Show simple item record

dc.contributor.authorWinnicka-Popczyk, Alicja
dc.date.accessioned2021-09-07T13:28:01Z
dc.date.available2021-09-07T13:28:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2450-775X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38998
dc.description.abstractW artykule poruszono problematykę dotyczącą rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na obszarach wiejskich. Dokonano analizy przyczyn ich powstawania, pełnionych funkcji, potrzeb wspierania oraz zaleceń dalszego funkcjonowania. Na przykładzie trzech firm rodzinnych, działających na terenie rolniczej gminy z centralnej Polski, zobrazowano możliwości gospodarowania w warunkach wiejskich. Opisywane firmy osiągnęły sukces materialny, stworzyły nowe miejsca pracy, jednocześnie przyczyniły się do rozwoju miejscowości, w których prowadzą działalność.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesMarketing i Zarządzanie;2 (43)
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectfirma rodzinnapl_PL
dc.subjectbiznes rodzinny w obszarach wiejskichpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość rodzinna w gminach rolniczychpl_PL
dc.titleProblemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number181-191pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eissn2353-2874
dc.referencesBank Światowy. Pobrano z: http://data.worldbank.org/indicator#topic-1 (10.07.2015).pl_PL
dc.referencesCharakterystyka gminy Łowicz. Pobrano z: http://www.lowicz.bipst.pl/index.php?grupa =518167 (10.07.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://www.lodr-bratoszewice.pl/AGROLIGA/agroliga2007.htm (10.07.2015).pl_PL
dc.referenceshttp://www.ppr.pl/artykul-rolnik-farmer-roku-2007-145899-dzial-22.php (10.07.2015).pl_PL
dc.referencesJeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A., 2004. Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesNaszkowska, K. (2005) Polskie pieczarki podbiją Europę. Pobrano z: http://wiadomosci .gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2613135.html (10.07.2015).pl_PL
dc.referencesObszary wiejskie w Polsce. Rural areas in Poland. Studia i analizy statystyczne (2011). Warszawa–Olsztyn: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie, (171–173).pl_PL
dc.referencesPlan rozwoju lokalnego Gminy Łowicz na lata 2007–2013 (2006) (36). Łowicz: BIP.pl_PL
dc.referencesPlan rozwoju lokalnego Gminy Łowicz na lata 2008–2015, Załącznik do Uchwały Nr XXXII/161/09 Rady Gminy Łowicz z dnia 28.08.2009 (2009) (56). Łowicz: BIP.pl_PL
dc.referencesRozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich (2014) (18–19). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.pl_PL
dc.referencesTargosz, R. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi, 2014, pobrano z: www.dodr.pl/ III/4/2/3/3/koncepcja-rozwoju.pdf (10.07.2015).pl_PL
dc.referencesWinnicka-Popczyk, A. (2015). Przedsiębiorczość rodzinna na polskiej wsi. Relacje, (5/13), 22–23.pl_PL
dc.referenceswww.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=58 (10.07.2015).pl_PL
dc.referencesWyżnikiewicz, B. (2015). Kiepski stan polskiego rolnictwa. Pobrano z: biznes.pl, (10.07.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18276/miz.2016.43-15
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe