Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Joanna Malgorzata
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-09-18T08:47:25Z
dc.date.available2021-09-18T08:47:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMichalak J. M., Ewolucja form pracy zespołowej, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Januszkiewicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 89-115, DOI: 10.18778/7525-698-7.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-698-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39093
dc.descriptionPraca jest związana z działalnością człowieka od początków jego aktywności wytwórczej. Stopniowo, gdy aktywność ta stawała się procesem coraz bardziej złożonym, pojawiła się konieczność jej podziału i stworzenia warunków dla pracy wykonywanej przez więcej niż jedną osobę. Niniejszy rozdział poświęcony jest, z jednej strony, historycznemu prześledzeniu drogi ewolucji grupowych form organizacji działalności wytwórczej wraz z ambitną próbą projekcji form wyłaniających się, z drugiej zaś, analizie wpływu tychże form na zachowania organizacyjne pracowników.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectpraca zespołowapl_PL
dc.subjectzaspokajanie potrzebpl_PL
dc.subjectgrupa czy zespółpl_PL
dc.subjectewolucja form zbiorowej organizacji pracypl_PL
dc.subjectwspółczesne zespoły pracowniczepl_PL
dc.subjectzespoły wirtualnepl_PL
dc.subjectzespół pracowniczypl_PL
dc.titleEwolucja form pracy zespołowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number89-115pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAniszewska G. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBednarz M., Gola A., Koła jakości i problemy ich wdrażania w warunkach polskich przedsiębiorstw, referat Naukowego Koła Zarządzania Przedsiębiorstwem przy Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa Politechniki Lubelskiej http://nkzp.pollub.pl dostęp 17.09.2011.pl_PL
dc.referencesBelbin R. M., Nie tylko zespół, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna − diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesCohen S. G., Bailey D. E., What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite, “Journal of Management” 1997, Special Issue, Vol. 23, Issue 3.pl_PL
dc.referencesDrucker P., The Coming of the New Organization, “Harvard Business Review” 1988, No. 1-2.pl_PL
dc.referencesEbrahim N. A., Shamsuddin A., Taha Z., Virtual Teams: a Literature Review, “Australian Journal of Basic and Applied Science” 2009, No. 3.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGustafson K., Kleiner B. H., New Development in Team Building, “Work Study” 1994, No. 8.pl_PL
dc.referencesHammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHerman A., Ciesielska D., Kurowski W., Rola wiedzy w tworzeniu wartości w globalnej gospodarce usług, Badania Naukowe Katedry Zarządzania Wartością SGH, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHiggs M., Overcoming the problems of cultural differences to establish success for international management teams, Team performance management: an international journal, 1996, Vol. 2, No. 1.pl_PL
dc.referencesIvancevich J. M., Konopaske R., Matteson M. T., Organizational Behavior and Management, (SIE), McGraw-Hill Higher Education Inc. 2008.pl_PL
dc.referencesKaraszewski R., Total Quality Management – wybrane zagadnienia, TNOiK, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesKatzenbach J. R., Smith D. K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKimble Ch., Building Effective Virtual Teams: How to Overcome the Problems of Trust and Identity in Virtual Teams, “Global Business and Organizational Excellence” January/February 2011.pl_PL
dc.referencesKohn S. E., Oconnell V. D., 6 nawyków wydajnego zespołu, Wydawnictwo ONE Press 04/2008.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKurnal J., Zarządzanie zespołami pracowniczymi: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLewandowski A., Kultura organizacji – między stałością a zmianą, 14.04.2008 www.personelplus.pl dostęp 30.09.2011.pl_PL
dc.referencesMarks M. A., Panzer F. J., The Influence of Team Monitoring on Team Processes and Performance, “Human Performance” 2004, Vol. 17, Issue 1.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesMcGrath J. E., Tschan F., Management Principles. The Theory of Management: Temporal Matters in the Study of Work Groups in Organizations, “The Psychologist Manager Journal” 2007, Vol. 10, Issue 1.pl_PL
dc.referencesMcShane S., Glinow von M. A., Organizational Behavior, McGraw-Hill Higher Education Inc. 2000.pl_PL
dc.referencesMiller M., Fields R., Kumar A., Ortiz R., Leadership and organizational vision in managing a multiethnic and multicultural project team, “Journal of Management in Engineering” 2000/16(6).pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Structure in Fives, Prentice Hall, New York 1983.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., McHugh A., Strategy Formation in an Adhocracy, “Administrative Science Quarterly” June 1985, Vol. 30, No. 2.pl_PL
dc.referencesOyster C. K., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesPłoszajski P. (red.), Przerażony kameleon: Eseje o przyszłości zarządzania, Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPotocki A., Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO – zachowań w organizacji), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 715/2006.pl_PL
dc.referencesPutnam R., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesRobbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSundstrom E., DeMeuse K., Futrell D., Work Teams: Applications and effectiveness, “American Psychologist” 1990, Vol. 45, No. 2.pl_PL
dc.referencesSundstrom E., McIntyre M., Halfhill T., Richards H., Work Groups: From the Hawthorne Studies to Work Teams of the 1990s and Beyond, Group Dynamics: Theory, “Research and Practice” 2000, Vol. 4, No. 1.pl_PL
dc.referencesSzałkowski A., Bukowska U., Zarządzanie zespołami pracowniczymi. Aspekt behawioralny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesTrompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesVollmuth H. J., Controlling – Instrumenty od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-698-7.06
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe