Show simple item record

dc.contributor.authorKordowska, Monika
dc.contributor.authorKulczyk, Sylwia
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2021-03-15T14:10:08Z
dc.date.available2021-03-15T14:10:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKordowska M., Kulczyk S., Natura dla mieszczucha – rola miejskich muzeów przyrodniczych w popularyzacji i edukacji przyrodniczej, [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 10, Krajoznawstwo a turystyka, Wojciechowska J., Makowska-Iskierka M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 121-139, doi: 10.18778/8220-355-4.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-355-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34189
dc.description.abstractCelem artykułu jest charakterystyka polskich muzeów przyrodniczych znajdujących się w miastach, a w szczególności odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób placówki te przyczyniają się do zachowania bądź odbudowania powiązań między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Zidentyfikowane muzea przyrodnicze w miastach są związane najczęściej z funkcjonującymi tam placówkami naukowymi, a ich zbiory bardziej nawiązują do profilu prowadzonych w tych jednostkach prac badawczych niż do lokalnego otoczenia przyrodniczego. Z tego powodu muzea przyrodnicze w miastach zapewniają raczej dostęp do wiedzy ogólnej o środowisku naturalnym, a nie zbliżenie się odwiedzających do przyrody.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of the article is to present Polish natural history museums in cities, and answer the question whether and how these establishments contribute to preserving or restoring the bond between humans and the natural environment. The natural history museums described in the article are usually connected with academic centres in the cities and this informs their research rather than being related to the local natural environment. Thus, natural history museums offer visitors access to general knowledge about the environment rather than enabling them to experience nature more closely.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWojciechowska J., Makowska-Iskierka M. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 10, Krajoznawstwo a turystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmuzeum przyrodniczepl_PL
dc.subjectedukacja przyrodniczapl_PL
dc.subjectkrajoznawstwopl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectnatural science museumpl_PL
dc.subjectenvironmental educationpl_PL
dc.subjectcultural heritage tourismpl_PL
dc.subjectcitypl_PL
dc.titleNatura dla mieszczucha – rola miejskich muzeów przyrodniczych w popularyzacji i edukacji przyrodniczejpl_PL
dc.title.alternativeNature for a city dweller: the role of natural history museums in popularizing environmental educationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number121-139pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-356-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteKordowska Monika – dr, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: turystyka przyrodnicza, birdwatching, turystyka na obszarach chronionych; e-mail: monika_kordowska11@gazeta.pl.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKulczyk Sylwia – dr hab., Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: geografia turyzmu, ekologia krajobrazu, relacje człowiek–przyroda; e-mail: skulczyk@uw.edu.pl.pl_PL
dc.referencesAbraham, A., Sommerhalder, K., Abel, T. (2010). Landscape and well-being: a scoping study on the health-promoting impact of outdoor environments. International journal of public health, 55 (1), 59–69.pl_PL
dc.referencesBalmford, A., Beresford, J., Green, J., Naidoo, R., Walpole, M., Manica, A. (2009). A global perspective on trends in nature-based tourism. PLOS Biology, 7 (6), 16.pl_PL
dc.referencesFolga-Januszewska, D. (2011). 1000 muzeów w Polsce – przewodnik. Lesko: Wydawnictwo Bosz.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny (2019). Pobrane z: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/216,pojecie.html (17.11.2019).pl_PL
dc.referencesInstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (2019). Pobrane z: http://isez.pan.wkraj.plrc (10.10.2019).pl_PL
dc.referencesJędrysiak, T. (2009). Turystyka muzealna. W: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej. T. 1 (s. 36–58). Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesKąsinowska, R. (1998). Zamek w Kórniku. Kórnik: Prasowe Zakłady Graficzne.pl_PL
dc.referencesKluss, M., Kruczek, J. (2010). Zamek w Pszczynie – perła śląskiej architektury. Olszanica: Wydawnictwo Bosz.pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki ICOM dla Muzeów (2018). Pobrane z: https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/poland.pdf (17.11.2019).pl_PL
dc.referencesKordowska, M. (2015). Współczesne muzea przyrodnicze w Polsce i ich działalność. Turystyka Kulturowa, 4, 24–40.pl_PL
dc.referencesLijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyczna Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019). Pobrane z: www.mkidn.gov.pl (7.11.2019).pl_PL
dc.referencesMuzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk (2019). Pobrane z: www.muzewol.pan.pl (11.10.2019).pl_PL
dc.referencesMuzeum Gdańska (2019). Pobrane z: https://muzeumgdansk.pl (15.11.2019).pl_PL
dc.referencesMuzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (2019). Pobrane z: http://muzeum.wnoz.us.edu.pl (10.10.2019).pl_PL
dc.referencesMuzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego (2019). Pobrane z: http://web.biol.uni.lodz.pl/muzeum/ (11.10.2019).pl_PL
dc.referencesMuzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego (2019). Pobrane z: www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl (10.10.2019).pl_PL
dc.referencesNarodowy Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2019). Pobrane z: www.nimoz.pl (7.11.2019).pl_PL
dc.referencesSoga, M., Gaston, K.J. (2016). Extinction of experience: The loss of human–nature interactions. Frontiers in Ecology and the Environment, 14 (2), 94–101.pl_PL
dc.referencesStasiak, A. (2000). Muzeum jako produkt turystyczny. W: A. Szwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny (s. 165–182). Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.pl_PL
dc.referencesStasiak, A. (2006). Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki. W: A. Toczewski (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie (s. 29–44). Zielona Góra: Wydawnictwo Muzeum Ziemi Lubuskiejpl_PL
dc.referencesStasiak, A. (2007). O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku. W: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie? (s. 126–127). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.pl_PL
dc.referencesStasiak, A., Włodarczyk, B. (2013). Miejsca spotkań kultury i turystyki. W: B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań (s. 29–46). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesStefanik, M., Kamel, M. (2013). Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna. Turystyka Kulturowa, 8, 5–23.pl_PL
dc.referencesStrager, H., Astrup, J. (2014). A place for kids? The public image of natural history museums. The Museum Journal, 57 (3), 315–327.pl_PL
dc.referencesUnited Nations (2018). World urbanization prospects: The 2018 Revision. Key facts. Pobrane z: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf (17.11.2019)pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika_kordowska11@gazeta.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailskulczyk@uw.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-355-4.09
dc.relation.volume10pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe