CONTENT

1. Konkursy literackie organizowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w latach 1949–1950 - Literary competitions organized by the Ministry of Culture and Arts in the late 1949−1950 – analysis of the materials from archives
Kamila Budrowska
2. Errata do twórczości Stanisława Czernika: 1949 - Errata to the Stanisław Czernik’ biography: 1949
Wiktor Gardocki
3. Walka z analfabetyzmem w Polsce Ludowej i jej realia w świetle wybranych dokumentów Ministerstwa Oświaty oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem (1949–1951) - Combating adult illiteracy in the People’s Republic of Poland (on the example of selected documents of the Ministry of Education and the Office of the Government Plenipotentiary for Combating Illiteracy in 1949−1951)
Magdalena Budnik
4. Zdezaktualizowane. Na marginesie „wykazu książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r.” – Out of date. Remarks on the 1951 ”index of books to be immediately excluded”
Elżbieta Dąbrowicz
5. Polityka, poetyka i „tragizm istnienia”. Cenzorska recepcja cyklu powieściowego „Młyny Boże” Kazimierza Truchanowskiego – Politics, poetics and “existential tragedy”. The reception of “The Mills of the God” novel series by Kazimierz Truchanowski by the censorship bureau
Kajetan Mojsak
6. „Tylko krasnoludków nie ma bo wyszły”. Cenzurowany obraz Armii Krajowej w poezji polskiej w latach 1956–1958 – Censored image of the Home Army in Polish poetry in 1956–1958
Agnieszka Kloc
7. Cenzura w okresie odwilży jako temat tabu – Censorship as a taboo during political “thaw”
Marzena Woźniak-Łabieniec
8. Obyczajowe, ale czy obyczajne. Wokół intymnych zapisków Stefana Żeromskiego – Routine but Ribald. Intimacy in Stefan Żeromski’s Journals
Katarzyna Kościewicz

Recent Submissions