Show simple item record

dc.contributor.authorCzajkowska, Maria
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-09-18T08:53:18Z
dc.date.available2021-09-18T08:53:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationCzajkowska M., Przeobrażenia kultury organizacyjnej, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Januszkiewicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 161-184, DOI: 10.18778/7525-698-7.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-698-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39096
dc.descriptionNiniejsze opracowanie zawiera opis elementów kultury organizacyjnej w podziale na organizacje tradycyjne, współczesne i przyszłości oraz akcentuje zmiany, jakie dokonały się i wciąż się dokonują w tej dziedzinie zarządzania. Autorka podjęła próbę odnalezienia punktów przełomowych w nauce o kulturze organizacyjnej i określenia ich wpływu na organizację.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectorganizacja tradycyjnapl_PL
dc.subjectorganizacja współczesnapl_PL
dc.subjectfunkcje kultury organizacyjnejpl_PL
dc.subjectkultura pasywnapl_PL
dc.subjectlokalizacja kontrolipl_PL
dc.subjectkultura aktywnapl_PL
dc.subjectorganizacja przyszłościpl_PL
dc.titlePrzeobrażenia kultury organizacyjnejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number161-184pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBennis W., Goleman D., O’Toole J., Przejrzystość w biznesie, MT Biznes, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBlake R. R., Mouton J. S., Barnes L. B., Greiner L. E., Breakthrough in Organization Development, “Harvard Business Review” 1964, Vol. 42.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., Empowerment through boundaries, “Executive Edge Newsletter” 1996, Vol. 27, Issue 7.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesCastells M., Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesChan Kim W., Mauborgne R., Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair!, “Harvard Business Review Polska” 2004, nr 13.pl_PL
dc.referencesDurska M., Hofstede G., Konsekwencje kultury – rozmowa z Geertem Hofstede, „Master of Business Administration” 2004, nr 1(60).pl_PL
dc.referencesEncyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesFazlagić J. A., Charakterystyka pokolenia Y, „e-mentor” 2008, nr 3(25).pl_PL
dc.referencesGiddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W. M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, „e-mentor” 2005, nr 1(8).pl_PL
dc.referencesHartman J. (red.), Słownik filozofii, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesHopej M., Szeloch M., Kamiński R., Globalizacja zarządzania a kultura organizacyjna, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 963, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesJedynak S. (red.), Mała Encyklopedia Filozofii, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz−Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesKonecki K., Kultura organizacyjna, „Studia socjologiczne” 1985, nr 3-4.pl_PL
dc.referencesKonecki K., Homczyński P., Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, „e-mentor” 2009, nr 3(30).pl_PL
dc.referencesKożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMadge J., The Origins of Scientific Sociology, Tavistock Publications, London 1963.pl_PL
dc.referencesMesjasz J., Michalak M., Kształtowanie kultury organizacyjnej a zarządzanie wiedzą, w: T. Listwan, S. A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesOlszewska-Dyoniziak B., Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesPettigrew A. M., On Studying Organizational Cultures, “Administrative Science Quarterly” 1979, Vol. 24, Issue 4.pl_PL
dc.referencesRobbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSchein E. H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2010.pl_PL
dc.referencesSenge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Ludzie nowej organizacji: wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., O zaletach słabej kultury organizacyjnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6(65).pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSitko-Lutek A., Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną kulturę, materiały z Drugiej Międzynarodowej Konferencji „Zarządzania i Technologii Informatycznych”, „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, Warszawa 2001, stan na 22.09.2010 http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref31_full.htmlpl_PL
dc.referencesStańczyk S., Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesStoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesToffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesTyrała P., Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesZydel R., Młodzi w krzywym zwierciadle, „Harvard Business Review Polska” 2010, nr 92.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-698-7.09
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe