów ubezpieczeń na życie oferowanych do kredytów mieszkaniowych na przykładzie wybranych ofert
Katarzyna Nowak
7. Makroekonomiczne determinanty ryzyka kredytowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kursów walut obcych
Anna Pluskota
8. Rola edukacji ekonomicznej w kształtowaniu stabilności systemu finansowego
Eleonora Ratowska-Dziobiak
9.Wiarygodność informacyjna banku – perspektywa seniora korzystającego z usług na rynku bankowym
Grażyna Szustak, Łukasz Szewczyk
10. Komentarz na kanwie Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego I FPS 1/21 – sądowa kontrola instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego a prawo do sądu
Adam Szymacha, Kamil Rogalski
11. Dodatek kwartalny
Lena Grzesiak, Artur Zimny, Zuzanna Pakuła

Recent Submissions