Show simple item record

dc.contributor.authorAl-Hameed, Hiba Musadaq Salim
dc.date.accessioned2020-04-09T09:36:58Z
dc.date.available2020-04-09T09:36:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31816
dc.description.abstractThe topic of a dissertation is to examine the impact of UV and thermal stimulation on the emission of thermoluminescence light using the PTTL (PhotoTransferred ThermoLuminescence) phenomenon, and consequently – the search for optimal stimulation conditions determining the accuracy of dose re-evaluation. Measurements were performed with the MTS-N (LiF:Mg,Ti) and MCP-N (LiF:Mg,Cu,P) dosimeters exposed to electromagnetic radiation with dose up to 1000 mGy for MTS-N and up to 25 mGy for MCP-N detectors. Using the TLD Reader-Analyser RA’04 the dependence of PTTL data reading performance on UV wavelength, irradiation time and temperature of detectors during UV irradiation was examined. Among all available UV wavelengths (254, 302 and 365 nm) the highest efficiency occurred at λ = 254 nm. Further measurements were carried out with this wavelength. The light emission efficiency of the detectors using the PTTL phenomenon was tested with the following stimulation parameters: – UV irradiation time: from 30 minutes to 8 hours for MTS-N and from10 minutes to 4 hours for MCP-N detectors, and – a heating temperature during UV irradiation: from 33 to 140 °C for MTS-N and from 30 to 120 °C for MCP-N detectors. The most important results relate to the usefulness of the PTTL method for the dose re-evaluation: PTTL reading performance, detector linearity, and an indication of optimal conditions for UV irradiation and thermal treatment of detectors. Studies have shown that the high sensitivity of MCP-N detectors in routine measurements of TL dosimetry is lost at repeated readings in PTTL mode.pl_PL
dc.description.abstractTematem rozprawy jest badanie wpływu parametrów stymulacji UV i termicznej na emisję światła z detektorów termoluminescencyjnych promieniowania jonizującego, z wykorzystaniem zjawiska termoluminescencji stymulowanej światłem (PTTL: PhotoTransferred ThermoLuminescence), a w konsekwencji – poszukiwanie warunków stymulacji optymalnych ze względu na dokładność ponownego (tzn. wykonywanego po pierwszym odczycie) wyznaczenia dawki. Pomiary były wykonywane z dozymetrami MTS-N (LiF:Mg,Ti) i MCP-N (LiF:Mg,Cu,P) napromieniowanymi promieniowaniem elektromagnetycznym o dawce do 1000 mGy dla MTS-N oraz do 25 mGy dla MCP-N. Za pomocą czytnika TLD Reader-Analyser RA’04 została zbadana zależność wydajności odczytu danych PTTL od długości fali promieniowania UV, czasu ekspozycji i temperatury detektorów w trakcie naświetlania UV. Spośród wszystkich dostępnych długości fal promieniowania UV (254, 302 i 365 nm) najwyższa wydajność detekcji wystąpiła przy λ = 254 nm. Dalsze pomiary były prowadzone ze stymulacją promieniowaniem UV o tej długości fali. Wydajność detekcji z wykorzystaniem zjawiska PTTL była badana przy następujących parametrach stymulacji: – czas ekspozycji na promieniowanie UV połączonej z nagrzewaniem detektorów: od 30 min. do 8 godz. dla detektorów MTS-N i od 10 min. do 4 godz. dla MCP-N, – temperatura ogrzewania w trakcie ekspozycji UV: od 33°C do 140°C dla detektorów MTS-N i od 30°C do 120°C dla MCP-N. Najważniejsze wyniki dotyczą przydatności metody PTTL do powtórnej oceny dawki: wyznaczenie wydajności odczytu PTTL, analiza liniowości wskazań detektorów, oraz wskazanie optymalnych warunków ekspozycji UV i obróbki termicznej detektorów TL. Badania wykazały, że wysoka czułość detektorów MCP-N w rutynowych pomiarach dozymetrycznych nie znajduje odzwierciedlenia w powtórnym odczycie, z wykorzystaniem zjawiska PTTL.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectThermoluminescencepl_PL
dc.subjectMTS-Npl_PL
dc.subjectMCP-Npl_PL
dc.subjectPTTLpl_PL
dc.subjectGlow curvepl_PL
dc.subjectAnnealingpl_PL
dc.subjectUVpl_PL
dc.titleStudy on the application of phototransferred thermoluminescence to reassessment of radiation dose using MCP-N and MTS-N detectorspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderHiba Musadaq Salim Al-Hameedpl_PL
dc.page.number126pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationFaculty of Physics and Applied Informatics, University of Lodzpl_PL
dc.contributor.authorEmailhiba.ah.ha5@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorKorejwo, Andrzej
dc.dissertation.reviewerStaniszewska, Maria Anna
dc.dissertation.reviewerSzefliński, Zygmunt
dc.dissertation.reviewerBraziewicz, Janusz
dc.date.defence2020-06-22
dc.disciplinenauki o zdrowiupl_PL
dc.disciplinenauki fizycznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record