Show simple item record

dc.contributor.authorOlczyk, Adam
dc.contributor.editorDynkowska, Julia
dc.contributor.editorLemann, Natalia
dc.contributor.editorWróblewski, Michał
dc.contributor.editorZatora, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T06:29:20Z
dc.date.available2021-06-14T06:29:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationOlczyk A., Czym jest hejt? Kilka słów o werbalnej nienawiści, [w:] Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Dynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 25-38, DOI: 10.18778/8088-665-0.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-665-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36192
dc.description.abstractW artykule przedstawiona zostaje propozycja rozumienia słowa hejt w języku polskim. Pierwsza część rozważań poświęcona jest wyjaśnieniu zjawiska nienawiści, z akcentem na przypadkowy charakter tego uczucia (w tym zakresie następuje bezpośrednie odniesienie do hejtu). Kolejno hejt zostaje przyłożony do prawnego pojęcia „mowa nienawiści”, w związku z czym zostają wyróżnione dwie jego podstawowe cechy: (1) ukierunkowanie na jednostkę oraz (2) brak konieczności istnienia zaplecza ideologicznego.pl_PL
dc.description.abstractThis article is an attempt to analyze the Polish word “hejt” from a philosophical, nonetymological point of view. The author tries to submit a definite way to understand that word. “Hejt” is described as a lingual statement which contains hate that is directed at what it relates to. For that purpose the analysis focuses on the attributes of hate, such as fortuitousness and insatiability. In sequence “hejt” is compared to the legal term “hate speech”, therefore the author finds two basic features of it: (1) focusing at the individual, and (2) optional presence of an ideological background.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. (red.), Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthejtpl_PL
dc.subjectmowa nienawiścipl_PL
dc.subjectnienawiśćpl_PL
dc.subjectLeszek Kołakowskipl_PL
dc.subjecthate speechpl_PL
dc.subjecthatepl_PL
dc.titleCzym jest hejt? Kilka słów o werbalnej nienawiścipl_PL
dc.title.alternativeWhat is “Hejt”? A few Words about Verbal Hatepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number25-38pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Teorii i Filozofii Prawapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-666-7
dc.referencesBobrowicz Alicja (2015), Prof. Bralczyk: Łatwiej hejtować niż nienawidzić. O zawrotnej karierze słowa „hejt”, MetroCafe.pl http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,18801439,prof-bralczyk-latwiej-hejtowac-niz-nienawidzic-o-zawrotnej.html [dostęp: 10.02.2016].pl_PL
dc.referencesKant Immanuel (1971), Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołakowski Leszek (1986), Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołakowski Leszek (1990), Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności [w:] tegoż, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Res Publica, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKołakowski Leszek (2011), Śmierć utopii na nowo rozważona [w:] tegoż, Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesKućka Michał, Pałka Katarzyna (2010), Ochrona przed mową nienawiści — powództwo cywilne czy akt oskarżenia? [w:] A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Oficyna 2010, LEX nr 121580.pl_PL
dc.referencesMajdan Krzysztof (2012), Janusz Ławrynowicz vel „Pan Andrzej”. Internet go zniszczył. Miał stan przedzawałowy i chodził do psychiatry http://natemat.pl/26741,janusz-lawrynowicz-vel-pan-andrzej-internet-go-zniszczyl-mialstan-przedzawalowy-i-chodzil-do-psychiatry [dostęp: 10.02.2016].pl_PL
dc.referencesPlaton (1957), Uczta, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymborska Wisława (1997), Nienawiść [w:] tejże, Widok z ziarnkiem piasku, Wydawnictwo a5, Poznań.pl_PL
dc.referencesCouncil of Europe Recommendation nr R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on “Hate Speech” (adopted on 30 October 1997) (b.r.) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec%2897%2920_en.pdf [dostęp: 10.02.2016].pl_PL
dc.referencesSzewczyk Paula (2015), Olaf Lubaszenko: Bycie facetem z problemami to wstyd http://stylzycia.newsweek.pl/olaf-lubaszenko-ksiazka-chlopaki-niech-placzakryzys,artykuly,365324,1.html [dostęp: 10.02.2016].pl_PL
dc.contributor.authorEmailadam.tomasz.olczyk@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-665-0.03
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe