Show simple item record

dc.contributor.authorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.contributor.authorBednarska-Wnuk, Izabela
dc.contributor.authorCzajkowska, Maria
dc.contributor.authorKołodziejczak, Małgorzata
dc.contributor.authorMichalak, Joanna Malgorzata
dc.contributor.authorŚwiątek-Barylska, Ilona
dc.contributor.authorZalewska-Turzyńska, Magdalena
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-09-18T08:54:40Z
dc.date.available2021-09-18T08:54:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationJanuszkiewicz K., Bednarska-Wnuk I., Czajkowska M., Kołodziejczak M., Małgorzata Michalak J., Świątek-Barylska I., Zalewska-Turzyńska M., Konsekwencje zmian dla zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Januszkiewicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 189-204, DOI: 10.18778/7525-698-7.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-698-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39098
dc.descriptionPrzyjęcie zróżnicowanych perspektyw w procesie analizy pozwala autorkom na sformułowanie wniosków na temat najbardziej symptomatycznych konsekwencji zmian charakterystyki organizacji, które z pewnością nie wyczerpują całości zagadnienia, pozwalają jednak na ukazanie kierunku, w jakim ewaluują zachowania ludzi w organizacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectorganizacjapl_PL
dc.subjectistota pracypl_PL
dc.subjectznaczenie pracypl_PL
dc.subjecttempo rozwojupl_PL
dc.subjectdobór naturalnypl_PL
dc.subjectzanik lojalności pracowniczejpl_PL
dc.subjectelastyczność jednostkipl_PL
dc.subjectpragmatyzmpl_PL
dc.subjectpartnerstwopl_PL
dc.subjectrelacje interpersonalnepl_PL
dc.subjectrola zaufania ex antepl_PL
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectinstrumentalizacja kultury organizacyjnejpl_PL
dc.titleKonsekwencje zmian dla zachowań organizacyjnychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number189-204pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAdair J., Zespoły – anatomia biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesAdamiec M., Behawioryzacja działania w organizacjach i jej konsekwencje, [w:] M. Górnik-Durose, B. Kożusznik, Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesE-Encyklopedia PWN, wydanie internetowe, 31.10.2011pl_PL
dc.referencesFiske J., Kluczowe pojęcia w komunikowaniu i badaniach kulturowych, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesFriedrich R,. Le Merle M., Peterson M., Koster A., The Rise of Generation C. Implication for the world 2020, Booz & Company A, 2011.pl_PL
dc.referencesHopej M., Szeloch M., Kamiński R., Globalizacja zarządzania a kultura organizacyjna, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K., Wartość wiedzy jako czynnika konkurencyjności organizacji, w: J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesMorawski M., Kultura w zarządzaniu organizacjami niedalekiej przyszłości, w: J. Różański, Ł. Sułkowski (red.), Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej, t. III, z. 2, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesNosal Cz. S., Psychologia myślenia i działania menedżera, AKADE, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Język konfliktu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Ludzie nowej organizacji: wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, C.H. Beck, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSztompka P., Prolegomena do teorii zaufania, w: E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), Idee a urządzanie świata społecznego: księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesTerelak J. F., Psychologia menedżera. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesZydel R., Młodzi w krzywym zwierciadle, Harvard Business Review Polska, Październik 2010.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-698-7.11
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe