Show simple item record

dc.contributor.authorZalewska-Turzyńska, Magdalena
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-09-18T08:52:44Z
dc.date.available2021-09-18T08:52:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationZalewska-Turzyńska M., Nowy wymiar komunikacji organizacyjnej, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Januszkiewicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 141-160, DOI: 10.18778/7525-698-7.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-698-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39095
dc.descriptionAutor w niniejszym rozdziale koncentruje się w obszarze komunikacji organizacyjnej na jej funkcjach, związkach ze strukturą organizacyjną, kompetencjami pracowników i rozwojem technologii. Celem rozdziału jest wskazanie ewolucji zagadnień komunikacji w organizacjach tradycyjnych, nowoczesnych i organizacjach przyszłości. Autor przedstawi sytuację komunikacyjną w określonym czasie, siłę, jaka miała wpływ i spowodowała zmianę, a także konsekwencje komunikacyjne owej zmiany. W niniejszym rozdziale pokazano również kierunki i sposoby komunikowania się w tradycyjnych organizacjach.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikacja organizacyjnapl_PL
dc.subjecttradycyjne struktury organizacyjnepl_PL
dc.subjectprzyczyny zmian komunikacyjnychpl_PL
dc.subjectnowoczesna komunikacja w organizacjachpl_PL
dc.subjecttechnologie internetowepl_PL
dc.subjectInternetpl_PL
dc.titleNowy wymiar komunikacji organizacyjnejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number141-160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAdamson C., Evolving complaint procedures, “Managing Service Quality”, 1993, No. 3.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBennis W., Goleman D., O’Toole J., Przejrzystość w biznesie. Szczerość. Zaufanie. Jasne zasady, MT Biznes, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBremond J., Salort M. M., Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBudzyński W., Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCarlton D., Free riding and sales strategies for the internet, Cambridge, National Bureau of Economic Research 2001.pl_PL
dc.referencesConrad C., Poole M., Strategic Organizational Communication in a Global Economy, Belmont, CA: Wadsworth 2002.pl_PL
dc.referencesKiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKodeks pracy (t. j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. nr 225, poz. 1672; Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 125, poz. 869).pl_PL
dc.referencesKorporoboPolacy RAPORT: Przetrwać w korporacji http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1510728,1,raport-przetrwac-w-korporacji.read (dostęp 5.04.2011).pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesKowalewski S., Przełożony – podwładny, PWE, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesKuszewski J., NetMeeting, Okno na (cały) świat, „Magazyn Internetowy” 1999.pl_PL
dc.referencesMalinowski S., Sieciowe pogaduchy, „Chip” 4/2000.pl_PL
dc.referencesMałachowski A., Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesMcNamara C., Field Guide to Leadership and Supervision for Nonprofit Staff, Minneapolis, Minnesota: Authenticity Consulting, LLC 2003.pl_PL
dc.referencesNosal Cz., Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu”, t. 4, nr 1, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesObroń się przed spamem!, przegląd programów antyspamowych, „Internet Standard” 5/2001.pl_PL
dc.referencesSimon H. A., Donald W., Smithburg D. W., Thompson V. A., Public Administration, New York.pl_PL
dc.referencesSimon H. A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesSmith A., An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Collector’s Edition, Management Laboratory Press 2009 (Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954).pl_PL
dc.referencesSzafrański B., Wideokonferencje − zamiast spotkania, „PC Kurier” 21/1999.pl_PL
dc.referencesWinnicki K. http://praca.wp.pl/title,Osiem-godzin-pracy-Nie-dziekuje,wid,12263011,wiadomosc-kariera-zarobki.html?ticaid=1c106 (dostęp 5.04.2011).pl_PL
dc.referencesYoung-Levine M., Levine J. R., Internet FAQ − często zadawane pytania, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesZalewska M., Komunikowanie jako podstawa relacji społecznych, w: W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-698-7.08
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe