Show simple item record

dc.contributor.authorŚwiątek-Barylska, Ilona
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-09-17T10:05:10Z
dc.date.available2021-09-17T10:05:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationŚwiątek-Barylska I., Człowiek a organizacja – relacje i zależności, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Januszkiewicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 41-59, DOI: 10.18778/7525-698-7.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-698-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39089
dc.descriptionAutor niniejszej pracy zwraca uwagę na relacje pracownika z firmą – pracodawcą, które systematycznie ulegają przeobrażeniom. Przekształcają się od wykonywania niemal niewolniczej pracy fizycznej do wysoko kwalifikowanej i dobrze wynagradzanej pracy profesjonalistów. Zmiany, jakie zaszły i nadal zachodzą w relacji pracownika z organizacją, zostaną poddane przez autora analizie z uwagi na trzy aspekty tego związku: 1) wzajemnej relacji celów pracownika i organizacji, 2) trwałości związku pracownika z organizacją oraz 3) możliwości pogodzenia elastyczności organizacji z poczuciem bezpieczeństwa pracowników.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrelacje pracownika z firmąpl_PL
dc.subjectcele organizacjipl_PL
dc.subjectcele pracownikówpl_PL
dc.subjecttrwałość związku pracownika z organizacjąpl_PL
dc.subjectpotrzeba bezpieczeństwa pracownikówpl_PL
dc.subjectelastyczność organizacjipl_PL
dc.titleCzłowiek a organizacja – relacje i zależnościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number41-59pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesArendt Ł., Kukulak-Dolata I., Poliwczak I., Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, [w:] E. Kryńska (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBaruch Y., Employability: a substitute for loyalty?, Human Resource Development International, ISSN 1367−8868 print/ISSN 1469−8374, Taylor & Francis Ltd. 2001 http://www.tandf.co.uk/journalspl_PL
dc.referencesBelchamber G., Flexicurity: What is it? Can it Work Downunder?, “Australian Bulletin of Labour” 2010, Vol. 36, No. 3.pl_PL
dc.referencesCase J., The Question We All Wonder About: ”For Whom Do You Work?”, “Boston Globe” 29.12.2003, za: F. F. Reichheld, T. Teal, Efekt lojalności. Ukryta siła rozwojowa twojej firmy, Helion, Gliwice 2007.pl_PL
dc.referencesColins J. C., Porras J. I., Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesCummings L. L., Toward Organizational Behavior, “Academy of Management Review”, January 1978.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa−Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesGaravan T., Employability, the emerging new deal?, “Journal of European Industrial Training” 1999, Vol. 23, No. 1, za: Ł. Sienkiewicz, Atrakcyjność zatrudnieniowa. Problemy definicyjne i ich konsekwencje, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2010, nr 2(16).pl_PL
dc.referencesGiddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGorz A., Farewell to the Working Class, Pluto, London 1982, za: A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesHandy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesHiltrop J. M., The Changing Psychological Contract: the human resource challenge of 1990s, “European Management Journal” September 1995, No. 13, Vol. 30.pl_PL
dc.referencesKanter R. M., Transforming Gigants, “Harvard Business Review” January 2008.pl_PL
dc.referencesKissler G., The New Employment Contract, “Human Resource Management” 1994, No. 33.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKrupski R., Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania a zarządzanie kadrami, [w:] Z. Janowska (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro, Absolwent, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesMorawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesLevinson H., Zarządzanie przez czyje cele?, „Harvard Business Review Polska”, marzec 2004.pl_PL
dc.referencesPeszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPeters T., Thriving on Chaos, Macmillan, London 1988.pl_PL
dc.referencesReinfuss R., MBO. Prosta i skuteczna technika zarządzania Twoją firmą, Helion, Gliwice 2009.pl_PL
dc.referencesRymsza M., Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, ISP, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSennet R., The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, Norton, London 1998.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz Ł., Atrakcyjność zatrudnieniowa. Problemy definicyjne i ich konsekwencje, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2010, nr 2(16).pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Motywacja jako wymiana, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesStachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesStaw B. M., Organizational Psychology and the Pursuit of the Happy/Productive Worker, “California Management Review”, Summer 1986.pl_PL
dc.referencesStrojek A., Koniec bajki? „Pokolenie Z” szuka pracy http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.397/szukaj.1 (stan na dzień 1.09.2011).pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Barylska I., Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi – wyzwanie dla współczesnego menedżera, [w:] W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesWhyte W. H., The Organization Man, University of Pennsylvania Press, 1956.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-698-7.04
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe