Show simple item record

dc.contributor.authorKrajewska, Aleksandra
dc.date.accessioned2021-03-16T15:03:23Z
dc.date.available2021-03-16T15:03:23Z
dc.date.issued2019-12-30
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34214
dc.description.abstractThe article gives a brief overview of extractive taxes within the fiscal systems of selected countries. Firstly, the notion of “resource rent” is explained as well as systems of the cooperation between the state owning the mineral resources and entrepreneurs extracting them are presented (i.e. concessionary and contractual system). Next, a brief description of the most common levies imposed on the extractive activities is made, along with their classification according to various criteria. Then, fiscal instruments applied in the extractive sector in Australia, Norway, Canada and Mexico are presented (mainly regarding hydrocarbons, i.e. crude oil and natural gas).en
dc.description.abstractW artykule dokonano zwięzłego przeglądu podatków wydobywczych występujących w systemach fiskalnych wybranych państw świata. W pierwszej kolejności wskazano definicję pojęcia „renty surowcowej” oraz przedstawiono systemy nadające kształt współpracy pomiędzy państwami władającymi złożami kopalin oraz przedsiębiorcami dokonującymi ich wydobycia (tj. system koncesyjny i kontraktowy). W dalszej kolejności dokonano krótkiej charakterystyki danin obciążających działalność wydobywczą na świecie, dokonując ich klasyfikacji z uwzględnieniem różnych kryteriów. Następnie zaś przedstawiono instrumenty fiskalne stosowane w sektorze wydobywczym w Australii, Norwegii, Kanadzie i Meksyku (głównie w odniesieniu do węglowodorów, tj. ropy naftowej i gazu ziemnego).pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;4pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecttaxation of minerals’ extractionen
dc.subjecttaxation of the extractive industryen
dc.subjectextractive taxesen
dc.subjectresource renten
dc.subjectopodatkowanie wydobycia kopalinpl
dc.subjectopodatkowanie sektora wydobywczegopl
dc.subjectpodatki wydobywczepl
dc.subjectrenta surowcowapl
dc.titleKilka uwag na temat opodatkowania wydobycia kopalin w wybranych krajachpl
dc.title.alternativeSeveral remarks on taxation of minerals’ extraction in selected countriesen
dc.typeArticle
dc.page.number49-63
dc.contributor.authorAffiliationDoktor nauk prawnych, Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, radca prawny, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSPpl
dc.referencesAnnual Report: 2014–2015 Indian Oil and Gas Canada (IOGC), https://www.pgic-iogc.gc.ca/eng/1452544281030/1509647536409#chp3 (dostęp: 6.09.2020).pl
dc.referencesDoorn-Olejnicka van M., Podatkowy słownik encyklopedyczny, IBFD, Amsterdam 2014.pl
dc.referencesDwyer B.P., Canada – Corporate Taxation sec. 1, Country Tax Guides IBFD.pl
dc.referencesFuruseth E., Norway – Corporate Taxation sec. 2, Country Tax Guide IBFD.pl
dc.referencesGlobal oil and gas tax guide 2019, przewodnik opracowany przez EY, https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/global-oil-and-gas-tax-guide-2019 (dostęp: 4.09.2020).pl
dc.referencesGrabicz M., Sokół H., Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w Polsce, „Rynek Energii” 2012, nr 3.pl
dc.referencesKrajewska A., Podatki wydobywcze – ocena systemu opodatkowania wydobycia niektórych kopalin w Polsce na tle rozwiązań wybranych krajów, rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2019 r.pl
dc.referencesKulczycka J., Nieć M., Uberman R., Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej. Pojęcia i zasady, Kraków 2003.pl
dc.referencesLand B.C., Resource rent taxes: A re-appraisal, [w:] The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Practice, red. P. Daniel, M. Keen, C. McPherson, International Monetary Fund 2010.pl
dc.referencesNeneman J., Kronenberg J., Opodatkowanie eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na gospodarkę w świetle koncepcji „przekleństwa zasobów naturalnych”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 5.pl
dc.referencesOrellana Polo E., Mexico – Corporate Taxation sec. 2, Country Tax Guides IBFD.pl
dc.referencesProjekt z dnia 19 stycznia 2012 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wraz z uzasadnieniem, druk sejmowy nr 144/VII kadencja (dostęp: 3.09.2020).pl
dc.referencesPtak M., Kasztelewicz Z., Podatki i daniny płacone przez górnictwo w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią” 2014, nr 88.pl
dc.referencesSenackie Biuro Analiz i Dokumentacji, Analiza obciążeń fiskalnych związanych z wydobyciem kopalin w wybranych krajach, Warszawa 2012, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/31/plik/calosc_1_pdf (dostęp: 4.09.2020).pl
dc.referencesSkołucka K., Sobiczewski M., Modele opodatkowania węglowodorów na świecie. Założenia ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz innych zmian prawno-podatkowych dotyczących eksploatacji węglowodorów w Polsce, „Kultura i Polityka” 2012, nr 12.pl
dc.referencesŚwistak A., Opodatkowanie wydobycia surowców naturalnych w Polsce, Warszawa 2018.pl
dc.referencesTordo S., Fiscal Systems for Hydrocarbons, World Bank Working Paper No. 123, Washington 2007.pl
dc.referencesToryanik T., Australia – Corporate Taxation sec. 1, Country Tax Guides IBFD.pl
dc.contributor.authorEmailakrajewska@wpia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2019.04.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0