Show simple item record

dc.contributor.authorKołodziejczak, Małgorzata
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-09-17T09:49:27Z
dc.date.available2021-09-17T09:49:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKołodziejczak M., Perspektywa organizacji, [w:] Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Januszkiewicz K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 8-25, DOI: 10.18778/7525-698-7.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-698-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39087
dc.descriptionAutorka pracy wychodząc z założenia, że w każdym dobrze przygotowanym procesie zarządzania zmiana rozpoczyna się od rozpoznania i zrozumienia stanu wyjściowego, a kończy na określeniu stanu docelowego, postanowiła podjąć próbę wyjaśnienia i scharakteryzowania istoty zmian organizacyjnych, a następnie wydobyć i określić cechy organizacji: tradycyjnej i współczesnej oraz charakterystycznych dla nich sposobów zarządzania, po to by w konsekwencji skonfrontować je ze sobą, wskazując tym samym generalne kierunki zmian dla organizacji chcących się rozwijać i aspirować do miana organizacji przyszłości.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K. (red.), Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectorganizacjapl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectotoczenie organizacjipl_PL
dc.subjectzmiany w organizacjipl_PL
dc.subjectcechy organizacjipl_PL
dc.subjectzarządzanie organizacjąpl_PL
dc.titlePerspektywa organizacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number8-25pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAnsoff I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesArmstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesBielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBlanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBłaszczyk W., Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw państwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.pl_PL
dc.referencesBudnikowski A., Globalna przygoda, „Prawo i Gospodarka. Magazyn Finansowy” 1999, 287(612).pl_PL
dc.referencesBurns T., Stalker G. M., The Management of Innovation, Tavistock Publications, London 1961.pl_PL
dc.referencesCameron K. S., Quinn R. E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesCarr D. K., Hard K. J., Trahant W. J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesChristiansen A. A., Building the innovative organization, Macmillan Press Ltd., London 2000.pl_PL
dc.referencesClarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDicken P., Global Shift. The Internationalization of Economic Activity, Guiford Press, New York−London 1992.pl_PL
dc.referencesDrucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesDrucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesFisher B., Globalization and The Competitiveness of Regional Block, Intereconomics 1998.pl_PL
dc.referencesGrajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGrouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces?, Poltext, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesJasiński B., Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulencje otoczenia, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Warunki i możliwości przekształcenia się polskich przedsiębiorstw w firmy globalne, [w:] Przedsiębiorstwa wobec wyzwań wynikających z globalizacji i integracji z Unią Europejską, IFGM, SGH Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKatz D., Kahn R. L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesMachaczka J., Przedsiębiorczość, zarządzanie i zmiana − tryptyk rozwoju organizacji, „Przegląd Organizacji” 1996, nr 5.pl_PL
dc.referencesMachaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa−Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesMasłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesMills J. H., Dye K., Mills A. J., Understanding Organizational Change, TJ International, Bodmin 2009.pl_PL
dc.referencesMüller U. R., Zmiana warty w zarządzaniu. Dramat i szansa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesNizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOlszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesPocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesSenge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej: filozofia, metody, strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Wolność w organizacji, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kluczbork−Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesSikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesStonehouse G., Hamil J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesStoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesToffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesWest M., Tjosvold D., Smith K., International handbook of organizational teamwork and co-operative working, Wiley 2003.pl_PL
dc.referencesWiliamson J. G., Globalization, Convergence and History, NBER Working paper No. 5259.pl_PL
dc.referencesZaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesZiębicki B., Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-698-7.02
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe